wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltDostałeś taki paragon? Skarbówka prosi o natychmiastowy donos

Dostałeś taki paragon? Skarbówka prosi o natychmiastowy donos

Paragon to niewielki kawałek papieru, ale odgrywa ogromnie istotną rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Stanowi on dowód, że przeprowadziliśmy prawidłową transakcję i zapłaciliśmy odpowiednie podatki. W ostatnim czasie w całej Polsce ruszyła akcja „Weź paragon”, mająca na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności otrzymywania paragonów po zakupach. Skarbówka stawia sobie za zadanie zwrócenie uwagi na to ważne zagadnienie i zachęcenie Polaków do aktywnego angażowania się w sprawę odbierania paragonów.

Gdy dokonujemy transakcji, powinniśmy od razu zabrać paragon, jeśli zostanie nam on wydany. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie dostaniemy paragonu, albo otrzymamy podejrzany, nieprawidłowy dokument, powinniśmy bezzwłocznie zgłosić tę sytuację skarbówce. Ministerstwo Finansów apeluje o takie postępowanie i aktywne zaangażowanie się w akcję „Weź paragon”, aby wspólnie dbać o poprawność transakcji i systematyczne wpływy podatkowe.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że doniesienie można przekazać na różne sposoby, ułatwiając tym samym zgłaszanie nieprawidłowości. Ważne jest, aby wszyscy, zarówno klienci, jak i sprzedawcy, mieli świadomość znaczenia paragonu i jego prawidłowego wystawienia.

Działania podejmowane w ramach akcji „Weź paragon” mają na celu wzmocnienie uczciwości transakcji oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom finansowym. Warto podkreślić, że dbałość o odbieranie i przechowywanie paragonów to jedno z prostszych, ale bardzo skutecznych narzędzi, które wpływają na poprawę kondycji gospodarki i wspierają rozwój kraju.

Nie wydadzą paragonu lub skorzystają na tym, że go zostawiłeś. Bierz, gdy dają

Podczas letnich podróży wielu Polaków odwiedza różne miejsca w kraju, gdzie dokonują licznych zakupów – od jedzenia po różnorodne usługi i przedmioty. Niezależnie od charakteru transakcji, ważne jest, aby każda z nich została poprawnie sfinalizowana poprzez otrzymanie paragonu. Ten pozornie niewielki kawałek papieru stanowi bowiem nie tylko potwierdzenie przeprowadzenia transakcji, ale także dowód na to, że przedsiębiorca, który go wystawił, odprowadził należny podatek, a cały proces odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niestety, wciąż zdarzają się osoby, które nieuczciwie dążą do zwiększenia swoich dochodów kosztem podatków. Brak otrzymania paragonu oznacza, że pieniądze z tytułu podatku VAT pozostają w kieszeni przedsiębiorcy, ale równocześnie zabierane są także środki, które miały zostać przeznaczone na podatek dochodowy. To prowadzi do wzrostu szarej strefy gospodarczej, a w rezultacie budżet państwa ponosi straty. Dlatego tak istotne jest, aby każdy konsument otrzymywał paragon za swoje zakupy i zachęcał innych do tego samego.

Dodatkowo, brak paragonu niesie za sobą ryzyko, że nieuczciwy sprzedawca może wykorzystać informacje zawarte na paragonie do uniknięcia płacenia podatków poprzez anulowanie transakcji lub nabicie fikcyjnej faktury. Taka praktyka nie tylko oszukuje budżet państwa, ale także wpływa negatywnie na cały system gospodarczy.

W związku z tym Ministerstwo Finansów podkreśla znaczenie odbierania paragonów i uczestniczenia w akcji „Weź paragon”. To działanie mające na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat konieczności zachowania uczciwości podatkowej. Poprzez wykazywanie gotowości do odbierania i przechowywania paragonów, każdy z nas wspiera walkę z nielegalnym obrotem oraz przyczynia się do budowania bardziej przejrzystego i zgodnego z prawem rynku. Warto zatem pamiętać, że każdy paragon to nie tylko dowód naszej transakcji, ale także ważny wkład w rozwój kraju i dbałość o wspólne dobro.

Paragon kelnerski czy brak paragonu? Skarbówka apeluje: natychmiast złóż donos

Często zdarza się, że po dokonaniu transakcji klienci otrzymują nieoczekiwany paragon kelnerski zamiast standardowego paragonu fiskalnego. Paragon kelnerski to jedynie podsumowanie zamówionych przez klienta towarów lub usług, służący jedynie do obiegu wewnętrznego w restauracji lub lokalu usługowym. Nie jest to prawidłowy dowód potwierdzający przeprowadzoną transakcję, jak w przypadku paragonu fiskalnego, ponieważ nie zawiera niezbędnych danych podatkowych i nie spełnia wymogów urzędowych. Taka sytuacja jest nieuczciwa i może wskazywać na próbę uniknięcia opodatkowania, co prowadzi do zwiększenia szarej strefy gospodarczej.

W momencie, gdy otrzymamy paragon kelnerski lub w ogóle nie otrzymamy paragonu po zakupie, Skarbówka stanowczo apeluje o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu. Zgłoszenie takiego przypadku ma kluczowe znaczenie, ponieważ wskazuje na potencjalnie nieuczciwego przedsiębiorcę, który unika płacenia podatków, co z kolei wpływa negatywnie na budżet państwa.

Aby zgłosić takie nieprawidłowości, mamy kilka możliwości:

 1. Udając się osobiście do najbliższego urzędu skarbowego, gdzie można złożyć doniesienie w formie pisemnej.
 2. Skorzystać z bezpłatnego numeru telefonu interwencyjnego 800 060 000, gdzie możemy dokonać zgłoszenia ustnie.
 3. Wysłać doniesienie drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected].
 4. Skorzystać z aplikacji e-Paragony, która umożliwia przekazywanie informacji o nieprawidłowych transakcjach.

Działanie w tym kierunku jest bardzo ważne, ponieważ pozwala przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i wspiera walkę z nielegalnym obrotem oraz oszustwami podatkowymi. Skarbówka, w ramach akcji „Weź paragon”, dąży do budowania uczciwego rynku, w którym wszyscy uczestnicy odprowadzają należne podatki, co z kolei sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społeczeństwu jako całości. Warto podkreślić, że składając doniesienie, każdy z nas pełni istotną rolę w tworzeniu rzetelnego i przejrzystego systemu podatkowego.

Skarbówka ostrzega: wydruk z terminala płatniczego to nie jest równoważność paragonu

Skarbówka zauważa jeszcze jeden chwyt nieuczciwych sprzedawców, którzy próbują unikać wystawiania właściwych paragonów. W niektórych przypadkach, zamiast standardowego paragonu fiskalnego, tacy przedsiębiorcy wydają jedynie wydruk z terminala płatniczego, który potwierdza dokonanie transakcji za pomocą karty płatniczej. Jednakże, ważne jest podkreślenie, że ten wydruk w żaden sposób nie zastępuje prawidłowego paragonu, który jest niezbędnym dowodem na poprawność i legalność przeprowadzonej transakcji.

Otrzymanie jedynie wydruku z terminala płatniczego zamiast paragonu jest działaniem nieuczciwym i stanowi próbę uniknięcia ustawowych obowiązków podatkowych. Takie praktyki mogą prowadzić do szarej strefy gospodarczej i oszustw podatkowych, które w konsekwencji wpływają negatywnie na gospodarkę i budżet państwa.

Dlatego też, zgodnie z apelami skarbówki w ramach akcji „Weź paragon”, klienci powinni być szczególnie czujni wobec takich praktyk i konsekwentnie domagać się właściwego paragonu fiskalnego po każdej transakcji. To ważne, aby każdy z nas, jako konsumenci, zdawali sobie sprawę z istotności tego małego kawałka papieru i jego roli jako ważnego dowodu w systemie podatkowym.

W przypadku otrzymania wyłącznie wydruku z terminala płatniczego, należy upomnieć sprzedawcę o wystawienie poprawnego paragonu, który zawiera wszystkie niezbędne dane dotyczące transakcji. Jeśli sprzedawca odmawia lub kontynuuje takie działania, warto rozważyć złożenie doniesienia do skarbówki, aby przeciwdziałać takim nieuczciwym praktykom i wspierać uczciwość w obiegu gospodarczym. Wszyscy, zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, mają ważną rolę w zapewnieniu rzetelności i przejrzystości systemu podatkowego, co przekłada się na rozwój gospodarczy kraju jako całości.

Co powinno znaleźć się na paragonie? Właściwy dokument zawiera te dane

Paragon fiskalny powinien zawierać odpowiednie dane. W wypadku, gdy przedsiębiorca nie wystawia paragonu fiskalnego, naraża się na karę finansową w wysokości 1000 zł, ale to jedynie standardowy wymiar kary, która może być o wiele dotkliwsza. Na samym paragonie, jak wskazuje ustawodawca na rządowych stronach, powinny znaleźć się następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
 • NIP podatnika,
 • kolejny numer wydruku,
 • data, godzina i minuta sprzedaży,
 • oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
 • nazwa towaru lub usługi, która pozwala na ich jednoznaczną identyfikację,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi,
 • ilość i wartość sumaryczna sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
 • wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują,
 • wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym, po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów,
 • wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym,
 • łączna wysokość podatku,
 • łączna wartość sprzedaży brutto,
 • oznaczenie waluty sprzedaży, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto,
 • kolejny numer paragonu fiskalnego,
 • numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy,
 • centralnie umieszczone logo fiskalne oraz numer unikatowy.

From
Dostałeś taki paragon? Skarbówka prosi o natychmiastowy donos:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments