wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltDodatek węglowy 2023. Jak dostać 1500 albo 3000 złotych

Dodatek węglowy 2023. Jak dostać 1500 albo 3000 złotych

W 2023 roku polski rząd zamierza wprowadzić kolejną edycję programu wsparcia finansowego, znanego jako „dodatek węglowy”. Program ten został stworzony dla osób, które w swoich gospodarstwach domowych korzystają z węgla jako głównego źródła ogrzewania. W ramach tej nowej edycji, istnieją plany wprowadzenia pewnych zmian w celu udzielenia wsparcia finansowego tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Dodatek węglowy ma na celu pomóc osobom, które korzystają z węgla do ogrzewania swoich domów w sezonie grzewczym. Otrzymujący go będą mogli liczyć na dodatkowe środki finansowe, które pomogą im pokryć część kosztów związanych z zakupem i zużyciem węgla. Dzięki temu programowi, rząd stara się zminimalizować obciążenia finansowe dla gospodarstw domowych, które nie mają dostępu do innych źródeł ogrzewania.

Zasady przyznawania dodatku węglowego mogą być oparte na różnych kryteriach. Może to obejmować dochód rodziny, liczbę osób w gospodarstwie domowym, powierzchnię mieszkania oraz inne czynniki mające wpływ na sytuację materialną beneficjentów. Rząd może również skupić się na zapewnieniu wsparcia najbardziej potrzebującym, aby osiągnąć cel programu – poprawę warunków życia i ograniczenie ubóstwa energetycznego wśród osób zależnych od węgla jako źródła ciepła.

Program „dodatku węglowego” będzie jedną z inicjatyw podejmowanych przez rząd w zakresie polityki społecznej i walki z ubóstwem energetycznym. Poprzez ten program, rząd ma nadzieję zwiększyć dostęp do ogrzewania w sezonie zimowym dla osób, które mogą mieć trudności finansowe. Program ten jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy warunków życia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej i energetycznej.

Co to jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to forma wsparcia finansowego dla osób, które w swoim gospodarstwie domowym używają węgla jako źródła ogrzewania. Jego celem jest pomoc w pokryciu kosztów ogrzewania, szczególnie dla osób o niskich dochodach. Dodatek węglowy jest wypłacany raz w roku, zazwyczaj na początku sezonu grzewczego, czyli jesienią.

Kto będzie mógł otrzymać dodatek węglowy w 2023 roku?

Według planów rządu, dodatek węglowy w 2023 roku będą mogły otrzymać osoby, które spełnią następujące kryteria:

  • w gospodarstwie domowym używają węgla jako źródła ogrzewania,
  • dochód na osobę w gospodarstwie nie przekracza 1800 złotych netto miesięcznie.

W przypadku rodzin wielodzietnych, dochód na osobę może być nieco wyższy, ale nie przekroczy 1400 złotych netto. Oznacza to, że wsparcie finansowe będzie kierowane do osób o niskich dochodach.

Rządowy projekt ustawy o dodatku węglowym zakłada, że otrzymają go osoby, które na dzień 30 czerwca 2022 roku są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się źródło ciepła, czyli kocioł węglowy, ekogroszek, pellet lub drewno. Źródło ciepła musi mieć moc do 300 kW. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości jest kilka źródeł ciepła, dodatek będzie przysługiwał tylko raz.

Jakie kwoty przewiduje rząd?

Wysokość dodatku węglowego w 2023 roku będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od miejsca zamieszkania. Osoby zamieszkujące województwa o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza będą mogły liczyć na wyższe kwoty wsparcia.

Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dodatek węglowy wyniesie 1500 złotych, a dla rodzin z dziećmi – 3000 złotych. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo, w formie przelewu na konto bankowe.

Zgodnie z projektem, osoby korzystające z kotłów na węgiel i ekogroszek otrzymają 1500 złotych rocznie. Z kolei właściciele kotłów na pellet lub drewno będą mogli liczyć na dodatek w wysokości 3000 złotych rocznie.

Projekt zakłada również, że dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie przekroczą określonego dochodu. W przypadku osób samotnych nie może on przekroczyć 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 6500 złotych netto. W przypadku rodzin z dziećmi dochód ten będzie wyższy i wyniesie około 11 000 złotych netto.

Wprowadzenie dodatku węglowego ma na celu wsparcie osób, które wciąż korzystają z przestarzałych źródeł ciepła, jakimi są kotły na węgiel czy drewno. Według raportu Banku Światowego, Polska jest jednym z największych emitentów pyłów zawieszonych w Europie. W dużych miastach emisja ta jest szczególnie wysoka, a przestarzałe źródła ciepła, takie jak piece na węgiel, przyczyniają się do smogu, który powoduje problemy zdrowotne u mieszkańców.

This is from
Dodatek węglowy 2023. Jak dostać 1500 albo 3000 złotych:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments