piątek, 1 grudnia, 2023
Strona głównaWeltCzy testament napisany odręcznie jest ważny?

Czy testament napisany odręcznie jest ważny?

Kodeks cywilny precyzuje dwie kategorie testamentów: testamenty zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe obejmują testament własnoręczny, testament notarialny oraz testament urzędowy. Natomiast do testamentów szczególnych zalicza się testament ustny, testament podróżny oraz testament wojskowy. Przepisy Kodeksu jasno określają warunki i przesłanki, które muszą być spełnione, aby dany testament został uznany za ważny.

POLECAMY: Częściowe dziedziczenie. Jak przejąć spadek tylko w wybranych częściach

Najczęściej spotykane i używane formy testamentów to testament sporządzony własnoręcznie oraz testament notarialny. W zasadzie jest mało prawdopodobne, aby testamenty notarialne były sporządzone w sposób nieprawidłowy, ponieważ zajmuje się nimi notariusz – zaufana osoba publiczna, posiadająca specjalistyczną wiedzę, co pozwala na prawidłowe uwiecznienie ostatniej woli zmarłego. Szczególnie zaleca się skorzystanie z pomocy notariusza, gdy spadkodawca planuje przekazać konkretne przedmioty konkretnym osobom, zwane zapisami windykacyjnymi, które dla skuteczności powinny zostać sporządzone w formie aktu notarialnego.

Podobnie jak testamenty notarialne, testamenty własnoręczne są powszechnie stosowane. Przed ich sporządzeniem ważne jest przygotowanie się pod kątem wymogów, jakie stawia prawo, aby uznać taki testament za ważny.

Zgodnie z artykułem 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament poprzez napisanie go całkowicie własnoręcznie, podpisanie i datowanie. Naruszenie jednego z dwóch pierwszych wymogów skutkuje nieważnością całego testamentu. Brak daty, z reguły, również prowadzi do nieważności, chyba że nie budzi wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, treści testamentu oraz wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament własnoręczny musi być całkowicie spisany ręcznie przez spadkodawcę, a jego treść powinna odzwierciedlać indywidualne cechy pisma spadkodawcy, co umożliwia potwierdzenie, że to on jest autorem określonych rozrządzeń. Ogranicza to również możliwość podrobienia testamentu. Pismo testatora musi być czytelne dla innych osób, aby można było odtworzyć treść jego ostatniej woli. Dlatego nie jest możliwe sporządzanie wspólnych testamentów, na przykład małżonków, w jednym dokumencie. Każda osoba chcąca dysponować swoim majątkiem po śmierci powinna spisać testament tylko w swoim imieniu.

Natomiast niedopuszczalne jest korzystanie z urządzeń technicznych do utrwalenia pisma, takich jak maszyna do pisania czy komputer z drukarką. Oświadczenie spisane przez inną osobę na prośbę testatora, ale przez niego osobiście podpisane, nie spełnia wymogu własnoręczności i nie jest ważnym testamentem holograficznym (własnoręcznym).

Testament może być sporządzony na jednej lub kilku kartkach, ale pomiędzy nimi musi istnieć więź materialna (np. ciągła numeracja, odpowiednia wzmianka lub identyczność materiału) oraz więź intelektualna (np. kontynuacja myśli, dalszy ciąg zdania).

Podpis umieszczony w testamencie holograficznym umożliwia identyfikację osoby testatora, pozwala przyjąć, że miał on wolę i świadomość testowania, a także świadczy o tym, że testament został ukończony. Choć Kodeks cywilny nie precyzuje wymagań co do formy podpisu, powszechnie uważa się, że powinien zawierać pełne imię (imiona) i nazwisko. Dopuszcza się także posługiwania się pierwszą literą imienia i nazwiskiem, samym nazwiskiem lub pseudonimem, jeśli spadkodawca stale go używał. Parafa czy inicjały nie są uznawane za ważny podpis.

Data może być umieszczona w dowolnym miejscu testamentu, a jej brak może prowadzić do nieważności, chyba że nie budzi wątpliwości co do zdolności spadkodawcy, treści testamentu i wzajemnego stosunku kilku testamentów. Oznaczenie godziny i minuty sporządzenia testamentu nie jest konieczne, ale może być pomocne przy ustalaniu ostatecznego kształtu rozrządzeń spadkodawcy.

Podsumowując, istotne jest, aby w testamencie zawrzeć wszystkie wymagane przepisami elementy, aby był on ważny w przyszłości i umożliwiał dziedziczenie. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalistami, prawnikami specjalizującymi się w prawie spadkowym, aby forma testamentu i jego treść nie budziły problemów w przyszłości.


Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

This is from
Czy testament napisany odręcznie jest ważny?:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments