sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltPGE zapuka do twoich drzwi i zamontuje nowy licznik. Obowiązek obejmie Polaków

PGE zapuka do twoich drzwi i zamontuje nowy licznik. Obowiązek obejmie Polaków

W dniu 24 lipca, Polska Grupa Energetyczna (PGE) ogłosiła, że zakupiła aż 400 tysięcy liczników zdalnego odczytu, które zostaną zainstalowane u odbiorców energii elektrycznej. W ramach ambitnego planu, spółka zamierza przeprowadzić montaż tych nowoczesnych liczników u 15% swoich odbiorców końcowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Decyzja PGE o zakupie i instalacji liczników zdalnego odczytu jest krokiem w kierunku wdrażania inteligentnych rozwiązań w sektorze energetycznym. Te nowoczesne urządzenia umożliwią zbieranie danych o zużyciu energii elektrycznej w czasie rzeczywistym i zdalne monitorowanie. Dzięki temu, zarówno spółka, jak i sami odbiorcy, będą mieli lepszą kontrolę nad swoim zużyciem energii, co pozwoli na bardziej precyzyjne rozliczanie i optymalizację kosztów.

Montaż tych liczników u 15% odbiorców to znaczący krok w procesie modernizacji infrastruktury energetycznej. PGE, jako jedna z największych spółek energetycznych w Polsce, podejmuje wysiłki, aby przyczynić się do rozwijania inteligentnych sieci energetycznych (smart grid) na terenie kraju. Inteligentne liczniki zdalnego odczytu pozwalają na usprawnienie zarządzania dostawą energii, redukcję strat oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Nowe przepisy

Zgodnie z najnowszą nowelizacją ustawy o prawie energetycznym, wprowadzenie inteligentnych liczników zdalnego odczytu staje się obowiązkiem, co pomoże w modernizacji systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej i przyczynienie się do oszczędności energii na poziomie nawet 10 procent.

Wymiana dotychczasowych liczników na inteligentne liczniki zdalnego odczytu jest kluczowym krokiem w kierunku rozwoju inteligentnych sieci energetycznych, znanych również jako „smart grid”. Te zaawansowane technologie umożliwiają automatyczny i ciągły odczyt zużycia energii, który jest przesyłany bezpośrednio do centrali firm energetycznych. Dzięki temu, zarówno dostawcy, jak i odbiorcy mają dostęp do dokładnych i aktualnych danych dotyczących zużycia energii.

Harmonogram wymiany

Przeprowadzenie wymiany liczników na inteligentne stanowi ogromne przedsięwzięcie, dlatego cały proces został podzielony na cztery etapy, aby umożliwić płynną i skuteczną modernizację systemu. Według założeń, do końca 2023 roku 15% odbiorców energii elektrycznej otrzyma już nowe inteligentne liczniki, a do roku 2025 ten odsetek wzrośnie do 25%. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie tych liczników u 65% odbiorców do 2027 roku, zaś do końca 2028 roku liczba ta ma osiągnąć poziom 80%. Ostatecznym celem jest zakończenie całego procesu wymiany liczników inteligentnych do roku 2030.

Ważnym aspektem dla odbiorców jest fakt, że cała procedura wymiany liczników zostanie pokryta przez spółki energetyczne, co oznacza, że klienci nie będą musieli ponosić żadnych kosztów związanych z tym procesem. Ministerstwo Klimatu szacuje, że całkowity koszt wymiany liczników na inteligentne w skali kraju wyniesie około 9 miliardów złotych.

Wprowadzenie inteligentnych liczników ma na celu przyczynić się do poprawy efektywności zarządzania energią elektryczną, co przyniesie korzyści dla całego sektora energetycznego oraz dla samych odbiorców. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom, możliwe będzie bardziej precyzyjne monitorowanie zużycia energii, co pozwoli na dostosowanie kosztów do rzeczywistego zapotrzebowania. Umożliwi to również prowadzenie bardziej zrównoważonej polityki energetycznej, a także przyczyni się do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.

Wdrażanie nowych inteligentnych liczników jest istotnym krokiem w kierunku rozwijania inteligentnych sieci energetycznych (smart grid), które mają na celu zapewnienie bardziej efektywnego, niezawodnego i zrównoważonego systemu dostarczania energii. Dzięki tym nowym rozwiązaniom technologicznym, Polska zbliża się do unijnych standardów i trendów w dziedzinie energii, przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej kraju oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Jak działają inteligentne liczniki?

Według prognoz PGE (Polska Grupa Energetyczna), zmiana, która najbardziej wpłynie na odbiorców energii elektrycznej, to wprowadzenie inteligentnych liczników, które mają potencjał zmniejszenia rachunków za prąd. Nowe liczniki umożliwią zaoszczędzenie nawet do 10 proc. energii, która obecnie jest zużywana.

Inteligentne liczniki stanowią znaczący postęp w sektorze energetycznym, ponieważ są zdolne do ciągłego przesyłania informacji o odczycie zużytej energii do centrali firm energetycznych. Dzięki temu odbiorcy i dostawcy uzyskują dokładny i aktualny obraz dotyczący zużycia energii. To zaawansowane narzędzie pozwala na lepsze zrozumienie i zarządzanie własnym zużyciem energii, co może przynieść znaczące oszczędności finansowe.

Ponadto, inteligentne liczniki umożliwiają użytkownikom śledzenie, jak poszczególne urządzenia domowe wpływają na całkowite zużycie energii. Odbiorcy będą mieli możliwość monitorowania i analizowania wzorców zużycia energii w różnych momentach dnia i nocy, co pozwoli im na bardziej świadome zarządzanie energią. Na przykład, jeśli zaobserwują, że pewne urządzenia są szczególnie energochłonne, będą mogli podjąć odpowiednie działania, takie jak wyłączanie ich w czasie szczytu lub zastępowanie ich bardziej energooszczędnymi alternatywami.

Wprowadzenie inteligentnych liczników ma na celu zmniejszenie marnotrawstwa energii oraz wspieranie odbiorców w efektywnym korzystaniu z zasobów. Dodatkowo, dzięki bardziej precyzyjnemu monitorowaniu zużycia, firmy energetyczne będą miały lepszą kontrolę nad bilansowaniem sieci energetycznej, co przyczyni się do poprawy efektywności systemu dostarczania energii.

Inteligentne liczniki stanowią ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej i inteligentnej sieci energetycznej. Wprowadzenie tych technologii może przynieść korzyści zarówno dla odbiorców, którzy zaoszczędzą na rachunkach za prąd, jak i dla całego sektora energetycznego, poprawiając zarządzanie i wykorzystanie zasobów energetycznych.

Obawy o cyberbezpieczeństwo

Według informacji montaż inteligentnych liczników w Polsce może wiązać się z pewnymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wydała apel, w którym zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia odpowiednich kryteriów zabezpieczeń informatycznych.

Problemem jest fakt, że nowe inteligentne liczniki nie spełniają obecnie żadnych norm w zakresie cyberbezpieczeństwa. Co więcej, wydaje się, że niektóre z nich zostały zakupione od niecertyfikowanych firm z Azji, co dodatkowo budzi obawy o jakość i bezpieczeństwo tych urządzeń.

Istnieje uzasadnione zaniepokojenie związane z faktem, że nowe liczniki zbierają szczegółowe informacje o zużyciu energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Wśród tych danych znajdują się informacje o godzinach, w których najwięcej prądu jest zużywane, co może wskazywać, kiedy domownicy są w domu lub wychodzą z niego. Ta wrażliwa informacja może stanowić zagrożenie dla prywatności mieszkańców, szczególnie jeśli dane te w jakiś sposób wyciekną lub zostaną wykorzystane w nieodpowiedni sposób.

Wprowadzenie inteligentnych liczników jest krokiem w kierunku modernizacji i usprawnienia systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej. Pozwolą one na bardziej precyzyjne rozliczanie i optymalizację kosztów dla użytkowników, a także mogą przyczynić się do bardziej efektywnego zarządzania energią w skali kraju. Jednak wdrażanie takiej technologii musi iść w parze z odpowiednimi zabezpieczeniami, które zapewnią ochronę danych osobowych i zapobiegną potencjalnym zagrożeniom dla użytkowników.

W związku z powyższym, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji apeluje o dokładne zbadanie aspektów bezpieczeństwa przed wdrożeniem inteligentnych liczników na szeroką skalę. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich norm i kryteriów cyberbezpieczeństwa, które będą gwarantować poufność, integralność i dostępność danych zgromadzonych przez te liczniki. Tylko w ten sposób można zapewnić społeczeństwu pełne zaufanie do nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które mają na celu usprawnić nasze codzienne życie, ale jednocześnie nie narażać naszej prywatności i bezpieczeństwa na ryzyko.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,energia,LICZNIK,PGE-related post from
PGE zapuka do twoich drzwi i zamontuje nowy licznik. Obowiązek obejmie Polaków:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments