poniedziałek, 15 lipca, 2024
Strona głównaWeltWażne zmiany w emeryturach. Seniorzy mogą otrzymać mniejsze emerytury właśnie przez to

Ważne zmiany w emeryturach. Seniorzy mogą otrzymać mniejsze emerytury właśnie przez to

Nadchodzący piątek jest dniem, który przyniesie zaktualizowane limity ustalone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co ma wpływ na wielu emerytów i rentierów. Kluczowym czynnikiem wpływającym na te zmiany będą najnowsze dane dotyczące średnich wynagrodzeń za trzeci kwartał 2023 roku dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Zmiany limitów ZUS dla dorabiania

Nadchodzący piątek, 10 listopada, przyniesie z sobą kluczowe informacje dostarczone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), które będą miały wpływ na życie każdego obywatela, w tym także emerytów. GUS zamierza opublikować dane dotyczące średnich wynagrodzeń w gospodarce za trzeci kwartał 2023 roku, co ma bezpośrednie znaczenie dla określenia limitów dorabiania do emerytury ustalanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

ZUS udziela możliwości dorabiania osobom pobierającym emerytury, ale wprowadza ograniczenia dla tych, którzy korzystają z wczesnej emerytury. Dla tej grupy seniorów istotne są limity związane z ich osiąganymi dochodami. Dane dostarczone przez GUS w tej kwestii odgrywają kluczową rolę, ponieważ senior na emeryturze nie może przekroczyć zarobków wyższych niż 70 procent aktualnie obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Średnie wynagrodzenie stanowi więc istotny czynnik wpływający na wysokość świadczeń emerytalnych.

Co dzieje się, gdy senior na emeryturze osiąga wyższe dochody? Zarobki w zakresie od 70 do 130 procent średniego wynagrodzenia spowodują obniżenie wysokości świadczenia emerytalnego. Natomiast w przypadku przekroczenia limitu wynoszącego 130 procent, wypłata emerytury zostaje zawieszona. Ważne jest zrozumienie tych zasad, ponieważ mają one istotny wpływ na finanse seniorów korzystających z emerytury.

Zmiana wysokości emerytur od piątku

W drugim kwartale 2023 roku, według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), średnie wynagrodzenie wynosiło 7005,75 zł. Oznacza to, że 70 procent tej kwoty stanowi limit, który określa, ile można dorabiać, nie tracąc prawa do pełnej emerytury lub renty. Limit dorabiania wynosi w tym przypadku 4904 zł. Jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) precyzyjnie określa, o ile zostanie obniżona emerytura w przypadku przekroczenia tych limitów. Dziennik Fakt podaje następujące kwoty obniżenia:

  • 794,35 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 595,80 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 675,24 zł dla renty rodzinnej dla jednej osoby.

Prawo do emerytury lub renty zostanie zawieszone, jeśli senior zarobi więcej niż 130 procent średniego wynagrodzenia, co oznacza ponad 9107,50 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że ZUS może dostosowywać te limity niezależnie od danych podanych przez GUS. W przeszłości Zakład obniżył limity dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty o ponad 80 zł, co jest ważne do uwzględnienia.

Należy również zauważyć, że istnieją pewne wyjątki od tych limitów. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet) oraz renciści pobierający renty inwalidzkie związane ze służbą w wojsku, mogą dorabiać bez ograniczeń, czyli nie podlegają wymienionym limitom dorabiania.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat dla największych wydawnictw. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka. Kontakt z redakcją: [email protected]

This is from
Ważne zmiany w emeryturach. Seniorzy mogą otrzymać mniejsze emerytury właśnie przez to:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments