poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWeltJak mieć niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Możemy zaoszczędzić kilkaset złotych miesięcznie

Jak mieć niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Możemy zaoszczędzić kilkaset złotych miesięcznie

Rząd wprowadził korzystne zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność na niewielką skalę, umożliwiając im wydłużenie okresu korzystania z ulgi Małego ZUS Plus. Od 1 sierpnia 2023 r., przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej ulgi nie przez standardowe 36 miesięcy, ale aż przez 48 miesięcy, w ciągu łącznie 60 miesięcy.

Ta decyzja stanowi dobrą nowinę dla właścicieli małych firm, którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki pandemii i potrzebują wsparcia w opłacaniu składek ZUS. Dzięki wydłużeniu okresu korzystania z ulgi, przedsiębiorcy będą mieli większą elastyczność finansową i łatwiej będzie im utrzymać działalność gospodarczą nawet w trudnych warunkach.

Zgodnie z danymi dostępnymi na rządowej stronie, w grudniu 2022 r. z Małego ZUS Plus skorzystało aż 235,7 tys. przedsiębiorców. Resort szacuje, że w tym roku liczba ta wzrośnie do 66,4 tys. przedsiębiorców, a w 2025 r. sięgnie 142,3 tys.

Oczekuje się, że przedłużenie okresu korzystania z ulgi przyciągnie więcej przedsiębiorców do skorzystania z tego wsparcia. Wprowadzenie takiej zmiany to odpowiedź na ciągle obecne trudności w gospodarce, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw. Rząd stara się wspierać sektor małych firm, aby pomóc im przetrwać trudny okres i zachować płynność finansową.

Długoterminowe korzystanie z ulgi Małego ZUS Plus może okazać się kluczowym czynnikiem dla wielu przedsiębiorców, pozwalając im na dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i kontynuowanie działalności w trudnych czasach. Jednocześnie, rząd musi nadal monitorować sytuację i podejmować odpowiednie działania, aby wspierać przedsiębiorców w dalszym rozwoju, zwłaszcza w kontekście zmian na rynku i globalnej sytuacji gospodarczej.

Oszczędność nawet kilkuset złotych miesięcznie

Waldemar Buda, minister Rozwoju i Technologii, podkreślił, że celem wprowadzenia przedłużenia ulgi Małego ZUS Plus jest wsparcie najmniejszych przedsiębiorców, którzy wciąż odczuwają skutki pandemii oraz konfliktów na naszej wschodniej granicy. Przedłużenie tej ulgi ma pozwolić tym przedsiębiorcom zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie, co może stanowić istotny dodatek do ich budżetu i poprawić ich kondycję finansową.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomina, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi Małego ZUS Plus w roku 2023, od wtorku mają możliwość przedłużenia tej ulgi o kolejne 12 miesięcy. To oznacza, że w sumie będą mogli opłacać niższe składki przez okres 4 lat, zamiast jak dotychczas 3 lat. To korzystna wiadomość dla tych przedsiębiorców, którzy wciąż odczuwają trudności związane z pandemią i zmianami na rynku.

Ulga Małego ZUS Plus została wprowadzona w celu wsparcia mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku trudnej sytuacji na rynku mogą mieć problemy z opłacaniem pełnych składek ZUS. Dzięki tej uldze przedsiębiorcy mogą płacić niższe składki ZUS, co daje im większą elastyczność finansową i ułatwia utrzymanie działalności gospodarczej nawet w trudnych warunkach.

Przedłużenie ulgi o kolejny rok stanowi dodatkową zachętę dla przedsiębiorców do skorzystania z tego wsparcia. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na warunki korzystania z ulgi oraz dokładnie zapoznać się z przepisami, aby w pełni wykorzystać potencjalne korzyści finansowe.

Ta inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii może być istotnym bodźcem dla najmniejszych przedsiębiorców, pomagając im w przetrwaniu trudnego okresu i poprawiając perspektywy rozwoju ich działalności. Jednocześnie rząd zapewnia, że będą nadal podejmowane działania mające na celu wsparcie gospodarki i przedsiębiorców, aby Polska mogła skutecznie wyjść z trudności i odnieść sukces w czasach niepewności i zmian.

Projekt ustawy

Strona legaartis.pl donosi, że do Sejmu trafił innowacyjny projekt ustawy, mający na celu znaczące ograniczenie biurokracji oraz redukcję barier prawnych w Polsce. Centralnym założeniem tego projektu jest całkowita likwidacja limitu czasu, jaki obecnie obowiązuje w przypadku korzystania z Małego ZUS Plus.

Aktualnie, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z Małego ZUS Plus, muszą mieć na uwadze okres ograniczenia korzystania z tej ulgi, co może stanowić utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednakże, projekt przewiduje zniesienie tego ograniczenia, co stworzyłoby bardziej elastyczne i sprzyjające warunki dla przedsiębiorców.

Zgodnie z nowymi założeniami projektu, jedynym warunkiem, który trzeba spełnić w celu skorzystania z ulgi, byłby osiągnięty przychód nieprzekraczający 120 tysięcy złotych rocznie. To znacznie uprościłoby proces wnioskowania i pozwoliłoby większej liczbie przedsiębiorców na skorzystanie z korzyści oferowanych przez Mały ZUS Plus.

Przyjęcie tego projektu miałoby potencjalnie korzystny wpływ na mikroprzedsiębiorców i osoby rozpoczynające swoją działalność gospodarczą. Eliminacja limitu czasowego ułatwiłaby przedsiębiorcom utrzymanie stabilności finansowej w początkowych etapach działalności oraz dawałaby większą swobodę w planowaniu rozwoju biznesu.

Oczywiście, przedsiębiorcy nadal byliby zobowiązani do spełniania innych warunków określonych w obecnie obowiązującym Małym ZUS Plus, takich jak rodzaj prowadzonej działalności czy rozmiar zatrudnienia. Projekt ma na celu zmniejszenie biurokracji i ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do ulgi podatkowej, co w rezultacie może wpłynąć na wzrost konkurencyjności i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Warto podkreślić, że projekt ustawy przechodzi teraz proces legislacyjny, podczas którego może ulec zmianom i modyfikacjom. Decyzja w sprawie jego przyjęcia będzie zależała od wyników debat w Sejmie oraz oceny korzyści i potencjalnych skutków wprowadzenia takich zmian dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców.

This is from
Jak mieć niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Możemy zaoszczędzić kilkaset złotych miesięcznie:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments