sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaBusiness1000 zł podwyżki dla pracowników. Rząd przyjął uchwałę

1000 zł podwyżki dla pracowników. Rząd przyjął uchwałę

Pracownicy sektora opieki społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech otrzymają od 1 lipca dodatek do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Decyzję tę ogłosiła Rada Ministrów, przyjmując uchwały czterech programów wsparcia wynagrodzeń w tym sektorze. W Polsce około 190-200 tysięcy osób pracuje w tych obszarach.

Wsparcie dla Pracowników Opieki Społecznej

Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), dofinansowanie wynagrodzeń obejmie około 133 tysięcy pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na ten cel przeznaczono łącznie 6,7 miliarda złotych w całym okresie realizacji programu.

Dofinansowanie dla Pracowników Pieczy Zastępczej

Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, które będzie obowiązywać w latach 2024-2027, obejmie osoby zatrudnione przez samorządy (gminy, powiaty, województwa) oraz podmioty realizujące zadania publiczne na ich zlecenie.

Beneficjentami tego programu będą m.in. asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domach dziecka, a także pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek wsparcia dziennego i ośrodków adopcyjnych. Program obejmie około 23 tysięcy osób, a jego realizacja pochłonie 1,16 miliarda złotych.

Wsparcie dla Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka

Oddzielny program wsparcia finansowego dotyczy wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że wsparciem objętych zostanie 3112 osób, w tym 2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Na realizację tego programu zaplanowano 157,5 miliona złotych.

Podwyżki dla Pracowników Instytucji Opieki nad Dziećmi do lat 3

Podniesienie wynagrodzeń dotyczy również 32 tysięcy pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech. W związku z programem „Aktywny Maluch 2022-2029” oraz tworzeniem nowych miejsc opieki przewidziano, że podwyżkami zostanie objętych blisko 48 tysięcy pracowników. Budżet tego programu w latach 2024-2027 wynosi 2,08 miliarda złotych.

Nowelizacje Ustaw Umożliwiające Wprowadzenie Dodatków

Wprowadzenie dodatków do wynagrodzeń stało się możliwe dzięki nowelizacjom trzech kluczowych ustaw: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Prezydent Andrzej Duda podpisał te nowelizacje w połowie maja, co umożliwiło Rządowi podjęcie decyzji o dodatkach.

Decyzja o przyznaniu dodatków w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie dla pracowników sektora opieki społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech stanowi ważny krok w kierunku poprawy warunków pracy w tych kluczowych obszarach. Dzięki wsparciu rządowemu tysiące pracowników otrzymają dodatkowe środki, co ma na celu poprawę jakości ich życia oraz zwiększenie efektywności i motywacji w pracy. To znaczące wsparcie dla osób, które na co dzień dbają o najbardziej potrzebujących, zapewniając im opiekę i pomoc.

Read more:
1000 zł podwyżki dla pracowników. Rząd przyjął uchwałę

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments