wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaWeltNowa benzyna na stacjach już od stycznia 2024 zastąpi na stałe popularną...

Nowa benzyna na stacjach już od stycznia 2024 zastąpi na stałe popularną 95-tkę

Wkrótce na stacjach paliw pojawi się nowy rodzaj benzyny – benzyna 95 E10, która zawiera większy udział bioetanolu w porównaniu do obecnej benzyny 95 E5. Spółka PERN, odpowiedzialna za dostarczanie paliw na rynek, ogłosiła, że jest gotowa wprowadzić ten nowy produkt do sprzedaży w 2024 roku. W tym celu laboratoria PERN przeprowadziły już szereg testów kontrolnych, aby upewnić się, że benzyna 95 E10 spełnia najwyższe standardy jakości.

Aby sprostać wymogom związanym z wprowadzeniem benzyny 95 E10, PERN zainwestował blisko 3 miliony złotych w rozwój swoich laboratoriów. Spółka przygotowuje się do wdrożenia nowego formatu benzyny od 1 stycznia 2024 roku, co oznacza, że już wkrótce będzie dostępna dla kierowców.

Benzyna E10 jest nowoczesnym paliwem, które zawiera 10% udziału biokomponentów, takich jak etanol, który jest produkowany z biomasy, takiej jak buraki, kukurydza, pszenica lub rzepak. To ekologiczne podejście do produkcji paliw, które przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Spółka PERN posiada imponującą infrastrukturę, w tym 19 baz paliwowych na terenie całego kraju, które mają łączną pojemność około 2,4 miliona metrów sześciennych produktów naftowych, oraz 4 bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 miliona metrów sześciennych tego surowca. To pozwala na sprawną dystrybucję i zaopatrzenie w paliwo w różnych regionach kraju.

Wdrożenie benzyny E10 nie jest niczym nadzwyczajnym w Europie ani na świecie. Jest to już normatywne paliwo w 19 krajach europejskich, z czego 17 należy do Unii Europejskiej. Oznacza to, że nasi sąsiedzi, tacy jak Litwa, Niemcy, Słowacja, Węgry i wiele innych krajów, od dawna korzystają z tej benzyny. To paliwo jest więc dobrze znane i stosowane w różnych regionach, a wprowadzenie go na polski rynek będzie kolejnym krokiem w kierunku zrównoważonej i ekologicznej mobilności.

Benzyna 95 E10 to innowacyjne rozwiązanie, które łączy aspekt ekologiczny z wysoką jakością paliwa. Dzięki temu kierowcy będą mieli możliwość dokonywania bardziej świadomych wyborów podczas tankowania i przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego. To ważny krok w kierunku redukcji emisji i osiągnięcia bardziej zrównoważonej przyszłości w zakresie transportu.

Bezpieczeństwo kierowców

Spółka PERN podkreśliła, że laboratoria przeprowadziły szereg testów kontrolnych w celu przygotowania do wdrożenia nowego produktu, czyli benzyny 95 E10. W toku tych testów zweryfikowano różne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę w procesie logistycznym, aby zagwarantować wysoką jakość nowego paliwa. Celem tych działań jest zapewnienie klientom paliwa o najwyższej jakości oraz bezpieczeństwa kierowców na stacjach paliw.

W skład PERN wchodzi łącznie 11 laboratoriów, z czego 8 jest dedykowanych badaniom jakości paliw, a 3 skupiają się na analizach ropy naftowej. Ta rozbudowana infrastruktura badawcza umożliwia precyzyjne monitorowanie jakości paliwa, które jest wprowadzane do obrotu przez bazy PERN. Dzięki temu spółka może zagwarantować, że wszystkie dostarczane produkty są w pełni zgodne z wymaganymi standardami i spełniają najwyższe normy jakości.

Prezes PERN, Mirosław Skowron, podkreślił znaczenie roli laboratoriów dla zapewnienia doskonałej jakości paliwa. Ich zadaniem jest monitorowanie procesu i wyników, aby upewnić się, że każda partia paliwa jest w 100% zgodna z określonymi wymaganiami. To kluczowy element, który pozwala spółce utrzymać jej reputację jako wiarygodnego dostawcy paliw na rynku.

Inwestycje PERN w rozwijanie laboratoriów mają istotny wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z paliw z baz spółki, a tym samym przekładają się na bezpieczeństwo kierowców na stacjach benzynowych. Dzięki badaniom jakościowym przeprowadzanym w laboratoriach, można skutecznie kontrolować i eliminować potencjalne ryzyko związane z niską jakością paliw, co jest niezwykle istotne dla prawidłowego działania pojazdów i bezpieczeństwa na drodze.

Wprowadzenie benzyny 95 E10 na rynek w ramach przygotowań spółki do wdrożenia nowego produktu stanowi kolejny krok w modernizacji i rozwijaniu oferty paliwowej. Działania takie podkreślają zaangażowanie PERN w zapewnienie najwyższych standardów jakościowych oraz bezpieczeństwa dla klientów i użytkowników pojazdów.

Specjalistyczny aparatura

Według informacji podanych przez PERN, spółka przygotowuje się do wprowadzenia na rynek paliw z początkiem 2024 roku, w tym benzyny 95 E10. Realizacja tego celu wymagała dokonania pewnych modyfikacji i rozszerzenia wyposażenia laboratoriów PERN. Konieczne było zainstalowanie specjalistycznej aparatury chromatograficznej o szerszym zakresie pomiarowym i wyższej wydajności.

Warto zaznaczyć, że laboratoria PERN są corocznie pozytywnie oceniane przez Polskie Centrum Akredytacji. To ważne potwierdzenie, że przeprowadzane przez ekspertów analizy spełniają wysokie standardy. Ta akredytacja ma kluczowe znaczenie zarówno dla klientów, którzy mogą mieć pełne zaufanie do jakości dostarczanych paliw, jak i dla samej spółki, która utrzymuje swoją renomę jako wiarygodny dostawca na rynku paliwowym.

Dodatkowo, w styczniu spółka ukończyła budowę magistrali produktowej łączącej bazę w Boronowie z terminalem PKN Orlen w Trzebini. Ta nowa infrastruktura umożliwia wzmocnienie dostaw paliw do województw małopolskiego i śląskiego, co jest szczególnie ważne dla zapewnienia odpowiedniej podaży na tych rynkach regionalnych.

PERN jest strategicznym podmiotem dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jego działalność obejmuje zarządzanie kluczowymi rurociągami, przesyłającymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Ponadto, spółka dysponuje bazami magazynowymi surowca i paliw na terenie kraju. Dzięki swojej działalności PERN odgrywa istotną rolę w zapewnieniu stabilności dostaw surowców i paliw na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Planowane wprowadzenie benzyny 95 E10 na rynek w 2024 roku stanowi kolejny krok w rozwoju oferty paliwowej PERN. Udoskonalenia w laboratoriach oraz infrastruktura transportowa pozwalają na podtrzymywanie wysokich standardów jakości dostarczanego paliwa, co korzystnie wpływa na zadowolenie klientów i pozycję PERN na rynku energetycznym.

This is from
Nowa benzyna na stacjach już od stycznia 2024 zastąpi na stałe popularną 95-tkę:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments