sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaBusinessWojsko rozpoczęło wzywanie na obowiązkowe ćwiczenia nawet na 90 dni

Wojsko rozpoczęło wzywanie na obowiązkowe ćwiczenia nawet na 90 dni

Wojsko Polskie rozpoczęło intensyfikację wzywania rezerwistów na ćwiczenia wojskowe, co jest kluczowym elementem utrzymania gotowości bojowej kraju. Wzywanie rezerwistów wynika z przepisów ustawy o obronie Ojczyzny, a ostatnie doniesienia o wezwaniach budzą liczne pytania i spekulacje w społeczeństwie. W tym artykule szczegółowo omówimy, kto może spodziewać się powołania, jakie są kryteria wzywania oraz jakie uprawnienia i świadczenia przysługują żołnierzom rezerwy podczas ćwiczeń.

Pasywna Rezerwa: Kto Może Otrzymać Wezwanie?

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) informuje, że na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z tzw. pasywnej rezerwy. Do tej grupy zaliczają się osoby, które:

 • Mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej ani nie podlegają militaryzacji.
 • Są w wieku do 55 lat (w przypadku oficerów i podoficerów – do 63 lat).
 • Miały wcześniej kontakt z wojskiem, np. odbyły zasadniczą służbę wojskową.

Liczba Powodów

CWCR podkreśla, że limit osób, które mogą zostać powołane na ćwiczenia w bieżącym roku, wynosi 200 tysięcy. Liczba ta jest porównywalna do lat ubiegłych i ma na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu przeszkolenia wśród rezerwistów, szczególnie w kontekście trwającej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

Zakres i Rodzaje Ćwiczeń

Ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów mogą przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb i planów szkoleniowych Wojska Polskiego. Do najczęstszych typów ćwiczeń należą:

 • Jednodniowe szkolenia – krótkie sesje treningowe, mające na celu przypomnienie podstawowych umiejętności.
 • Ćwiczenia krótkotrwałe – trwające do 30 dni, skupiające się na bardziej zaawansowanych umiejętnościach i taktykach.
 • Ćwiczenia długotrwałe – mogą trwać nawet do 90 dni, obejmujące kompleksowe szkolenie i przygotowanie do różnych scenariuszy bojowych.
 • Ćwiczenia rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni w ciągu roku, z przerwami pomiędzy poszczególnymi sesjami.

Rezerwiści powołani na ćwiczenia wojskowe otrzymują uposażenie, którego wysokość zależy od posiadanego stopnia wojskowego. Stawki za każdy dzień szkolenia wynoszą:

 • Szeregowy – 141 zł
 • Generał dywizji – 451 zł

Ważnym aspektem jest to, że uposażenie to jest zwolnione z opodatkowania, co stanowi istotne wsparcie finansowe dla rezerwistów.

Rekompensata Utraconego Wynagrodzenia

Dodatkowo, rezerwistom przysługuje rekompensata za utracone wynagrodzenie. Jej wysokość wynosi 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień ćwiczeń, co może wynosić nawet do 756,10 zł dziennie. Aby otrzymać tę rekompensatę, rezerwiści muszą złożyć odpowiedni wniosek w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń.

Podczas ćwiczeń wojskowych, rezerwiści mogą liczyć na szereg dodatkowych przywilejów:

 • Bezpłatne umundurowanie – każdy rezerwista otrzymuje niezbędny ekwipunek wojskowy.
 • Zakwaterowanie i wyżywienie – wojsko zapewnia odpowiednie warunki bytowe podczas ćwiczeń.
 • Opieka medyczna – rezerwiści mają dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej.
 • Urlop dla pracowników – osoby pracujące mają prawo do bezpłatnego urlopu na czas trwania ćwiczeń, co pozwala na uczestnictwo bez utraty stanowiska pracy.

Obowiązek wzywania rezerwistów na ćwiczenia wynika bezpośrednio z ustawy o obronie Ojczyzny, która określa ramy prawne i organizacyjne dla utrzymania gotowości bojowej sił zbrojnych. W ustawie tej zawarte są również przepisy dotyczące uprawnień i obowiązków rezerwistów, co zapewnia transparentność i klarowność działań wojskowych.

W ostatnim czasie wezwania na ćwiczenia wojskowe stały się przedmiotem gorących dyskusji w mediach społecznościowych. Pojawiają się różne opinie i spekulacje dotyczące skali wezwań oraz ewentualnych planów mobilizacyjnych. CWCR stara się na bieżąco informować społeczeństwo o rzeczywistych powodach i celach wzywania rezerwistów, aby rozwiać wszelkie wątpliwości i zapewnić przejrzystość działań.

Modernizacja Techniczna Sił Zbrojnych

Nowy Sprzęt i Technologie

Jednym z kluczowych powodów wzywania rezerwistów na ćwiczenia jest trwająca modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Wprowadzenie nowego sprzętu i technologii wymaga odpowiedniego przeszkolenia personelu, w tym rezerwistów, aby zapewnić efektywne wykorzystanie nowych zasobów.

W kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i pojawiających się nowych zagrożeń, Wojsko Polskie dąży do utrzymania wysokiego poziomu gotowości bojowej. Regularne ćwiczenia rezerwistów są niezbędne, aby przygotować siły zbrojne na różne scenariusze i zapewnić skuteczną obronę kraju.

Wzywanie rezerwistów na ćwiczenia wojskowe jest kluczowym elementem utrzymania gotowości bojowej Wojska Polskiego. Proces ten wynika z przepisów ustawy o obronie Ojczyzny i ma na celu przeszkolenie rezerwistów oraz przygotowanie ich do nowych wyzwań i technologii. Rezerwiści mogą liczyć na szereg uprawnień i świadczeń, które rekompensują im czas poświęcony na szkolenie. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji na bieżąco informuje o powodach i celach wzywania, aby zapewnić transparentność i rozwiać wszelkie wątpliwości społeczeństwa. Regularne ćwiczenia rezerwistów są niezbędne w kontekście modernizacji technicznej i przygotowania do nowych zagrożeń, co stanowi istotny element strategii obronnej Polski.

Read more:
Wojsko rozpoczęło wzywanie na obowiązkowe ćwiczenia nawet na 90 dni

RELATED ARTICLES

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Most Popular

Recent Comments