sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltNowe wsparcie 700 zł co miesiąc. Sprawdź czy możesz dostać te pieniądze

Nowe wsparcie 700 zł co miesiąc. Sprawdź czy możesz dostać te pieniądze

Tragiczne zdarzenia ostatnich lat, takie jak konflikt na Ukrainie, nagły wzrost inflacji oraz nieustająca pandemia koronawirusa, wywarły druzgocący wpływ na sytuację gospodarczą na całym świecie. Wiele krajów, w tym również Polska, stanęło w obliczu niezwykle trudnych wyzwań, które dotknęły życie milionów ludzi.

W Polsce, gdzie nękające trudności ekonomiczne stają się coraz bardziej palące, grupa osób szczególnie podatnych na te negatywne skutki to ci, którzy z różnych powodów są niezdolni do pracy. Dla nich codzienne podstawowe potrzeby, takie jak zakupy spożywcze czy opłacenie rachunków, stały się niemal nieosiągalne marzenia. Sytuacja ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ toczy się w kraju, który jeszcze niedawno cieszył się stosunkowo stabilną gospodarką i rosnącym poziomem życia.

Konflikt na Ukrainie przyniósł ze sobą nie tylko bezpośrednie straty w związku z zniszczeniem infrastruktury i stratami ludzkimi, ale także wpłynął na globalne relacje handlowe i dyplomatyczne. W połączeniu z trudnościami spowodowanymi przez pandemię, która paraliżuje sektory gospodarki i ogranicza możliwość pracy, skutki te były odczuwane na różnych poziomach społeczeństwa.

Inflacja, która wyrasta z tych problemów, dodatkowo podkopała siły nabywcze ludzi. Wzrost cen towarów i usług sprawia, że pieniądze tracą na wartości, a zwykli obywatele muszą wydawać coraz więcej, by móc nabyć to samo co wcześniej. To z kolei generuje błędne koło, gdzie ludzie z trudem starają się nadążyć za kosztami życia.

Nie jest zaskoczeniem, że w obliczu takich wyjątkowych okoliczności wiele państw wprowadza różnorodne programy wsparcia. W Polsce jednym z tych programów jest zasiłek stały, mający na celu pomóc najbardziej potrzebującym osobom w uzupełnianiu ich budżetu domowego. W ramach tego programu, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą otrzymać wsparcie w wysokości nawet 719 złotych miesięcznie. Przyjrzyjmy się dokładniej, komu jest on adresowany i na jakich zasadach działa ten zasiłek stały.

Otrzymywać zasiłek stały może:

  • Pełnoletnia osoba, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe i jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pod warunkiem że jej dochód jest niższy od ustalonego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej.
  • Pełnoletnia osoba, która pozostaje w rodzinie i jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, pod warunkiem że dochód tej osoby oraz dochód na osobę w rodzinie są niższe od ustalonego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego jest obliczana w sposób następujący:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej, zasiłek stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej własnym dochodem. Jednakże kwota zasiłku nie może przekroczyć 719 złotych miesięcznie.
  • Dla osoby w rodzinie, zasiłek stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Należy zaznaczyć, że minimalna kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 złotych miesięcznie. W przypadku, gdy osoba ma jednocześnie uprawnienia do zasiłku stałego oraz do innych świadczeń takich jak renta socjalna, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek stały nie jest przyznawany.

Warto również zauważyć, że osoba przebywająca w domu pomocy społecznej lub ubiegająca się o przyjęcie do takiego domu, jeśli miała uprawnienia do zasiłku stałego przed przyjęciem lub oczekiwaniem na przyjęcie, jest traktowana jako osoba samotnie gospodarująca. W przypadku ustalania uprawnień i wysokości zasiłku stałego, nie uwzględnia się kwoty zasiłku okresowego.

To właśnie poprzez takie programy, jak zasiłek stały, rządy starają się odpowiedzieć na rosnące wyzwania związane z trudnościami ekonomicznymi i społecznymi, dając tym samym nadzieję tym, którzy w największym stopniu potrzebują wsparcia.

This is from
Nowe wsparcie 700 zł co miesiąc. Sprawdź czy możesz dostać te pieniądze:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments