sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWelt9000 plus dla emerytów. Otrzymasz dodatkowe pieniądze na emeryturze 2023

9000 plus dla emerytów. Otrzymasz dodatkowe pieniądze na emeryturze 2023

Rząd polski nie zamierza zwiększać wieku emerytalnego ani wprowadzać przymusowego zawieszania świadczeń emerytalnych i wydłużania okresu pracy dla emerytów. Zamiast tego, jako zachętę do dłuższej pracy, wprowadził od 1 stycznia 2022 roku rozwiązanie w postaci zwolnienia podatkowego, znane jako PIT-0, dla osób osiągających wiek emerytalny, ale decydujących się na kontynuację pracy i odsunięcie w czasie pobierania emerytury.

PIT-0 dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal pracują i nie pobierają jeszcze swojego świadczenia emerytalnego. Dzięki temu rozwiązaniu, osoby te są zwolnione z obowiązku płacenia podatku dochodowego. Jest to forma zachęty dla emerytów do kontynuowania pracy, umożliwiając im jednocześnie korzystanie z dodatkowych środków finansowych.

Rząd polski ma w planach kolejne propozycje, które mają na celu zachęcenie seniorów do dłuższej pracy. Szczegóły tych planów nie zostały jeszcze ujawnione, jednak można przypuszczać, że mogą one obejmować dodatkowe zachęty finansowe, programy szkoleniowe i inne rozwiązania mające na celu umożliwienie emerytom aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.

Wprowadzenie PIT-0 stanowi pierwszy krok w kierunku zachęcania seniorów do dłuższego pozostawania na rynku pracy. To rozwiązanie zapewnia im korzyści finansowe i umożliwia kontynuację pracy bez konieczności płacenia podatku dochodowego. Przyszłe inicjatywy rządu mają na celu stworzenie bardziej kompleksowego programu zachęt, który wspierałby emerytów w dłuższym i aktywnym uczestnictwie w życiu zawodowym.

Kto jest zwolniony z podatku?

W przypadku seniorów, którzy uzyskują dochody z umów o dzieło, PIT-0 nie ma zastosowania. Przepis ten dotyczy jedynie osób, które opodatkowane są na podstawie innych źródeł dochodu. Umowy o dzieło nie podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenie emerytalne, dlatego osoby z tego typu umowami nie są objęte zwolnieniem z podatku od 1 stycznia 2022 r.

Oznacza to, że kobiety po ukończeniu 60. roku życia oraz mężczyźni w wieku 65+ nie mogą skorzystać z tego zwolnienia, jeśli uzyskują dochody wyłącznie z umów o dzieło. Jednak, jeśli senior posiada dochody zarówno z umów o dzieło, jak i oskładkowane, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są jedynie dochody objęte składkami. Dochody z umów o dzieło podlegają opodatkowaniu według standardowych zasad, czyli pełna kwota dochodu jest uwzględniana przy obliczaniu podatku według stawek skali podatkowej.

To oznacza, że seniorzy, którzy pracują na umowach o dzieło, muszą płacić podatek od dochodów uzyskanych z tych umów. Jest to zgodne z ogólnymi zasadami podatkowymi i nie korzystają oni z preferencyjnych warunków zwolnienia z PIT, które są dostępne dla osób opodatkowanych na innych podstawach dochodowych.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
9000 plus dla emerytów. Otrzymasz dodatkowe pieniądze na emeryturze 2023:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments