poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWeltOgłoszono masowe kontrole podatkowe w Polsce. Ciebie też sprawdzą – przygotuj się

Ogłoszono masowe kontrole podatkowe w Polsce. Ciebie też sprawdzą – przygotuj się

Wprowadzenie zmian w przepisach podatkowych ma na celu umożliwienie Urzędom Skarbowym pełnej weryfikacji każdej firmy i przedsiębiorcy bez potrzeby przeprowadzania kontroli na miejscu. Nowe regulacje mają również wpłynąć na użytkowników platform handlowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Obecnie, audyty skarbowe są realizowane w sposób wybiórczy, a kontrolerzy mają uprawnienia do przeglądania kont bankowych podatników, co ułatwia procesy kontroli. Jednak od środka następnego roku, tylko niewielu podatników będzie w stanie uniknąć kontroli. Nowy system ma na celu wzmocnienie skuteczności systemu podatkowego i umożliwienie bardziej wszechstronnej i kompleksowej analizy danych podatników.

Jednym z kluczowych elementów wdrażania nowych przepisów jest uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Dzięki KSeF, przedsiębiorcy będą mogli tworzyć, archiwizować i przesyłać faktury elektroniczne na poziomie ogólnokrajowym. To pozwoli organom podatkowym na bardziej efektywną analizę i weryfikację faktur, co utrudni działania przestępcze i nadużycia w zakresie podatków.

Jednak wprowadzenie KSeF wiąże się z koniecznością korzystania z specjalistycznego oprogramowania, które pozwoli na prawidłowe wystawianie faktur elektronicznych. Wszelkie nieprawidłowości na fakturze, które spowodują jej wystawienie poza systemem, będą obciążane sankcjami nakładanymi przez urząd skarbowy. Sankcje za takie nieprawidłowości mogą sięgać nawet 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci ostrzegają, że wprowadzenie KSeF może skutkować ukaraniem przedsiębiorców za drobne błędy techniczne, które mogą uniemożliwić prawidłowe wystawienie faktury lub spowodować jej nieprawidłowe wystawienie. Firmy, takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa, wyrażają obawy związane z potencjalnymi obciążeniami i utrudnieniami, jakie nowy system może wprowadzić dla przedsiębiorców.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu poprawę transparentności i skuteczności systemu podatkowego, co z kolei może przyczynić się do większej rzetelności w opłacaniu podatków przez przedsiębiorców oraz ograniczenia przypadków nieprawidłowości i oszustw podatkowych. Jednak równocześnie istotne jest zapewnienie wsparcia i edukacji dla przedsiębiorców w zakresie korzystania z nowych rozwiązań i zminimalizowania ryzyka błędów technicznych, które mogą prowadzić do niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

TO NIE WSZYSTKO. PLATFORMY POD LUPĄ

Przepisy nakładają obowiązek rejestracji i raportowania na platformy e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, gdy sprzedawcy przekroczą określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Oznacza to, że jeśli sprzedawca prowadzi sprzedaż online na dużą skalę, musi zarejestrować swoją działalność gospodarczą i odprowadzać podatki od swoich dochodów, zgodnie z wymaganiami dyrektywy DAC7. W wyniku tych regulacji, dane dotyczące sprzedaży, nabywcy i kwoty zostaną odpowiednio udokumentowane.

Jednakże ważne jest podkreślenie, że sprzedaż na wspomnianych platformach, takich jak Allegro, Vinted czy OLX, będzie nadal możliwa. Osoby, które dokonują mniej niż 30 transakcji w ciągu roku lub których łączna wartość transakcji nie przekroczyła 2 tys. euro, nie będą musiały raportować swoich działań ani rejestrować działalności gospodarczej. To oznacza, że małe i sporadyczne sprzedaże, na przykład sprzedaż używanych ubrań, nadal będą możliwe bez konieczności spełniania tych dodatkowych wymagań.

Wprowadzenie tych regulacji ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości w zakresie opodatkowania sprzedaży online oraz umożliwienie skuteczniejszego monitorowania dużych sprzedawców, którzy osiągają znaczące dochody z handlu elektronicznego. W ten sposób władze mają lepszą kontrolę nad przepływem pieniędzy w sieci i skuteczniejsze egzekwowanie obowiązków podatkowych. Jednocześnie zachowana jest elastyczność dla mniejszych i sporadycznych sprzedawców, którzy nie generują znaczących dochodów ze swojej działalności online.

CO GROZI ZA PRZEKROCZENIE LIMITU?

Jeśli sprzedawcy przekroczą ustalony limit, mogą oczekiwać otrzymania korespondencji od Urzędu Skarbowego, co już miało miejsce w przeszłości. W takich listach Urząd Skarbowy informuje, że jest świadomy faktu prowadzenia sprzedaży bez odprowadzania podatków i prosi o wyjaśnienie sytuacji. Jest to poważne wezwanie, które należy traktować z najwyższą uwagą, dlatego odpowiedź powinna nastąpić bezzwłocznie.

Otrzymanie takiego listu może budzić pewne obawy, ale istotne jest, aby pamiętać, że jest to standardowy proceder stosowany przez władze podatkowe w celu monitorowania i egzekwowania przestrzegania przepisów podatkowych w handlu elektronicznym. Odpowiedź na takie zapytanie jest szansą na wyjaśnienie swojej sytuacji i uniknięcie ewentualnych konsekwencji prawnych, jakie mogą wynikać z nieprzestrzegania przepisów podatkowych.

W odpowiedzi na korespondencję od Urzędu Skarbowego, warto przedstawić rzetelne i kompleksowe wyjaśnienie swojej działalności handlowej, w tym informacje o prowadzonych transakcjach, źródłach dochodu, ewentualnych kosztach związanych z działalnością oraz podejmowanych działaniach w celu uregulowania podatkowych zobowiązań. Wszelkie dostępne dokumenty i dowody mogą być użyteczne w udowodnieniu zgodności z przepisami podatkowymi.

Warto podkreślić, że współpraca z organami podatkowymi oraz uczciwe i odpowiedzialne podejście do opodatkowania swojej działalności online są kluczowe dla budowania zaufania i zachowania dobrej reputacji w biznesie. Unikanie odpowiedzi na taki list czy zaniedbywanie swoich podatkowych obowiązków może prowadzić do poważniejszych konsekwencji prawnych, takich jak nałożenie kar finansowych lub sankcji.

Zachowanie należytej staranności w odpowiadaniu na korespondencję od Urzędu Skarbowego i dbanie o zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi pomagają uniknąć nieporozumień i problemów związanych z prawem oraz zapewniają spokój i stabilność w prowadzeniu działalności handlowej w przestrzeni e-commerce.

This is from
Ogłoszono masowe kontrole podatkowe w Polsce. Ciebie też sprawdzą – przygotuj się:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments