poniedziałek, 27 maja, 2024
Strona głównaWeltKoniec z obowiązkiem zgłoszenia kupna pojazdu. Jest decyzja ministerstwa w tej sprawie

Koniec z obowiązkiem zgłoszenia kupna pojazdu. Jest decyzja ministerstwa w tej sprawie

Przyjęta ustawa z dnia 26 maja 2023 roku, mająca na celu ograniczenie skutków kradzieży tożsamości związanych z przerejestrowaniem pojazdów, wprowadza istotne zmiany dotyczące procedury rejestracji pojazdów. Zgodnie z nowymi przepisami, zrezygnowano z obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, zastępując go nowym obowiązkiem przerejestrowania pojazdu.

W praktyce oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, nie musi już dokonywać zgłoszenia tego faktu. Zamiast tego, obowiązek spoczywa na niej przerejestrowania pojazdu na swoje dane. Procedura ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ograniczenie przypadków nielegalnego przerejestrowywania pojazdów w przypadku kradzieży tożsamości.

Nowe przepisy stanowią istotną zmianę w zakresie rejestracji pojazdów, mając na celu zapobieżenie nadużyciom i kradzieży tożsamości związanych z przerejestrowywaniem pojazdów. Wprowadzenie obowiązku przerejestrowania pojazdu po nabyciu ma na celu zwiększenie kontroli i bezpieczeństwa w procesie rejestracji pojazdów.

Ministerstwo Cyfryzacji w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury likwiduje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują przepisy nakładające kary na właścicieli pojazdów za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia lub nabycia w określonym terminie. Jednakże kilkuletnia praktyka stosowania tych przepisów wykazała, że są one nieskuteczne i powodują znaczne niedogodności dla obywateli.

W odpowiedzi na te problemy, Minister Cyfryzacji we współpracy z Ministrem Infrastruktury zaproponowali wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów zamiast konieczności zgłoszenia nabycia pojazdu staroście. Obywatele ograniczyliby się wówczas do jednej czynności – przerejestrowania pojazdu, zamiast obecnego procesu zgłoszenia nabycia pojazdu oraz przerejestrowania.

Taka zmiana zapewniłaby aktualność danych dotyczących właścicieli pojazdów w centralnej ewidencji pojazdów, na której opierają się m.in. Policja i inne służby, w tym organy egzekwujące mandaty. Problem nakładania mandatów na osoby, które nie są już właścicielami pojazdów, ale nadal są uważane za właścicieli z powodu braku przerejestrowania i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów, zostałby rozwiązany.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, właściciel pojazdu będzie miał 30 dni od dnia nabycia pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację (termin ten został wydłużony do 90 dni dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami). W przypadku nieterminowego wykonania tego obowiązku, właściciel pojazdu będzie podlegał karze, która będzie miała stałą wysokość i będzie równa aktualnym karam za nieterminowe zgłoszenie nabycia pojazdu.

Wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdu zamiast zgłoszenia nabycia ma na celu uprościć procedurę dla obywateli oraz zapewnić dokładne dane w centralnej ewidencji pojazdów. Wpływając na czasowość i dokładność danych, ta zmiana przyczyni się do bardziej efektywnego funkcjonowania systemu, a także ograniczy niedogodności dla obywateli związane z obecnym systemem kar i mandatów.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

This is from
Koniec z obowiązkiem zgłoszenia kupna pojazdu. Jest decyzja ministerstwa w tej sprawie:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments