niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaWelt300 zł dodatku do emerytury. Wnioski można składać od 1 lipca

300 zł dodatku do emerytury. Wnioski można składać od 1 lipca

Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił program „sołtysowy” lub „sołtys plus”, który zakłada wypłatę dodatku do emerytury w wysokości 300 zł dla seniorów, którzy pełnili funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lipca, a pieniądze będą wypłacane corocznie. Jest to szczególna szansa dla osób, które wcześniej pełniły rolę sołtysa i spełniają określone warunki. Warto zainteresować się tym programem, ponieważ dodatek do emerytury będzie podlegał waloryzacji.

Kto może ubiegać się o dodatek?

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje emerytom, którzy przekroczyli wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz otrzymują emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Warunkiem koniecznym jest także pełnienie funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, czyli przez łącznie 8 lat. Okresy sprawowania funkcji sołtysa nie muszą być ciągłe, a dokument potwierdzający pełnienie tej roli jest wymagany.

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek o przyznanie dodatku w wysokości 300 zł należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek będzie dostępny od 1 lipca. Ważne jest, aby w formularzu podać dane osobowe, adresy zamieszkania i korespondencyjny, a także numer konta bankowego lub adres, na który świadczenie będzie przesyłane.

Wyjątki dla osób bez zaświadczeń z gminy

W niektórych przypadkach mogą wystąpić trudności z uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego pełnienie funkcji sołtysa. W takiej sytuacji można złożyć pisemne oświadczenie, które musi być poparte innymi pisemnymi oświadczeniami co najmniej pięciu osób zamieszkujących gminę, w której sprawowano funkcję sołtysa. Taka możliwość daje szansę na ominięcie konieczności posiadania zaświadczenia z gminy, gdy samorząd nie dysponuje kompletną dokumentacją.

Program „sołtysowy” zapewnia dodatek do emerytury w wysokości 300 zł dla seniorów, którzy byli sołtysami przez co najmniej 8 lat. Nabór wniosków rozpoczyna się 1 lipca, a świadczenie będzie wypłacane corocznie. Osoby zaint

eresowane dodatkiem powinny złożyć wniosek w KRUS. W przypadku braku zaświadczenia z gminy, można skorzystać z możliwości złożenia pisemnego oświadczenia popartego innymi pisemnymi oświadczeniami co najmniej pięciu osób zamieszkujących gminę. Mimo pewnych trudności, warto się starać o dodatek, ponieważ może on stanowić dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

This is from
300 zł dodatku do emerytury. Wnioski można składać od 1 lipca:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments