sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltDoręczenia komornicze po nowemu - mocniejsza pozycja powoda

Doręczenia komornicze po nowemu – mocniejsza pozycja powoda

Poprawki wprowadzone przez ustawodawcę w dniu 7 listopada 2019 r. do polskiego systemu prawnego przyniosły wprowadzenie instytucji zastępczych doręczeń komorniczych. Ta procedura znalazła zastosowanie w przypadkach, gdy dostarczenie pozwu lub innego dokumentu procesowego danej osobie nie jest możliwe w sposób prawidłowy.

Przed tą nowelizacją, stosowano tzw. fikcję doręczeń, która uprawniała sąd do zakładania, że pismo zostało dostarczone, jeśli dwukrotna próba doręczenia nie przyniosła efektu.

POLECAMY: Jak bronić się przed egzekucją komorniczą?

Poprzez zmiany wprowadzone 7 listopada 2019 r., ustawodawca wyraźnie zauważył, że wcześniej obowiązująca fikcja doręczeń skutkowała zbyt częstym naruszeniem praw dłużników. Ci dłużnicy, którzy dawno nie mieszkali pod podanym adresem, byli nadal zobowiązani do uregulowania określonych kwot na mocy prawomocnych nakazów zapłaty, ponieważ sąd uznawał te nakazy za poprawnie doręczone.

Przepisy dotyczące doręczeń komorniczych wprowadzone przez wspomnianą nowelizację z 7 listopada 2019 r. wskazują, że jeśli osoba uprawniona mimo wielokrotnych prób dostarczenia pisma nie otrzymała go lub nie mogła go otrzymać w inny sposób, sąd podejmuje decyzję o zastosowaniu doręczenia poprzez komornika.

Kontrowersje dotyczące doręczeń komorniczych

Instytucja doręczeń komorniczych od samego początku budziła kontrowersje. Obawy i zastrzeżenia pochodziły zarówno od komorników, jak i od wnioskodawców – czyli osób składających wnioski. Komornicy wskazywali, że ta procedura wprowadza dodatkowy i niepotrzebny obowiązek. Z drugiej strony, podkreślano, że metoda ta, polegająca na dostarczaniu dokumentów przez komornika, była zbyt kosztowna. Komornicy byli nazywani „najdroższymi listonoszami”.

Dodatkowym problemem była niemożność przekazania korespondencji małżonkowi adresata, co wymagało pozostawienia awiza, co z kolei wydłużało proces doręczania dokumentów sądowych.

Krytykowano również przepis, który wydawał się nieuzasadniony, umożliwiający doręczanie dokumentów pracownikom kancelarii jedynie w przypadku, gdy pracowali tam przez co najmniej 6 miesięcy. Okazało się również, że praktyka pokazywała, że komornik, przyjmując zlecenie od sądu na dokonanie doręczenia, często już na samym początku wiedział, że adresat nie mieszka pod podanym adresem. Niemniej jednak formalności te musiał wykonać, chociaż nie miały one właściwie żadnego uzasadnienia.

Nowelizacja KPC z dnia 9 marca 2023r., czyli bardziej skuteczna ochrona powoda?

W wyniku wprowadzonej od 1 lipca 2023 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego (KPC), jeśli powód ma obowiązek dostarczenia odpisu pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika, istnieją dwie możliwe opcje:

  1. Musi dostarczyć potwierdzenie doręczenia korespondencji pozwanemu przez komornika i dołączyć to potwierdzenie do akt sprawy.
  2. Jeżeli pozwany faktycznie mieszka pod adresem wskazanym w pozwie, musi zwrócić korespondencję wraz z pisemnym dowodem na to, że faktycznie tam zamieszkuje.

Warto zauważyć, że korzystną zmianą jest to, że teraz komornik może dostarczać korespondencję także do innego zastanego domownika, np. małżonka. To z kolei poprawia skuteczność procesu doręczania i przyspiesza tempo postępowań.

Możliwość wykorzystania wiedzy komornika o właściwym adresie powoda

Warto zwrócić uwagę na to, że od 1 lipca 2023 roku komornik ma możliwość dostarczenia korespondencji na adres inny niż ten, który został podany we wniosku o doręczenie. Dzięki temu sytuacje, w których komornik już na początku zdawał sobie sprawę, że doręczenie będzie nieskuteczne, nie będą miały miejsca. Nie będzie już konieczności, żeby komornik był ograniczony wnioskiem o doręczenie na określony adres przekazany przez Sąd.

Zmniejszony rygor osób uprawnionych do dokonywania doręczeń

Również bardzo praktycznym krokiem jest usunięcie wymogu, że pracownik kancelarii musi być zatrudniony co najmniej przez 6 miesięcy, aby mógł przeprowadzać fizyczne doręczenia. To z pewnością poszerzyło zakres osób w kancelarii uprawnionych do realizowania doręczeń.

Nowela zlikwidowała obligatoryjne realizowania przez powoda zlecenia sądu do doręczenia korespondencji przez komornika

Ustawodawca również wprowadził zmianę odnośnie tego, że powód może zwrócić korespondencję wraz z dowodem potwierdzającym, że pozwany faktycznie mieszka pod adresem podanym we wniosku o doręczenie. Ważne jest jednak, aby to odpowiednio udokumentować. Przykładem takiego dowodu może być wcześniejsze skuteczne dostarczenie komornicze, gdzie powód posiada protokół komornika stwierdzający, że adresat rzeczywiście tam zamieszkuje, lub też potwierdzenie odbioru przez adresata.

Doręczenie komornicze stało się droższe

Kolejną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest likwidacja możliwości bezpłatnego zapytania do ZUS w celu ustalenia adresu, co było praktykowane wcześniej. Teraz, zgodnie z nowymi przepisami, koszt takiego zapytania wynosi 45,44 zł. W rezultacie, taka zmiana wpłynie na wzrost kosztów związanych z wykonywaniem doręczeń komorniczych. Warto podkreślić, że opłata ta nie trafia do kieszeni komornika, lecz jest bezpośrednio przekazywana do ZUS, czyli instytucji, do której skierowane jest zapytanie.

Zmiany wprowadzone w Kodeksie postępowania cywilnego przez nowelizację z marca 2023 roku można ocenić jako pozytywne. Możliwość dostarczenia korespondencji nie tylko do rąk adresata znacząco usprawnia cały proces doręczania dokumentów, umacniając pozycję powoda w toku postępowania sądowego. Dzięki temu komornik będzie mógł pozostawić korespondencję również u małżonka, co będzie miało skutek doręczenia. Również usunięcie wymogu półrocznego stażu pracy dla innych pracowników kancelarii komorniczych wykonujących doręczenia jest dobrą decyzją. Również trafne jest zauważenie przez ustawodawcę, że nie ma sensu podejmować próby dostarczenia korespondencji, jeśli już na wstępie wiadomo, że adresat (w tym przypadku powód) nie mieszka pod wskazanym adresem. Niemniej jednak, szkoda, że ustawodawca wprowadził dodatkowe koszty poprzez płatne zapytania do ZUS (45,44 zł).


Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

From
Doręczenia komornicze po nowemu – mocniejsza pozycja powoda:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments