wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltNowy dodatek dla mieszkańców bloków! Można zyskać bardzo wiele!

Nowy dodatek dla mieszkańców bloków! Można zyskać bardzo wiele!

Polska od długiego czasu boryka się z poważnym problemem zanieczyszczenia powietrza. W szczególności w okresie jesienno-zimowym jesteśmy narażeni na wdychanie dużej ilości szkodliwych substancji, co może prowadzić do różnych negatywnych skutków zdrowotnych. Dlatego istnieje pilna potrzeba poprawy jakości życia poprzez eliminację szkodliwych metod ogrzewania domów i mieszkań, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Dążenie do bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła jest z pewnością słuszne i konieczne. Wprowadzenie alternatywnych, bardziej ekologicznych systemów ogrzewania przyniesie liczne korzyści. Po pierwsze, będzie to miało pozytywny wpływ na jakość powietrza, co przyczyni się do polepszenia zdrowia i dobrego samopoczucia mieszkańców. Mniejsza ilość toksycznych substancji wprowadzanych do atmosfery związana z ogrzewaniem pozwoli na oddychanie czystszy powietrzem, co przeciwdziałać będzie wielu problemom zdrowotnym.

Dodatkowo, przejście na bardziej ekologiczne metody ogrzewania może przynieść korzyści finansowe. Tradycyjne źródła ciepła, takie jak węgiel czy drewno, często wiążą się z wysokimi kosztami eksploatacji, co odciska się na rachunkach za ogrzewanie. Przejście na bardziej efektywne i ekonomiczne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy panele słoneczne, może znacznie obniżyć wydatki związane z energią i przyczynić się do oszczędności finansowych dla mieszkańców.

Nowe dofinansowanie już dostępne

Okazuje się, że wielu Polaków nie jest świadomych dostępnych możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wymiany okien. Według przeprowadzonego badania przez Koalicję Termomodernizacji w styczniu 2023 roku, aż 56% osób, które wymieniły okna w swoich domach w 2022 roku, nie miało świadomości istnienia dostępnych dopłat dla takich inwestycji. Jest to znaczna liczba osób, które potencjalnie mogłyby skorzystać z dofinansowania, ale nie były o tym poinformowane.

Zaskakujące jest również to, że tylko 13% inwestorów skorzystało z dostępnego dofinansowania. Oznacza to, że większość osób, które wymieniły okna, nie wykorzystała możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Powody takiego niedopasowania są różne i mogą wynikać z braku informacji, zrozumienia kryteriów kwalifikacji lub zaniechań w składaniu wniosków.

Dodatkowo, 5% osób, które próbowały ubiegać się o wsparcie, otrzymało odmowę. Głównym powodem odmowy było przekroczenie limitu dochodów, który jest wymagany do kwalifikacji do programu. Może to być szczególnie rozczarowujące dla tych osób, które miały nadzieję na wsparcie finansowe, ale nie spełniały wymagań dochodowych.

W świetle tych wyników badania staje się jasne, że istnieje pilna potrzeba zwiększenia świadomości społecznej na temat dostępnych programów dofinansowania i kryteriów kwalifikacji. Informowanie społeczeństwa o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na termomodernizację, w tym wymianę okien, jest kluczowe, aby zapewnić równy dostęp do tych programów dla wszystkich osób zainteresowanych poprawą efektywności energetycznej swoich domów. Dodatkowo, konieczne są także działania mające na celu ułatwienie procesu składania wniosków i zapewnienie, że kryteria dochodowe są jasne i odpowiednio dostosowane do potrzeb społecznych.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Od 2023 roku osoby o najniższych dochodach mają możliwość ubiegania się o pełne dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji swojego domu, włączając w to wymianę okien i drzwi. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Przede wszystkim, aby być uprawnionym do dofinansowania, trzeba być wpisanym w księgach wieczystych jako właściciel domu. Niestety, lokatorzy i osoby wynajmujące nieruchomość nie kwalifikują się do otrzymania dotacji.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie budynku mieszkalnego, który ma co najmniej 10 lat. Oznacza to, że tylko starsze nieruchomości są uprawnione do skorzystania z pełnego dofinansowania do wymiany okien.

Ostatecznym i kluczowym kryterium jest dochód rodziny. Aby być uprawnionym do pełnego dofinansowania, dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1090 zł. Aby potwierdzić wysokość dochodu, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o dochodach w urzędzie gminy.

Jeśli spełnione zostaną powyższe warunki, można złożyć wniosek o kompleksową termomodernizację domu, w tym o wymianę okien i drzwi. Jeżeli po modernizacji zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się o co najmniej 40%, inwestor otrzyma pełny zwrot kosztów netto poniesionych na inwestycję.

Ta forma wsparcia ma na celu pomóc osobom o niskich dochodach w poprawie efektywności energetycznej swojego domu oraz zmniejszeniu kosztów związanych z ogrzewaniem. Przez zachęcanie do termomodernizacji, rząd stara się poprawić warunki życia tych osób oraz redukować emisję gazów cieplarnianych.

Bez tego nie otrzymasz wsparcia!

Od 2023 roku, aby otrzymać dofinansowanie na termomodernizację, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Jest to niezbędny warunek, który trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o środki z programu.

Dla mieszkańców bloków został uruchomiony program o nazwie „Ciepłe mieszkanie”. W ramach tego programu przewidziane są środki finansowe w wysokości od 15 tysięcy do 17,5 tysięcy złotych. Ważne jest jednak to, że te środki nie są przekazywane bezpośrednio mieszkańcom bloków, ale są dystrybuowane przez gminy.

Gminy mają kluczową rolę w rozdziale tych środków. To właśnie one są odpowiedzialne za zbieranie wniosków od mieszkańców bloków i ich weryfikację. Następnie gminy przekazują odpowiednie kwoty do wybranych beneficjentów, którzy będą mogli wykorzystać te środki na termomodernizację swoich mieszkań.

Program „Ciepłe mieszkanie” ma na celu poprawę efektywności energetycznej bloków mieszkalnych oraz zwiększenie komfortu cieplnego dla mieszkańców. Poprzez dofinansowanie termomodernizacji, program ten ma przyczynić się do redukcji zużycia energii oraz obniżenia kosztów ogrzewania dla mieszkańców bloków.

Wprowadzenie audytu energetycznego jako warunku otrzymania dofinansowania ma na celu dokładne określenie zakresu i kosztów planowanych prac termomodernizacyjnych, aby efektywnie wykorzystać dostępne środki. Dodatkowo, audyt energetyczny pozwoli zidentyfikować obszary, które wymagają największej poprawy pod względem efektywności energetycznej, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych rezultatów termomodernizacji.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,DOFINANSOWANIA DO MIESZKANIA,ekologia,WYMIANA OKIEN-related post from
Nowy dodatek dla mieszkańców bloków! Można zyskać bardzo wiele!:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments