sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltOd nowego roku ogłoszono przymusową wymianę systemów grzewczych

Od nowego roku ogłoszono przymusową wymianę systemów grzewczych

25 lipca 2023 roku Komisja Europejska podjęła ważną dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej (Energy Efficiency Directive), która będzie miała znaczący wpływ na mieszkańców wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Celem nowych przepisów jest zmniejszenie zużycia energii końcowej w UE o 11,7% do 2030 roku. W związku z tym, wszystkie państwa członkowskie będą zobowiązane do podniesienia efektywności energetycznej budynków.

Najważniejszym punktem wprowadzonej dyrektywy jest nakładanie specjalnego obowiązku na sektor publiczny, który będzie musiał osiągnąć roczne ograniczenie zużycia energii o 1,9%. W praktyce oznacza to, że domy oraz obiekty publiczne będą musiały przeprowadzić przymusową modernizację swoich instalacji grzewczych, a także obowiązkowe remonty. Te zmiany zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku.

W związku z nowymi przepisami, państwa członkowskie zostaną zobowiązane do zapewnienia renowacji co najmniej 3% całkowitej powierzchni budynków należących do sektora publicznego każdego roku. To oznacza, że budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, szpitale czy urzędy, również będą objęte przymusowymi modernizacjami i remontami w celu zwiększenia efektywności energetycznej.

Te zmiany są częścią długofalowej strategii Unii Europejskiej mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Poprzez modernizację i unowocześnienie instalacji grzewczych oraz remonty budynków, Unia Europejska dąży do ograniczenia zużycia energii oraz obniżenia wpływu sektora budowlanego na zmiany klimatu.

Wprowadzenie nowej dyrektywy będzie wymagało współpracy i zaangażowania ze strony władz krajowych oraz obywateli. Przekształcenie i modernizacja systemów grzewczych oraz budynków przyniesie korzyści zarówno środowisku, jak i mieszkańcom, którzy będą mogli korzystać z bardziej efektywnych i oszczędnych rozwiązań grzewczych, przyczyniając się jednocześnie do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Jakie rodzaje systemów grzewczych będą dozwolone od 2024 roku

Władze Niemiec przygotowały projekt ustawy, który nakłada nowe wymogi na mieszkańców kraju, dotyczące modernizacji instalacji grzewczych. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stopniowe wycofywanie tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych. Projekt został już opracowany i ma zostać zatwierdzony przez Bundestag i Bundesrat po okresie wakacyjnym, aby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Przyszłość właścicieli domów w Niemczech będzie wymagać dostosowania się do nowych przepisów, które zmuszą ich do pożegnania się z konwencjonalnymi systemami grzewczymi opartymi na paliwach kopalnych. Niemniej jednak, rząd federalny wykreślił z projektu zakaz stosowania pieców gazowych i olejowych, otwierając możliwość wyboru alternatywnych rozwiązań grzewczych. Zgodnie z ustawą o energii budowlanej (GEG), od 2024 roku nowo instalowane systemy grzewcze będą musiały korzystać w co najmniej 65% z energii odnawialnej.

Mieszkańcy Niemiec będą mieli kilka opcji systemów grzewczych do wyboru, które spełniają nowe wymogi. Jednym z nich jest podłączenie do sieci grzewczej, co pozwoli na korzystanie z systemów centralnego ogrzewania. Kolejną alternatywą jest pompa ciepła, która wykorzystuje naturalne ciepło z otoczenia do ogrzewania pomieszczeń. Ogrzewanie na prąd także będzie możliwe, a opcja ogrzewania hybrydowego, czyli połączenie ogrzewania odnawialnego z kotłem gazowym lub olejowym, także będzie dozwolona. Dodatkowo, mieszkańcy będą mieli opcję wyboru ogrzewania opartego na słonecznej energii cieplnej, co pozwoli na efektywne wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń.

Pod pewnymi warunkami, dopuszcza się także ogrzewanie gazowe „H2-Ready”, które zakłada przyszłe przygotowanie systemów grzewczych do wykorzystania wodoru jako źródła energii, gdy zostanie ono bardziej powszechnie dostępne i wydajne.

Nowe przepisy wprowadzające obowiązkowe zastosowanie odnawialnych źródeł energii w systemach grzewczych stanowią krok w kierunku zrównoważonego i bardziej ekologicznego podejścia do ogrzewania w Niemczech. Zmiana ta pomoże w redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także przyspieszy transformację energetyczną kraju w kierunku bardziej zrównoważonej i czystszej przyszłości. W związku z tym, właściciele domów i nieruchomości będą musieli przygotować się na modernizację swoich systemów grzewczych, aby spełnić nowe standardy efektywności energetycznej i odnawialności źródeł energii.

Transformacja energetyczna w Niemczech

Zgodnie z doniesieniami dziennika „Frankfurter Rundschau”, liczba sprzedanych grzejników gazowych w Niemczech przekroczyła 600 000 w 2022 roku. Jednak rząd niemiecki planuje wprowadzenie nowych przepisów w ramach projektu ustawy o energii budowlanej (GEG), które będą miały wpływ na przyszłość instalacji systemów ogrzewania gazowego i olejowego.

Zgodnie z wyjaśnieniem Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu, systemy ogrzewania gazowego i olejowego będą nadal dozwolone po 1 stycznia 2024 roku. Jednakże, kluczowym warunkiem będzie to, że muszą one generować co najmniej 65% ciepła z energii odnawialnej, takiej jak biometan lub zielone oleje. To oznacza, że w przyszłości te tradycyjne systemy grzewcze będą musiały współpracować z odnawialnymi źródłami energii cieplnej, aby spełnić nowe wymogi efektywności energetycznej.

Projekt ustawy o energii budowlanej przewiduje także wyjątek dla systemów ogrzewania gazowego działających na wodór. Wspomniane systemy mają obecnie zdolność spalania gazu ziemnego, ale będą musiały zostać przystosowane do wykorzystywania czystego wodoru w przyszłości.

Istnieje również możliwość instalacji hybrydowych systemów ogrzewania gazowego lub olejowego, które współpracują z innymi odnawialnymi źródłami energii cieplnej, takimi jak pompy ciepła. Na przykład, pompa ciepła może działać jako główne źródło ciepła w większości przypadków, ale w okresie szczególnie zimowym, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest większe, generator ciepła zasilany paliwem kopalnym może wspierać działanie pompy ciepła, aby zapewnić odpowiednie ogrzewanie.

Wprowadzenie nowych przepisów w Niemczech ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z systemami grzewczymi. Rząd niemiecki stara się promować zrównoważone i ekologiczne rozwiązania w dziedzinie energetyki, zachęcając do wykorzystania odnawialnych źródeł energii cieplnej w systemach grzewczych i modernizacji istniejących instalacji w zgodzie z zielonymi standardami energetycznymi.

From
Od nowego roku ogłoszono przymusową wymianę systemów grzewczych:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments