sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltListonosze grożą strajkiem. Żądają podwyżki

Listonosze grożą strajkiem. Żądają podwyżki

Nadchodzą wybory parlamentarne, które zaplanowano na 15 października. Jednakże istnieje istotne zmartwienie, ponieważ listonosze zatrudnieni w Poczcie Polskiej zaczynają grozić strajkiem. Ta sytuacja może mieć poważne skutki dla organizacji wyborów i usług pocztowych w tym okresie.

Premie dla kadry menedżerskiej

Według informacji przekazanych, Poczta Polska obecnie zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy bieżącego roku, spółka zanotowała straty sięgające około 400 milionów złotych. Związkowcy wyrażają przekonanie, że szanse na odrobienie tych strat w tym roku są niewielkie. Trudna sytuacja finansowa jest wynikiem kilku czynników, takich jak brak chętnych do pracy, malejący popyt na tradycyjne usługi listowe oraz niewykorzystane okazje na ekspansję na rynku przesyłek paczkowych.

Mimo tych trudności, doniesienia sugerują, że dyrektorzy i ich zastępcy w Poczcie Polskiej mają otrzymać premie za wykonanie 60 procent zadań. Warto jednak zaznaczyć, że spółka jeszcze nie potwierdziła tych planów.

Sytuacja finansowa Poczty Polskiej jest zdecydowanie niekorzystna, a ogromne straty podkreślają potrzebę podjęcia działań naprawczych oraz restrukturyzacji. Warto monitorować rozwijającą się sytuację i reakcje zarządu oraz rządu wobec trudnej sytuacji tej instytucji.

Według informacji przekazanych przez gazetę, istnieje istotny problem w Poczcie Polskiej, a mianowicie aż 70 procent spośród ponad 60 tysięcy pracowników tej instytucji otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, które od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto. To alarmujące dane, które wywołują duże kontrowersje w związku z sytuacją pracowników.

Związkowcy od dłuższego czasu starają się nawiązać dialog z zarządem Poczty Polskiej w kwestii podwyżek wynagrodzeń. Przedstawili propozycję, aby wynagrodzenia były regularnie waloryzowane o wskaźnik inflacji za poprzedni rok, co miało zapewnić stopniowy wzrost płac pracowników. Niestety, te postulaty nie zostały spełnione, głównie z powodu znacznego kosztu, który wyniósłby rocznie około 600 milionów złotych dla spółki.

Obecnie, aż 26 związków zawodowych działających w Poczcie Polskiej postuluje podwyżki w wysokości 800 złotych miesięcznie dla pracowników. Do tej inicjatywy dołączyła również organizacja „Solidarność”, która żąda jeszcze wyższych podwyżek, wynoszących 1 tysiąc złotych miesięcznie. Te żądania spotkały się z poparciem Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej, który także sugeruje podwyżkę wynagrodzeń na poziomie 1 tysiąca złotych już od października tego roku.

Sprawa ta staje się coraz bardziej pilna, ponieważ niskie wynagrodzenia pracowników Poczty Polskiej stanowią istotny problem społeczny, który wymaga rozważenia i rozwiązania przez zarząd oraz odpowiednie organy regulacyjne.

Listonosze chcą wcześniejszej emerytury

W Sejmie pojawiła się wcześniej petycja, przygotowana przez Związek Zawodowy NSZZ Listonoszy Poczty Polskiej, która wyrażała postulat przywrócenia możliwości wcześniejszej emerytury dla listonoszy. W dokumencie tym, autorzy petycji apelowali o przyznanie mężczyznom prawa do wcześniejszej emerytury po ukończeniu 60 lat, natomiast kobietom po ukończeniu 55 lat.

W piśmie skierowanym do Sejmu, przedstawiciele związku zwracali szczególną uwagę na trudności związane z pracą listonosza. Podkreślali, że jest to zajęcie, które łączy aspekty pracy umysłowej i fizycznej, przy zmieniających się warunkach pogodowych oraz stałej konieczności skupienia, co generuje ciągły poziom stresu. Obecnie, wykonywanie tego zawodu nie uprawnia do skorzystania z tzw. emerytury pomostowej.

Ponadto, związkowcy argumentowali, że praca listonosza jest wyjątkowo wymagająca i zasługuje na uznanie oraz wsparcie ze strony państwa. W świetle tych argumentów, wniosek o przywrócenie możliwości wcześniejszej emerytury dla listonoszy stał się ważnym tematem do rozważenia i dyskusji w kontekście polskiego systemu emerytalnego.

This is from
Listonosze grożą strajkiem. Żądają podwyżki:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments