czwartek, 30 maja, 2024
Strona głównaWeltOkres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony - zasady i wymogi

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – zasady i wymogi

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest jednym z rodzajów umów o pracę i stanowi preferowany przez pracowników ze względu na stabilizację, jaką zapewnia. Przed rokiem 2016 pracodawcy unikali często tego typu umów, ale zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone 22 lutego 2016 roku dały pracownikom stałej współpracy z jednym pracodawcą nowe prawa. Jednak, w przypadku potrzeby rozwiązania takiej umowy, ważne jest złożenie prawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wyróżnia się trzy rodzaje umów o pracę: umowę na okres próbny, umowę na czas określony oraz umowę na czas nieokreślony. Według zmian w przepisach, czwarta umowa o pracę z tym samym pracodawcą musi być zawarta na czas nieokreślony, nie licząc umowy na okres próbny. Ponadto, osiągnięcie okresu zatrudnienia powyżej 33 miesięcy również prowadzi do automatycznego uznania umowy za czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Jednym ze sposobów rozwiązania takiej umowy jest złożenie wypowiedzenia, które jest oświadczeniem jednej ze stron i powoduje zakończenie umowy po określonym okresie wypowiedzenia.

Kiedy pracownik składa wypowiedzenie, pracodawca może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, ale pracownik nadal ma prawo do wynagrodzenia za ten okres.

Z drugiej strony, jeśli wypowiedzenie zostaje złożone przez pracodawcę, może on skierować pracownika na urlop, a potem zwolnić go z obowiązku pracy na pozostały okres. Dodatkowo, jeśli pracodawca wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony, musi podać przyczynę wypowiedzenia. Jeżeli wypowiedzenie nie jest zgodne z prawem, pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia, o czym powinien być poinformowany.

Art. 44. Kodeksu pracy
Pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, o którym mowa w dziale dwunastym.
Art. 264. § 1. Kodeksu pracy
Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

Najlepiej złożyć wypowiedzenie na piśmie w dwóch egzemplarzach, aby mieć potwierdzenie otrzymania przez pracodawcę.

W przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę wobec pracownika, ten ostatni może rozwiązać umowę o pracę, nawet jeśli jest to umowa na czas nieokreślony. W takiej sytuacji pracownik składa wypowiedzenie bez wypowiedzenia wraz z określeniem przyczyn takiego rozwiązania. Dzień złożenia wypowiedzenia jest jednocześnie ostatnim dniem pracy. Pracodawca zobowiązany jest tego samego dnia wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeśli przysługuje, oraz odszkodowanie, które odpowiada wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

Warto pamiętać, że również pracodawca może rozwiązać umowę w ten sposób, gdy pracownik ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze.

Jeśli chodzi o okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na czas nieokreślony, jego długość zależy od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy, uwzględniając wszystkie okresy zatrudnienia, nawet jeśli między nimi były przerwy. Do czasu zatrudnienia wlicza się również: czas przebywania na zwolnieniu chorobowym, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, czas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w przypadku przejęcia zakładu pracy lub bycia następcą prawnym poprzedniego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 3 lata.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia rozpoczyna się w najbliższą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia, a kończy 2 tygodnie później w sobotę.

Miesięczny i 3-miesięczny okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Here’s Prawo co dnia,Pracownik,Przedsiębiorca,Wydarzenia dnia,adwokat warszawa,lega artis,legaartis,okresy wypowiedzenia,porady prawne,prawnik,prawo pracy,umowa o pracę-related post from
Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony – zasady i wymogi:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments