wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaWeltMamy dobrą informację. To już pewne - prezydent podpisał ustawę. Będzie nowy...

Mamy dobrą informację. To już pewne – prezydent podpisał ustawę. Będzie nowy dodatek z ZUS- nawet 3000 zł

Zgodnie z ustawą, która została podpisana przez Prezydenta, nowy dodatek będzie kierowany do ważnej grupy Polaków, która zmaga się z poważnymi problemami, mającymi wpływ nie tylko na ich sytuację finansową, ale także na jakość życia oraz możliwości zarobkowe. To świadczenie ma na celu wspomaganie osób z niepełnosprawnościami, które napotykają na różnorodne wyzwania w swoim codziennym funkcjonowaniu.

Dodatkowe wsparcie finansowe będzie przyznawane osobom z niepełnosprawnościami, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Tego rodzaju niepełnosprawność może wpływać na ich zdolność do wykonywania codziennych czynności oraz ograniczać możliwości zatrudnienia, co może wpływać negatywnie na ich jakość życia.

Rząd przewidział konkretne kwoty dodatku w zależności od poziomu punktacji przyznanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby z wyższym stopniem niepełnosprawności, potrzebujące większego wsparcia, otrzymają wyższą kwotę dodatku, natomiast osoby z niższym stopniem niepełnosprawności otrzymają niższą kwotę.

Dzięki temu świadczeniu, osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę na poprawę swojej sytuacji życiowej, zwiększenie możliwości zarobkowych oraz lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. To ważny krok w kierunku zapewnienia godnych warunków życia dla tej istotnej grupy obywateli, której potrzeby i wyzwania zostaną w ten sposób bardziej adekwatnie uwzględnione i wsparcie będzie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Wsparcie finansowe ma na celu zapewnienie godnego życia dla osób z niepełnosprawnościami i zrównanie ich szans na pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Taki dodatek finansowy dla osób powyżej 18 roku życia

Osoby dorosłe z niepełnosprawnościami w Polsce mogą ubiegać się o dodatek finansowy, który stanowi świadczenie wspierające ich codzienne funkcjonowanie. Kwota przyznawanego dodatku jest powiązana z rentą socjalną, która wynosi obecnie 1588,44 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo, przy ustalaniu wysokości wsparcia brana pod uwagę jest punktacja, która zostanie przypisana przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Według przepisów, wysokość dodatku zależy od poziomu punktacji przyznawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania. Im więcej punktów otrzyma osoba ubiegająca się o wsparcie, tym wyższą kwotę dodatku może otrzymać. Przedział punktacji i związane z nimi kwoty dodatku przedstawiają się następująco:

  1. 220% renty socjalnej (3494,57 zł) – jeśli punktacja wynosi od 95 do 100 punktów.
  2. 180% renty socjalnej (2 859,19 zł) – jeśli punktacja wynosi od 90 do 94 punktów.
  3. 120% renty socjalnej (1906,13 zł) – jeśli punktacja wynosi od 85 do 89 punktów.
  4. 80% renty socjalnej (1270,75 zł) – jeśli punktacja wynosi od 80 do 84 punktów.
  5. 60% renty socjalnej (953,06 zł) – jeśli punktacja wynosi od 75 do 79 punktów.
  6. 40% renty socjalnej (635,38 zł) – jeśli punktacja wynosi od 70 do 74 punktów.

Zespoły ds. orzekania uwzględniają różne aspekty, takie jak zdolność osoby do wykonywania codziennych czynności czy zadań, związanych z jej niepełnosprawnością. Wiek osoby również ma wpływ na liczbę punktów przyznawanych przy ubieganiu się o dodatek.

Aby starać się o ten dodatek finansowy, osoba niepełnosprawna musi złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie, który będzie rozpatrywany przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia, stopnia niepełnosprawności oraz opis codziennego funkcjonowania.

Warto podkreślić, że procedura ubiegania się o dodatek finansowy może być skomplikowana, dlatego warto zgłosić się po pomoc do odpowiednich instytucji lub organizacji, które specjalizują się w pomocy osobom niepełnosprawnym w procesie aplikowania o wsparcie finansowe. Ważne jest, aby każda osoba uprawniona do tego dodatku otrzymała odpowiednią kwotę, która pomoże jej w zaspokajaniu specjalnych potrzeb i podniesieniu jakości życia.

Elektroniczne wnioski do ZUS – wypłata także za pośrednictwem tej instytucji

Dodatek w postaci świadczenia wspierającego zostanie wypłacony na podstawie złożonego wcześniej wniosku do ZUS, jednak możliwość składania dokumentów w formie papierowej została wyeliminowana – obecnie wnioski można złożyć tylko elektronicznie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wnioski o otrzymanie świadczenia wspierającego można składać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym ostatecznie ustalono poziom potrzeby wsparcia. Jeśli osoba niepełnosprawna złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od ukończenia 18. roku życia, otrzyma prawo do świadczenia od miesiąca, w którym staje się pełnoletnia. W pierwszym roku obowiązywania ustawy, tj. w 2024 roku, świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych, którym przysługuje najwyższy poziom potrzeb wsparcia. Szacuje się, że około 50 000 osób będzie kwalifikować się do otrzymania tego dodatku.

Warto zaznaczyć, że to świadczenie nie przysługuje niepełnosprawnym dzieciom. W takim przypadku, mają one możliwość skorzystania z prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. To ważna zmiana w przepisach, ponieważ teraz świadczenie pielęgnacyjne przysługuje na każde, a nie tylko na jedno niepełnosprawne dziecko w rodzinie. Co więcej, opiekun pobierający świadczenie pielęgnacyjne ma teraz możliwość dorabiania, bez żadnych ograniczeń co do wysokości zarobków.

Te zmiany w przepisach stanowią ważny krok w kierunku poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Świadczenie wspierające ma na celu zwiększenie wsparcia dla tych, którzy potrzebują dodatkowej pomocy i opieki w codziennym życiu. Umożliwienie składania wniosków jedynie w formie elektronicznej ma na celu ułatwienie procesu aplikacyjnego i usprawnienie obsługi tego typu świadczeń. Z kolei rozszerzenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na wszystkie niepełnosprawne dzieci w rodzinie oraz umożliwienie opiekunom dorabiania może poprawić sytuację materialną i jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

From
Mamy dobrą informację. To już pewne – prezydent podpisał ustawę. Będzie nowy dodatek z ZUS- nawet 3000 zł:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments