wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltMożna dostać 40 tys. złotych dodatku na remont od rządu. Sprawdź jak...

Można dostać 40 tys. złotych dodatku na remont od rządu. Sprawdź jak złożyć wniosek

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił, że na koniec tego miesiąca planowany jest rozpoczęcie przyjmowania wniosków do najnowszej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie”. Głównym celem tej inicjatywy jest wspieranie procesu wymiany przestarzałych i mało ekologicznych źródeł ciepła, często nazywanych „kopciuchami”.

Nowa edycja programu staje się znaczącym krokiem w kierunku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko. Wspomaga to nie tylko mieszkańców, którzy zyskują bardziej wydajne i ekologiczne systemy grzewcze, ale także przyczynia się do ogólnego spadku emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ponadto, inicjatywa ta promuje zrównoważony rozwój i stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska.

Rozpoczęcie naboru wniosków to ważne wydarzenie, które pozwoli wielu gospodarstwom domowym na korzystanie z wsparcia finansowego i technicznego, dzięki czemu będą mogły uczestniczyć w procesie poprawy jakości swojego życia i przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości.

Nowe „Ciepłe mieszkanie”

Według wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), program „Ciepłe mieszkanie” został stworzony jako uzupełnienie programu „Czyste powietrze”. W ramach tego programu, przewidziano dostęp do ponad 1 miliarda złotych na wsparcie wymiany przestarzałych i nieekologicznych źródeł ciepła, w tym tzw. „kopciuchów”, w budynkach wielorodzinnych.

Paweł Mirowski podkreślił, że problem smogu dotyka nie tylko jednorodzinne domy, ale także dotyczy budynków wielorodzinnych. Jest to ważne rozszerzenie zakresu programu, ponieważ zabudowa wielorodzinna często stanowi znaczący udział w emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wprowadzenie programu „Ciepłe mieszkanie” jako części programu „Czyste powietrze” ma na celu skoncentrowanie się na poprawie efektywności energetycznej w budynkach o różnych rodzajach i rozmiarach.

Takie podejście jest zgodne z długofalowym celem walki ze smogiem i poprawy jakości powietrza w Polsce, co przynosi korzyści zarówno dla zdrowia mieszkańców, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Program „Ciepłe mieszkanie” jest ważnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza.

40 tys. złotych dofinansowania

Procedura aplikacji do programu „Ciepłe mieszkanie” przewiduje, że to właściciele mieszkań są odpowiedzialni za zgłaszanie swojego udziału w programie. Istotnym etapem tego procesu jest kontakt z odpowiednimi instytucjami na poziomie lokalnym, czyli gminami, które posiadają uprawnienia do ubiegania się o środki z tego programu.

Gminy odgrywają kluczową rolę w tym procesie, ponieważ to właśnie one składają oficjalne wnioski o dofinansowanie z programu „Ciepłe mieszkanie” do wojewódzkich funduszy. Po uzyskaniu takich środków, gminy są w stanie nawiązać współpracę z właścicielami lokali mieszkalnych w celu podpisania umów dotyczących realizacji prac termomodernizacyjnych.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

Pierwsza edycja programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyniosła efektywny rezultat w postaci umów podpisanych z gminami o wartości niemal 740 milionów złotych. W drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” planowane jest rozszerzenie zakresu beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, w tym przypadku będą mogli skorzystać również mieszkańcy małych wspólnot mieszkaniowych, które składają się z od 3 do 7 lokali, oraz najemcy mieszkań należących do zasobu gminnego.

To rozszerzenie grupy potencjalnych beneficjentów programu znacząco zwiększa jego zakres i wpływa na jeszcze większą efektywność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej mieszkań oraz warunków życia mieszkańców. Wartość inwestycji w tej edycji programu może przewyższyć osiągnięcia poprzedniej, co jest korzystne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ochrony środowiska.

Pierwsza edycja programu

Pierwsza edycja programu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i przyniosła efektywny rezultat w postaci umów podpisanych z gminami o wartości niemal 740 milionów złotych. W drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie” planowane jest rozszerzenie zakresu beneficjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, w tym przypadku będą mogli skorzystać również mieszkańcy małych wspólnot mieszkaniowych, które składają się z od 3 do 7 lokali, oraz najemcy mieszkań należących do zasobu gminnego.

To rozszerzenie grupy potencjalnych beneficjentów programu znacząco zwiększa jego zakres i wpływa na jeszcze większą efektywność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej mieszkań oraz warunków życia mieszkańców. Wartość inwestycji w tej edycji programu może przewyższyć osiągnięcia poprzedniej, co jest korzystne zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ochrony środowiska.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,dodatek,dodatku na remont,pieniądze,remont,WNIOSEK-related post from
Można dostać 40 tys. złotych dodatku na remont od rządu. Sprawdź jak złożyć wniosek:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments