wtorek, 21 maja, 2024
Strona głównaWeltNowy wiek emerytalny w Polsce możliwy już od przyszłego roku. Polacy będą...

Nowy wiek emerytalny w Polsce możliwy już od przyszłego roku. Polacy będą pracować dłużej

W Sejmie pojawił się niedawno projekt PiS, który zakłada wprowadzenie nowego wieku emerytalnego. Projekt ten uwzględnia m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, co jest rezultatem porozumienia zawartego między rządem a związkiem zawodowym „Solidarność”.

Minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg, stanowczo podkreśla, że celem przywrócenia niższego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) nie było dążenie do wydłużenia tego wieku. Wręcz przeciwnie, celem było zapewnienie pracownikom możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, co z kolei miało pomóc w zagospodarowaniu rynku pracy dla młodszych pokoleń.

Jednakże istnieje przekonanie, że aby utrzymać odpowiednie proporcje między aktywnymi pracownikami a osobami na emeryturze, Polska powinna rozważyć podniesienie wieku emerytalnego nawet do 70 lat. Tego typu działania, jak twierdzą niektórzy, pomogą w zrównoważeniu systemu emerytalnego, zwłaszcza w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Minister Marlena Maląg podkreśla, że Polska odzyskała swoją godność na rynku pracy, a zwiększenie wieku emerytalnego pozwoliło na lepsze wynagrodzenia dla pracowników. Dzięki temu, Polacy nie muszą wyjeżdżać za granicę, szukając pracy za symboliczne stawki. Zwiększenie atrakcyjności warunków pracy na rodzimym rynku pracy powoduje, że Polacy decydują się pozostać w kraju, co przynosi korzyści gospodarce i społeczeństwu.

Wprowadzenie nowego wieku emerytalnego wiąże się z wieloma aspektami, które trzeba dokładnie przemyśleć. Wpływ na rynek pracy, zrównoważenie systemu emerytalnego i dobrostan obywateli to tylko niektóre z kwestii, które muszą być wzięte pod uwagę podczas debaty na ten temat. Ostateczne decyzje w tej sprawie będą miały istotny wpływ na przyszłość pracowników i emerytów w Polsce.

Emerytura pomostowa – dla kogo?

Emerytura pomostowa jest formą świadczenia, które przysługuje osobom, które z powodu stanu zdrowia nie mogą kontynuować pracy, ale nie osiągnęły jeszcze wymaganego ustawowo wieku emerytalnego. To specjalne uprawnienie oferowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które pozwala takim osobom otrzymać wsparcie finansowe do momentu, gdy osiągną właściwy wiek emerytalny.

Świadczenie emerytury pomostowej jest wypłacane z ZUS po wydaniu odpowiedniego orzeczenia, które potwierdza, że osoba spełnia kryteria kwalifikacyjne. Po uzyskaniu tego orzeczenia, osoba kwalifikująca się do emerytury pomostowej otrzymuje świadczenie od momentu jego przyznania aż do czasu, gdy osiągnie wiek umożliwiający przejście na standardową emeryturę.

Emerytura pomostowa nie różnicuje między płciami i może być przyznana zarówno mężczyznom, jak i kobietom, które spełniają wymogi wiekowe. Kobiety, aby skorzystać z tego świadczenia, muszą mieć ukończone 55 lat, natomiast mężczyźni muszą osiągnąć 60 lat.

To ważne rozwiązanie dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie kontynuować aktywności zawodowej, ale jeszcze nie osiągnęły wieku emerytalnego określonego przez prawo. Emerytura pomostowa pozwala na zapewnienie stabilnego źródła dochodu i wsparcia finansowego, co jest szczególnie istotne w przypadku osób, które nie mogą podjąć pracy na rynku pracy z powodu swojego stanu zdrowia.

ZUS bierze pod uwagę stan zdrowia wnioskodawcy i przeprowadza odpowiednie badania, aby określić, czy osoba spełnia kryteria kwalifikacyjne do otrzymania emerytury pomostowej. Jeśli spełnia te wymogi, może liczyć na otrzymanie tego wsparcia, które pozwoli na godne życie i bezpieczeństwo finansowe w trudnym okresie przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Kiedy opłaca się przejść na emeryturę?

Eksperci podkreślają, że osoby, które zdecydują się złożyć wniosek o emeryturę w lipcu, mogą liczyć na otrzymanie większych świadczeń. Wynika to z corocznej waloryzacji, która odbywa się w czerwcu i podnosi kwotę emerytur. Seniorzy, którzy złożą swoje wnioski emerytalne w drugiej połowie roku, otrzymają zwaloryzowane, a zatem wyższe emerytury.

W czerwcu każdego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadza waloryzację roczną, aby zrekompensować wpływ inflacji i innych procesów gospodarczych za poprzedni rok. Dzięki temu kwoty zgromadzone na kontach i subkontach osób ubezpieczonych w ZUS są dostosowane do aktualnych warunków ekonomicznych. To właśnie te zgromadzone środki stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.

W efekcie waloryzacji stan kont i subkont ubezpieczonych wzrósł o imponującą kwotę 450 miliardów złotych. To oznacza, że osoby, które posiadają 450 tysięcy złotych zgromadzonych na swoim koncie w ZUS, mogły cieszyć się dopiskiem od ZUS na kwotę niemal 65 tysięcy złotych. Natomiast dla tych, którzy do tej pory zgromadzili 850 tysięcy złotych w formie składek i kapitału początkowego, po waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tysiące złotych.

Zatem, złożenie wniosku o emeryturę w lipcu pozwala skorzystać z pełnych korzyści wynikających z waloryzacji, co przekłada się na wyższe emerytury dla seniorów. Decyzja o czasie złożenia wniosku jest ważna, ponieważ wybór odpowiedniego momentu może mieć istotny wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia przez cały okres emerytalny. Osoby, które chcą maksymalnie wykorzystać swoje oszczędności i inwestycje, powinny wziąć pod uwagę okres waloryzacji i dokładnie zaplanować moment złożenia wniosku o emeryturę w oparciu o te informacje.

This is from
Nowy wiek emerytalny w Polsce możliwy już od przyszłego roku. Polacy będą pracować dłużej:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments