czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltDuda podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym

Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym

Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz niektórych innych ustaw. Według informacji przekazanej przez Kancelarię Prezydenta, celem tego aktu jest umożliwienie finansowania związków zawodowych rolników indywidualnych poprzez przekazanie przez podatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego rolniczego związku zawodowego.

W ramach wprowadzanych zmian organ podatkowy, właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów, będzie przekazywać kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego na wniosek podatnika podatku rolnego będącego osobą fizyczną lub rolniczą spółdzielnią produkcyjną. Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania tych środków będą: związki zawodowe rolników indywidualnych, związki rewizyjne zrzeszające rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, spełniające określone w ustawie warunki.

W przypadku, gdy obowiązek podatkowy ciąży na kilku współwłaścicielach (posiadaczach) gruntów, organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego za dany rok podatkowy na rzecz podmiotu uprawnionego wybranego przez danego współwłaściciela (posiadacza), na podstawie kwoty zapłaconej przez niego z tytułu tego podatku. Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku można składać w terminie od 1 marca do 15 listopada roku podatkowego. Wskazano także, że będzie można złożyć go za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Daniel Głogowski

Publicysta, pisarz i działacz społeczny. Pierwsze artykuły opublikował w 1999 roku dla międzynarodowych wydawców. W swoich artykułach starał się podejmować kontrowersyjne tematy i prezentować oryginalne punkty widzenia, które pozwalały na głębsze zrozumienie omawianych kwestii.

From
Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments