niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaWeltBędzie dodatkowe 400 złotych dla emerytów! Ogłoszono nowe wsparcie dla seniorów

Będzie dodatkowe 400 złotych dla emerytów! Ogłoszono nowe wsparcie dla seniorów

W Polsce istnieją określone zasady dotyczące dorabiania do emerytury, które mają wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia. Te zasady uwzględniają przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które stanowi podstawę do obliczeń. Zgodnie z tymi przepisami, emeryci nie mogą dorabiać więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jeśli chcą zachować pełne świadczenie emerytalne. Jeśli przekroczą ten limit, ich emerytura zostanie pomniejszona.

Dorabianie a utrata świadczenia emerytalnego

Jednak najtrudniejsza sytuacja występuje, gdy emeryt dorobi w ciągu miesiąca więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma prawo całkowicie zawiesić wypłatę emerytury. To oznacza, że emeryt nie otrzyma żadnego świadczenia emerytalnego w danym miesiącu.

W praktyce, aby zachować pełne świadczenie emerytalne, emeryt musi kontrolować swoje dochody z dorabiania i nie przekraczać określonych limitów. W przeciwnym razie może dojść do obniżenia lub nawet zawieszenia wypłaty emerytury. Ważne jest, aby emeryci byli świadomi tych zasad i starali się dostosować swoje dochody z dorabiania do obowiązujących limitów, aby uniknąć utraty części lub całości swojego świadczenia emerytalnego.

Dorabianie do emerytury 2023 – zmiany limitów w lipcu

Od czerwca br. sytuacja dotycząca dorabiania do emerytury uległa pewnej poprawie dzięki nowym danym Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Obecnie emeryci mogą dorobić do swojego świadczenia kwotę nieprzekraczającą 70% przeciętnego wynagrodzenia, co wynosi obecnie 4 987 zł. Oznacza to, że emeryci mogą zarabiać tę sumę bez żadnych konsekwencji dla wysokości ich emerytury.

Jednak należy pamiętać, że istnieje pewien limit, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia emerytalnego przez ZUS. Jeśli emeryt zarobi w danym miesiącu więcej niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie przekraczając 9 261,60 zł, ZUS ma prawo wstrzymać wypłatę emerytury.

Dlatego emeryci muszą być ostrożni i kontrolować swoje dochody z dorabiania, aby nie przekraczać ustalonych limitów. Zachowanie równowagi pomiędzy dodatkowymi zarobkami a utrzymaniem pełnej emerytury jest istotne, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji finansowych. Warto więc śledzić aktualne wytyczne i zapewnić, że dochody z dorabiania nie przekroczą limitów ustalonych przez ZUS.

Kiedy warto przejść na emeryturę w 2023 roku?

Od czerwca br. pojawiła się możliwość korzystniejszego dorabiania do emerytury dzięki nowym przepisom dotyczącym waloryzacji składek emerytalnych. Obecnie, na podstawie wysokiej stawki wynoszącej 14,4% składki, dochodzi do waloryzacji zgromadzonych środków na koncie emerytalnym. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które mają znaczne oszczędności emerytalne.

Przykładowo, jeśli osoba ma na swoim koncie emerytalnym zgromadzonych 400 tys. złotych, dzięki waloryzacji jej środki zostaną zwiększone o 57 tys. złotych. Jest to z pewnością pozytywna informacja dla osób planujących dorabianie do emerytury.

Jednak decyzja o przejściu na emeryturę i dodatkowym dorabianiu nie powinna być podejmowana jedynie ze względu na korzystniejszą waloryzację składek. Należy wziąć pod uwagę indywidualne okoliczności i potrzeby finansowe. Dorabianie do emerytury może być dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą podreperować swoje dochody, jednak należy również uwzględnić inne aspekty, takie jak zdrowie, życiowe plany i możliwości zawodowe.

Kiedy emerytura będzie większa o 400 zł?

Opóźnienie przejścia na emeryturę do lipca może przynieść dodatkowe korzyści finansowe dla osób, które zgromadziły znaczne środki na koncie emerytalnym. Dzięki waloryzacji składek, która miała miejsce w czerwcu, osoba, która uzbierała na koncie w ZUS 500 tys. złotych, mogłaby otrzymać wyższą emeryturę nawet o 400 złotych. Wartość ta może być jeszcze wyższa dla osób starszych o kilka lat.

Właśnie dlatego opóźnienie przejścia na emeryturę o jeden miesiąc, do lipca, może przynieść większe korzyści finansowe w ostatecznym rozrachunku. Wyższa emerytura po waloryzacji składek może wpływać pozytywnie na stabilność finansową emeryta i zapewnić większy komfort życia.

Należy jednak pamiętać, że wybór momentu przejścia na emeryturę to decyzja indywidualna, która powinna uwzględniać również inne czynniki, takie jak zdrowie, życiowe plany i preferencje. Opóźnienie przejścia na emeryturę może oznaczać kontynuowanie pracy i brak wolnego czasu, który emeryci mogliby cieszyć się, gdyby wcześniej przeszli na emeryturę.

From
Będzie dodatkowe 400 złotych dla emerytów! Ogłoszono nowe wsparcie dla seniorów:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments