wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaWeltOd stycznia 2024 nie zapłacisz gotówką! Limit płatności został drastycznie obniżony

Od stycznia 2024 nie zapłacisz gotówką! Limit płatności został drastycznie obniżony

Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe przepisy, które wejdą w życie od stycznia 2024 roku i wprowadzą znaczące zmiany w płatnościach gotówkowych. Jedną z głównych zmian jest drastyczne obniżenie limitu płatności gotówkowych, co oznacza, że od tego momentu nie będzie można dokonać transakcji gotówkowych powyżej określonej kwoty. Ta decyzja wywołała dyskusje i kontrowersje wśród obywateli.

Obniżenie limitu płatności gotówkowych

Obecnie w Polsce obowiązuje limit 15 000 złotych dla płatności gotówkowych, powyżej którego konieczne jest skorzystanie z innych form płatności, takich jak karta płatnicza czy przelew. Jednak nowe przepisy drastycznie obniżają ten limit do 1000 złotych. Oznacza to, że od stycznia 2024 roku nie będzie możliwe dokonywanie transakcji gotówkowych powyżej tej kwoty.

Nowością jest wprowadzenie limitu transakcji gotówkowych między konsumentami i przedsiębiorcami, ustalając go na poziomie 20 tys. zł. – Jest to zupełne novum, które spotyka się z dużą krytyką zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które będą limitowane w tych rozliczeniach do 20 tys. zł.

Przekroczenie limitu płatności. Jakie sankcje?

Co jeśli dojdzie do takiego rozliczenia przy kwocie przekraczającej limit? Jak wyjaśnia nam ekspertka, cała kwota nie będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, co oznacza, że będą musieli zapłacić od tego podatek.

Wprowadzenie powyższych limitów ma istotne konsekwencje podatkowe. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22p) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15d), w przypadku, gdy płatność między przedsiębiorcami przekracza limit 15 tysięcy złotych (a od 1 stycznia 2024 r. 8 tysięcy złotych) i nie jest dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, podatnik nie będzie mógł zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w pełnej kwocie. Dotyczy to również sytuacji, gdy przekroczona zostanie górna granica limitu.

Od 1 stycznia 2024 r. w przypadku otrzymania przez podatnika płatności od konsumenta, która przekracza kwotę 20 tysięcy złotych i nie jest dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego, otrzymana kwota będzie uznawana za dodatkowy przychód dla tego podatnika. W praktyce może to skutkować koniecznością podwójnego opodatkowania tej kwoty.

Podsumowując, wprowadzenie tych limitów wiąże się z istotnymi konsekwencjami podatkowymi, takimi jak brak możliwości zaliczenia przekroczonej kwoty do kosztów uzyskania przychodów oraz ryzyko podwójnego opodatkowania w przypadku płatności od konsumentów powyżej określonej granicy.

Kontrowersje i obawy społeczne

Obniżenie limitu płatności gotówkowych spotkało się z mieszaniem reakcjami społecznymi. Część obywateli obawia się, że taka zmiana ograniczy ich swobodę i wygodę w dokonywaniu płatności, szczególnie w sytuacjach, gdy nie mają dostępu do innych form płatności elektronicznych. Istnieje również obawa przed wzrostem obciążeń dla sektora usług finansowych, w tym banków, które będą musiały obsłużyć większą ilość transakcji bezgotówkowych.

Przygotowanie się na zmianę

Wobec nadchodzącej zmiany, konieczne jest przygotowanie się na nowe przepisy. Obywatele powinni rozważyć korzystanie z alternatywnych form płatności, takich jak karty płatnicze, aplikacje mobilne czy przelewy bankowe. Banki i instytucje finansowe z kolei będą musiały zwiększyć swoją zdolność do obsługi większej liczby transakcji elektronicznych oraz zapewnić dostępność różnych środków płatniczych dla swoich klientów.

Od stycznia 2024 roku w Polsce obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące płatności gotówkowych, które drastycznie obniżają limit do 1000 złotych. Zmiana ta ma na celu walkę z nielegalnym obrotem finansowym i poprawę kontroli nad przepływem środków finansowych w kraju. Mimo kontrowersji i obaw społecznych, obywatele i instytucje finansowe powinni przygotować się na wprowadzenie tych zmian i dostosować swoje metody płatności do nowych przepisów.

This is from
Od stycznia 2024 nie zapłacisz gotówką! Limit płatności został drastycznie obniżony:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments