sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltMożliwe 550 złotych niezależnie od wieku. Koniecznie złóż wniosek w ZUS!

Możliwe 550 złotych niezależnie od wieku. Koniecznie złóż wniosek w ZUS!

Dodatkowe wsparcie w wysokości 550 złotych jest przeznaczone wyłącznie dla sierot, czyli dzieci, które straciły obu rodziców i otrzymują rentę rodzinna po zmarłym rodzicu. Jest to świadczenie dostępne również dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla sierot zupełnych?

Aby złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczący świadczenia związanej z utratą rodziców (ERRD), konieczne jest użycie odpowiedniego formularza. Wniosek musi być dołączony do dokumentów potwierdzających zgon obu rodziców. Jeśli ojciec dziecka jest nieznany lub niezidentyfikowany, to w takim przypadku wymagane jest załączenie dokumentów potwierdzających datę zgonu matki oraz aktu urodzenia dziecka, z którego wynika brak informacji ojcu.

Procedura składania wniosku w ZUS w przypadku świadczenia ERRD ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego i pomocy dzieciom, które straciły obu rodziców. Wniosek ten jest ważnym dokumentem, który umożliwia ZUS ocenę i rozpatrzenie sytuacji rodzinnej oraz przyznanie świadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważne jest, aby wnioskodawcy starannie wypełnili formularz ERRD i dołączyli wszystkie wymagane dokumenty, takie jak akty zgonu rodziców oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające status dziecka. W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów, które dostarczą informacji na temat braku identyfikacji ojca w akcie urodzenia dziecka.

ZUS jako instytucja państwowa zajmuje się obsługą wniosków i analizą dokumentów w celu dokonania właściwej oceny sytuacji rodzinnej oraz ustalenia prawa do świadczenia ERRD. Przesyłając kompletne i dokładne dokumenty, wnioskodawcy mogą przyczynić się do sprawnej i skutecznej realizacji procesu wnioskowania i otrzymania niezbędnej pomocy finansowej dla dzieci, które utraciły oboje rodziców.

Jaka jest dokładna wysokość dodatku?

Dodatek dla sierot zupełnych wynosi dokładnie 553,30 złotych miesięcznie. Przed marcową waloryzacją wynosił 481,97 złotych. Świadczenie to jest corocznie waloryzowane.

Kiedy można otrzymać dodatek?

Dodatek sierocy jest wypłacany razem z rentą rodzinna po zmarłym rodzicu, którą dziecko może otrzymywać do ukończenia 16 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki (lub do zakończenia roku akademickiego, jeśli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów). Jeżeli dziecko staje się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki przed 25 rokiem życia, może otrzymywać rentę rodzinna wraz z dodatkiem sierocym bez względu na wiek, na przykład mając 40 lat (w zależności od ważności orzeczenia).

Czy wdowy mają prawo do dodatku?

Należy pamiętać, że wdowy pobierające rentę po zmarłym małżonku nie mają prawa do tego świadczenia. Dodatek ten przysługuje wyłącznie w przypadku pobierania renty rodzinną po zmarłym rodzicu.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
Możliwe 550 złotych niezależnie od wieku. Koniecznie złóż wniosek w ZUS!:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments