wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaWeltBędzie nowy dodatek dla rodzin. KAŻDY ma możliwość dostania nawet 1100 zł...

Będzie nowy dodatek dla rodzin. KAŻDY ma możliwość dostania nawet 1100 zł miesięcznie

Aby stawić czoła problemowi wysokich kosztów utrzymania, rządzący podejmują wysiłki w celu wprowadzenia nowych form finansowego wsparcia, które będą stanowiły stały dodatek do dochodów. Obecnie wiele świadczeń jest dostępnych tylko dla osób o niskich dochodach, co prowadzi do ograniczenia grupy osób korzystających z tych dodatków. Jednak nowe rozwiązania, które są obecnie rozważane, mają na celu dotarcie do każdej rodziny, niezależnie od ich dochodu.

Planowane zmiany mają na celu zrównanie dostępu do wsparcia finansowego dla wszystkich rodzin. Dotychczasowe kryteria dochodowe, które wykluczały niektóre rodziny z korzystania ze świadczeń, zostaną zastąpione bardziej powszechnymi rozwiązaniami. Nowe formy wsparcia finansowego będą dostępne dla każdej rodziny, co ma na celu zwiększenie sprawiedliwości społecznej i zapewnienie równej szansy na otrzymanie pomocy.

Zamiast ograniczać dostęp do wsparcia finansowego tylko dla osób o niskich dochodach, nowe rozwiązania mają na celu zagwarantowanie każdej rodzinie stabilnego dodatku do ich zarobków. W ten sposób rządzący dążą do stworzenia bardziej równego systemu wsparcia finansowego, który obejmie szeroką gamę rodzin o różnym poziomie dochodów. Szczegóły dotyczące tych nowych form wsparcia finansowego, wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi, zostaną ustalone w procesie opracowywania i wprowadzania odpowiednich przepisów.

Nowe świadczenie to dodatek 1100 zł na KAŻDE dziecko

W związku z rosnącymi kosztami utrzymania i wysoką inflacją, planowane jest wprowadzenie nowego finansowego rozwiązania, które połączy dodatek i zasiłek w jednym. Obecnie wiele krajów europejskich wypłaca rodzicom różnego rodzaju świadczenia, jednak ich realna wartość została znacznie obniżona przez rosnące ceny. W rezultacie coraz więcej dzieci żyje w biedzie wraz z rodzicami. Aby temu zaradzić, rządy rozważają zmiany w rodzaju świadczeń, w tym ograniczenie ich liczby i zastąpienie ich jednym, bardziej wartościowym świadczeniem.

Polskie rodziny mogą wkrótce skorzystać z tego rodzaju dodatku, który zastąpi zasiłki i inne świadczenia. Niestety, taka możliwość będzie dostępna tylko dla osób pracujących lub pracujących i zamieszkujących w Niemczech. Niemieccy rządzący planują zastąpić obecne świadczenia, takie jak Kindergeld, Kinderfreibeträge i Kinderzuschlag, jednym nowym świadczeniem. Ten nowy dodatek będzie przysługiwał wszystkim rodzicom, niezależnie od ich dochodów. Warto jednak zaznaczyć, że dokładny termin wypłaty tego świadczenia nie został jeszcze ustalony.

Niemieckie władze starają się znaleźć rozwiązania, które pomogą rodzicom w utrzymaniu dzieci i zapewnią im odpowiednie wsparcie finansowe. Zmiana w systemie świadczeń ma na celu zapewnienie bardziej adekwatnej pomocy rodzinom, aby zniwelować skutki rosnących kosztów życia. Prace nad wprowadzeniem tego nowego dodatku są nadal w toku, a szczegóły dotyczące terminu wypłaty oraz kryteriów kwalifikacyjnych będą ogłoszone w późniejszym czasie.

Podstawowe zabezpieczenie na dziecko trafi także do Polaków

W Niemczech istnieje wiele świadczeń dla rodziców, które mają na celu wspieranie rodzin o niskich dochodach. Jednym z takich świadczeń jest Kindergeld, czyli zasiłek na dziecko w wysokości 250 euro miesięcznie. Rodziny o niskich dochodach mają także możliwość otrzymania dodatku do Kindergeld, znanego jako Kinderzuschlag, w tej samej wysokości. Dodatkowo, dostępne są inne świadczenia, takie jak ryczałt na naukę. Jednakże, istnieje plan zastąpienia obecnych świadczeń nowym dodatkiem o nazwie Kindergrundsicherung, czyli „podstawowe zabezpieczenie na dziecko”.

Według informacji podanych przez Deutschlandfunk Kultur, Kindergrundsicherung powinno wynosić co najmniej tyle samo co obecny zasiłek na dziecko Kindergeld, czyli minimum 250 euro miesięcznie na każde dziecko. Ważne jest również, że kwota ta będzie zmienna i będzie dostosowywana co dwa lata do zmieniających się cen oraz kosztów utrzymania dziecka.

Nowy dodatek Kindergrundsicherung będzie składać się z dwóch elementów. Pierwszy element będzie stanowił stałą, gwarantowaną kwotę dla wszystkich rodzin. Drugi element będzie zależny od dochodu rodziców. Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów dotyczących dodatku, które rozpoczęły się w lutym tego roku. Przewidywany termin wprowadzenia nowych przepisów powinien być znany jeszcze w tym roku, a ich obowiązywanie planowane jest na rok 2025. Niemniej jednak, decyzja dotycząca kształtu i wysokości dodatku jeszcze nie została podjęta, ponieważ niemieckie Ministerstwo Finansów informuje o braku około 20 mld euro w budżecie. Z tego powodu dalsze dyskusje na temat Kindergrundsicherung zostały odłożone na później.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało również wprowadzenie zupełnie nowego portalu, który umożliwi składanie wniosków o świadczenia. Portal ten ma ułatwić proces aplikacji i administrowania świadczeniami dla rodzin.

Wprowadzenie Kindergrundsicherung ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach w Niemczech. Biorąc pod uwagę obecne wyzwania finansowe i potrzeby rodzin, rząd niemiecki podejmuje działania mające na celu poprawę systemu świadczeń dla rodziców i dzieci.

This is from
Będzie nowy dodatek dla rodzin. KAŻDY ma możliwość dostania nawet 1100 zł miesięcznie:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments