wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltCzy można zasiedzieć las państwowy? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Czy można zasiedzieć las państwowy? Ważna uchwała Sądu Najwyższego

Nieruchomość stanowiącą las państwowy można zasiedzieć. Kwestię tę przesądził Sąd Najwyższy w uchwale składu siedmiu sędziów. W praktyce kończy to spór w orzecznictwie dotyczący tej kwestii.

Orzeczenia Sądu Najwyższego nie są źródłem prawa, ale bez wątpienia ma ogromne znaczenie dla praktyki prawniczej, w tym zwłaszcza dla orzecznictwa sądów powszechnych. Dotyczy to zwłaszcza uchwał, w tym przede wszystkim tych, które zapadają w składzie siedmiu sędziów lub większym. W rzeczywistości bardzo często przesądzają one spór toczący się w orzecznictwie, gdy w podobnych sprawach poszczególne sądy wyrokują w zróżnicowany sposób. W czerwcu zapadła w Sądzie Najwyższym – orzekającym właśnie w składzie siedmiu sędziów – uchwała dotycząca możliwości zasiedzenia lasów państwowych. Co wynika z jej treści?

Na czym polega zasiedzenie?

Zgodnie z art. 172 par. 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Wówczas zasiedzenie następuje po upływie trzydziestu lat (art. 172 par. 2 k.c.). Przepisy te wyrażają definicję zasiedzenia, a więc nabycia prawa własności nieruchomości przez sam fakt jej posiadania przez wystarczająco długi okres czasu.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że chodzi tu o „samoistne” posiadanie nieruchomości. Doktryna i orzecznictwo stoją na stanowisku, zgodnie z którym posiadanie samoistne na gruncie spraw o zasiedzenie należy rozumieć zgodnie z art. 336 k.c., stanowiącym, że posiadaczem samoistnym rzeczy – czy to ruchomości, czy też nieruchomości – jest ten, kto włada nią jak właściciel. Chodzi tu więc o takie okoliczności faktyczne, gdy właściciel nieruchomości zachowuje się tak, jakby był jej właścicielem. Dotychczas za przejawy takiego zachowania uznano m.in.:

  • przeprowadzenie remontu budynku;
  • zabudowanie nieruchomości;
  • nasadzenie na nieruchomości drzew i krzewów;
  • opłacanie podatków i innych opłat związanych z nieruchomością;
  • posiadanie kluczy do budynku;
  • samodzielne dokonywanie zarówno czynności zwykłego zarządu, jak i przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Oczywiście w realiach konkretnej sprawy wykazanie posiadania samoistnego oraz dobrej lub złej wiary posiadacza może nastręczać pewne trudności. Zwłaszcza, gdy istnieje konflikt pomiędzy różnymi podmiotami ubiegającymi się o stwierdzenie ich prawa własności.

Problem z zasiedzeniem lasu państwowego

Inna grupa potencjalnych problemów dotyczy nieruchomości, do których odnoszą się specjalne regulacje prawne, przykładowo do użytków rolnych. Zgodnie z art. 172 par. 3 nieruchomość rolną w drodze zasiedzenia może nabyć jedynie rolnik indywidualny i to pod warunkiem, że powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Do niedawna spore rozbieżności w orzecznictwie wzbudzała odpowiedź na pytanie, czy zasiedzeniu może podlegać las państwowy. Problem wynikał przede wszystkim z treści art. 2 ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów państwowych. Przepis ten stanowi, że lasy państwowe, stanowiąc własność Skarbu Państwa, nie podlegają przekształceniom własnościowym, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w ustawach szczególnych. To z kolei spowodowało wątpliwość, czy zasiedzenie lasu państwowego może zostać uznane za „przekształcenie własnościowe”.

Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z 21 czerwca 2023 r., sygn. akt III CZP 94/22, stwierdził, że wskazany powyżej przepis nie wyłącza możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiącej las państwowy. Tym samym każdy podmiot, który samoistnie posiada taką nieruchomość przez – w zależności od swojej dobrej lub złej wiary – dwadzieścia bądź trzydzieści lat, może nabyć jej własność.


Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Podstawa prawna:

This is from
Czy można zasiedzieć las państwowy? Ważna uchwała Sądu Najwyższego:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments