poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona głównaWeltPolski bank ogłasza upadłość. Pilnie zabezpiecz swoje oszczędności

Polski bank ogłasza upadłość. Pilnie zabezpiecz swoje oszczędności

W najnowszym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), ogłoszono, że dnia 28 kwietnia został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Jest to kolejny etap procedury przymusowej restrukturyzacji, którym BFG wypełnia swoje zobowiązania nakładane przez Komisję Europejską.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Krok ten jest konsekwencją długotrwałych problemów finansowych, z którymi zmagał się Getin Noble Bank. Bank miał trudności z utrzymaniem stabilności i efektywności operacyjnej w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmowała już wcześniej działania mające na celu poprawę sytuacji banku, jednakże wydaje się, że te środki nie były wystarczające.

Zgodnie z prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając jako instytucja zabezpieczająca depozyty, będzie teraz odpowiadał za ochronę interesów klientów banku objętych upadłością. Klienci, którzy mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, powinni działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje oszczędności w sposób, który zapewni im minimalizację ryzyka finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ma za zadanie chronić pieniądze klientów banków w przypadku ich upadłości. W ramach tego systemu, klientom banków przysługuje gwarancja zwrotu depozytów do określonej kwoty, która wynosi obecnie do 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku upadłości Getin Noble Bank, klienci mają prawo otrzymać zwrot swoich depozytów w granicach gwarantowanej kwoty.

Bank został przejęty

Działalność Getin Noble Banku (GNB) z pominięciem portfela kredytów frankowych 3 października 2022 r. została przeniesiona do VeloBanku, którego właścicielem obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Z oszacowania przygotowanego przez Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Leszek Czarnecki domaga się od państwa prawie 1,5 mld zł w związku z przejęciem Getin Noble Banku, którego był założycielem.

Niemniej jednak, dla większych klientów banku, którzy posiadają znacznie większe kwoty zgromadzone na swoich kontach, sytuacja może być bardziej skomplikowana. W takich przypadkach, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić tylko część zgromadzonych środków, które nie przekraczają gwarantowanej kwoty. W związku z tym, duże instytucje finansowe i korporacje muszą być ostrożne i świadome tego ryzyka. Ważne jest, aby rozważyć dywersyfikację środków, inwestowanie w różne instrumenty finansowe oraz korzystanie z usług profesjonalnych doradców, którzy pomogą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mimo że stanowi zabezpieczenie dla depozytów, nie gwarantuje pełnego zwrotu środków dla klientów posiadających bardzo duże sumy zgromadzone na swoich kontach. Dlatego warto być świadomym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swojego majątku.

akt9

This is from
Polski bank ogłasza upadłość. Pilnie zabezpiecz swoje oszczędności:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments