sobota, 13 lipca, 2024
Strona głównaWeltZmiany dotyczące inicjowania sporów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem...

Zmiany dotyczące inicjowania sporów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Na skutek zmian w prawie, które weszły w życie 1 lipca br., część spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest rozpoznawana w sądach rejonowych, a pozostałe w sądach okręgowych. Do ustalenia właściwego sądu kluczowa jest wartość przedmiotu sporu wskazana w pozwie.

POLECAMY: Likwidacja użytkowania wieczystego. Ustawa czeka na podpis prezydenta

Jak wynika z art. 10 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Jednocześnie w myśl art. 10 ust. 2 tej ustawy roszczenie o usunięcie niezgodności może być ujawnione przez ostrzeżenie. Podstawą wpisu ostrzeżenia jest nieprawomocne orzeczenie sądu lub postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Do udzielenia zabezpieczenia nie jest potrzebne wykazanie, że powód ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 grudnia 2022 r. w sprawie III CZ 374/22, celem postępowania przewidzianego w art. 10 ust. 1 u.k.w.h. jest zatem doprowadzenie księgi wieczystej do jej rzeczywistego, aktualnego w dacie orzekania stanu prawnego. 

Po 1 lipca, jeśli w sprawie wartość przedmiotu sporu zostanie ustalona na kwotę wyższą niż 100 tys. zł, wówczas sprawę powinien rozpoznać w pierwszej instancji sąd okręgowy. W przypadku gdy wartość ta jest niższa, sprawą zajmie się sąd rejonowy. Przed wprowadzeniem zmian w prawie wszystkie sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym były rozpoznawane w sądach rejonowych – bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Podstawa prawna:

Daniel Głogowski

Publicysta, pisarz i działacz społeczny. Pierwsze artykuły opublikował w 1999 roku dla międzynarodowych wydawców. W swoich artykułach starał się podejmować kontrowersyjne tematy i prezentować oryginalne punkty widzenia, które pozwalały na głębsze zrozumienie omawianych kwestii.

From
Zmiany dotyczące inicjowania sporów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments