sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltNSA wydaje precedensowy wyrok dotyczący nowych zasad opodatkowania najmu

NSA wydaje precedensowy wyrok dotyczący nowych zasad opodatkowania najmu

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że zmiany w opodatkowaniu najmu oraz pozbawienie wynajmujących możliwości dokończenia amortyzacji nieruchomości nie stanowią naruszenia konstytucyjnych zasad.

W czwartek NSA wydał wyrok, który ma charakter precedensowy w kontekście nowych zasad opodatkowania najmu. Wyrok ten jednoznacznie wskazuje, że wynajmujący nie mogą polegać na konstytucyjnej ochronie, a także nie będą w stanie dokończyć rozpoczętej amortyzacji nieruchomości, która została ostatecznie wyeliminowana przez ustawodawcę od 2023 roku.

Prawa nabyte?!

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał precedensowy wyrok dotyczący zmian w opodatkowaniu najmu. W sprawie tej uczestniczyła właścicielka kilku mieszkań na wynajem. Wcześniej, do końca 2021 roku, zyski z tych nieruchomości były opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej PIT. Wnioskodawczyni wprowadziła wszystkie mieszkania do ewidencji środków trwałych i rozpoczęła proces ich amortyzacji zgodnie z przepisami o PIT w latach 2005-2020.

W 2022 roku podatniczka rozszerzyła swoją dotychczasową działalność gospodarczą o najem. Mimo zmian w zasadach opodatkowania najmu, spodziewała się kontynuacji możliwości zaliczania odpisów amortyzacyjnych od mieszkań wprowadzonych do ewidencji jako kosztów uzyskania przychodów. Uważała, że będzie mogła rozliczać je jako dochód z działalności według liniowej stawki PIT.

Jednak ustawodawca wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących opodatkowania najmu. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy mogli zaliczać odpisy amortyzacyjne od mieszkań tylko do 31 grudnia 2022 roku. W ocenie wnioskodawczyni, zmiany te nie powinny być interpretowane bez uwzględnienia Konstytucji RP i zasad ochrony praw nabytych i interesów w toku. Według niej, Trybunał Konstytucyjny zakazuje wprowadzania arbitralnych przepisów, które odbierają lub ograniczają prawa podmiotowe w obrocie prawnym.

Jednak organy podatkowe nie zgodziły się z taką interpretacją. Stwierdziły, że interpretacja prawa podatkowego musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, a kontrola norm należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. W rezultacie, od 2023 roku podatniczka nie będzie mogła zaliczać odpisów amortyzacyjnych od mieszkań wprowadzonych do ewidencji w latach 2005-2020 jako kosztów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił to stanowisko. Wskazał, że zgodnie z przepisami przejściowymi, wynajmujący mogli zaliczać odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca 2022 roku. Sąd potwierdził słuszność stanowiska organów podatkowych. Co do samej konstytucyjności nowelizacji, sąd stwierdził, że nie może wydać indywidualnej interpretacji w tej sprawie. Organ podatkowy nie ma kompetencji do badania zgodności prawa podatkowego z Konstytucją. Dopóki przepis prawny obowiązuje, musi być stosowany przez urzędników skarbówki.

Wola i prawo ustawodawcy

Sąd Najwyższy Administracyjny (NSA) ostatecznie potwierdził przegraną skarżącej. Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala wyjaśniła, że mimo że orzecznictwo dotyczyło ochrony praw nabytych, nie było to zauważalne w tej konkretnej sprawie. Sąd stwierdził, że w spornym przypadku chodziło o systemową, całościową zmianę wprowadzoną przez polskiego ustawodawcę. Zmiana ta została wprowadzona w formie ustawy i spełniała konstytucyjne wymogi, w tym zasadę legalizmu. Według sądu, podatnik zawsze musi brać pod uwagę, że zmiana warunków społecznych i gospodarczych może skutkować zmianami w przepisach.

NSA nie kwestionował, że dla skarżącej opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych było korzystne. Jednak ustawodawca zdecydował się na zmianę zasad, aby rozwiązać problemy z powszechnym opodatkowaniem najmu.

Sąd podkreślił również, że organ podatkowy nie mógł podważyć konstytucyjności spornych przepisów, ponieważ działał w ramach obowiązującego prawa. Choć sąd może szerzej spojrzeć na problem, uwzględniając konstytucyjną sprawiedliwość podatkową, NSA nie znalazł w tej sprawie naruszeń tego rodzaju. Wyrok jest ostateczny i nie podlega dalszemu odwołaniu.

Sygn. akt: II FSK 119/23

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

This is from
NSA wydaje precedensowy wyrok dotyczący nowych zasad opodatkowania najmu:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments