wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaWeltMusisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji. Poczta...

Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji. Poczta Polska nie pozostawia złudzeń

Poczta Polska podjęła działania mające na celu wyjaśnienie rzeczywistości. Istnieje kilka faktów, które warto podkreślić w tej sprawie. Przede wszystkim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracja telewizora jest konieczna, nawet jeśli nie zamierzasz na nim oglądać telewizji.

Jednakże, istotne jest zrozumienie, że listonosze nie mają uprawnień do przeprowadzania kontroli rejestracji odbiorników. Poczta Polska zatrudnia jedynie niewielką liczbę kontrolerów na terenie całego kraju, nie przekraczającą kilkudziesięciu osób. Ich zadaniem jest przeprowadzanie kontroli w wybranych przypadkach, w oparciu o odpowiednie procedury i przepisy.

Ważne jest, aby rozróżnić rolę Poczty Polskiej jako instytucji odpowiedzialnej za obsługę opłat abonamentowych od roli listonoszy jako kurierów. Listonosze są odpowiedzialni za dostarczanie przesyłek pocztowych i nie mają uprawnień ani obowiązku przeprowadzania kontroli abonamentu RTV.

Poczta Polska podejmuje te działania w celu uporządkowania sytuacji i wyjaśnienia nieścisłości związanych z abonamentem RTV. Chce zapewnić jasność i przejrzystość w tym obszarze, aby uniknąć nieporozumień i dezinformacji.

Warto pamiętać, że abonament RTV jest obowiązkowy w Polsce dla osób posiadających telewizory, niezależnie od tego, czy korzystają z nich do oglądania programów telewizyjnych. Poczta Polska, jako instytucja państwowa, stara się świadczyć usługi związane z rejestracją odbiorników i opłatami abonamentowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mity kontra fakty na temat abonamentu RTV

1. Mit: Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji, tylko np. seriale z płatnej platformy z filmami

Fakt: Zakupiony odbiornik umożliwia odbiór telewizji, a ustawa o opłatach abonamentowych określa domniemanie użytkowania. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować – informuje Poczta Polska.

2. Mit: Listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV

Fakt: Żaden listonosz nie ma takich uprawnień. Zajmują się tym wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

3. Mit: Kontrolerzy Poczty Polskiej skupiają się kontrolowaniu domów Polaków

Fakt: Choć obowiązek rejestracji odbiorników i obowiązek przeprowadzania kontroli obejmuje wszystkich użytkowników odbiorników RTV, to Poczta Polska sprawdza głównie firmy i instytucje. W gospodarstwach domowych kontrole zdarzają się bardzo sporadycznie i stanowią jedynie odsetek wszystkich kontroli.

4. Mit: Poczta Polska zatrudnia setki kontrolerów

Fakt: W skali kraju pracuje jedynie kilkudziesięciu kontrolerów.

5. Mit: Poczta Polska dokonuje kontroli odbiorników radiowo-telewizyjnych bez podstawy prawnej

Fakt: podstawą do przeprowadzania kontroli są: art. 7 ustawy o opłatach abonamentowych oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (dzięki nim wiadomo, jak prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej). 

6. Mit: Liczba tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV rośnie lawinowo na przestrzeni ostatnich lat

Fakt: Na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się ona na podobnym poziomie, a nawet – rok do roku – odnotowuje się delikatny spadek.

7. Mit: Poczta Polska ustala i inkasuje całą kwotę opłat abonamentowych

Fakt: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa stawki opłat abonamentowych w terminie do 31 maja na kolejny rok kalendarzowy. Poczta Polska przyjmuje opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz odsetkami podatkowymi w wys. jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że abonament jest zobowiązaniem stricte podatkowym.

8. Mit: Od wezwania Poczty Polskiej do uregulowania zaległych opłat abonamentowych nie można się odwołać

Fakt: Na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych każdy ma prawo się odwołać. W przypadku prowadzonej już egzekucji również na każdym etapie postępowania istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności Klient może składać bezpośrednio do KRRiT – tłumaczy Poczta Polska.

9. Mit: Poczta Polska, celem kontroli dokonywania rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, korzysta z różnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu

Fakt: Poczta Polska czerpie informacje ze swojej bazy abonenckiej, czyli bazy zarejestrowanych abonentów – osób i podmiotów, które dopełniły formalności rejestracji, a także ogólnodostępnych baz danych np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Stary obowiązek i to nie tylko w Polsce

Przed wybuchem II wojny światowej Poczta Polska miała za zadanie pobieranie opłat za korzystanie z radioodbiorników. To niezwykłe, że wiele innych krajów w Europie również zaangażowało swoje operatorów pocztowych w kontrolę i pobieranie opłat abonamentowych. Praktyka ta jest dość powszechna i różni się w zależności od kraju.

Na przykład w Czechach, podobnie jak w Polsce, to właśnie poczta jest odpowiedzialna za pobieranie opłat abonamentowych. W Czechach wszyscy mający dostęp do prądu są zobowiązani do opłacania abonamentu, podobnie jak w Polsce, gdzie wszyscy posiadający telewizory są objęci tym obowiązkiem.

W Niemczech opłata abonamentowa jest powiązana z adresem zameldowania. Osoby zamieszkujące dany adres są odpowiedzialne za opłacanie abonamentu niezależnie od posiadania odbiornika telewizyjnego. Jest to sposób, który umożliwia kontrolę i pobieranie opłat od wszystkich mieszkańców, niezależnie od posiadania telewizora.

Natomiast we Włoszech abonament RTV jest płatny tylko przez osoby posiadające odbiorniki telewizyjne. Oznacza to, że osoby, które nie korzystają z telewizora, nie są zobowiązane do płacenia tej opłaty.

Przykłady te pokazują, że zaangażowanie operatorów pocztowych w kontrolę opłat abonamentowych jest szeroko rozpowszechnione w Europie. Istnieje różnorodność podejść i metod pobierania tych opłat, co wynika z różnic w prawodawstwie i systemach emisji mediów audiowizualnych w poszczególnych krajach.

W przypadku Poczty Polskiej, jej zaangażowanie w pobieranie opłat abonamentowych ma długą historię, sięgającą czasów sprzed wojny. Obecnie Poczta Polska kontynuuje tę praktykę, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyczyniając się do sprawnej obsługi abonentów w zakresie rejestracji odbiorników i poboru opłat.

Wysokość abonamentu RTV w 2023 i 2024 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła decyzję o utrzymaniu stawek abonamentu RTV na tym samym poziomie w przyszłym roku, co w bieżącym roku. Oznacza to, że opłaty za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych pozostaną niezmienione.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, opłata za miesięczne używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie nadal 8,70 zł. Natomiast za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub posiadanie zarówno odbiornika radiowego, jak i telewizyjnego, opłata będzie wynosić dalej 27,30 zł.

Utrzymanie obecnych stawek abonamentu ma na celu zachowanie stabilności finansowej i kontynuację dotychczasowych rozwiązań w zakresie finansowania mediów publicznych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokonała tej decyzji po uwzględnieniu różnych czynników i konsultacji z odpowiednimi instytucjami i ekspertami.

Warto zaznaczyć, że opłaty abonamentowe stanowią ważne źródło finansowania dla publicznych mediów radiowo-telewizyjnych, umożliwiając im kontynuowanie produkcji wysokiej jakości programów, informacji i usług dla społeczeństwa. Utrzymanie stabilnych stawek abonamentu zapewnia pewność dla odbiorców i instytucji medialnych co do kosztów korzystania z tych usług w nadchodzącym okresie.

This is from
Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji. Poczta Polska nie pozostawia złudzeń:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments