piątek, 12 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltPilna wiadomość dla wszystkich. Polski bank ogłasza upadłość

Pilna wiadomość dla wszystkich. Polski bank ogłasza upadłość

Najnowsza wiadomość o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wywołała duże poruszenie wśród klientów i całej społeczności finansowej w Polsce. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tego zdarzenia oraz omówimy skutki upadłości banku dla klientów i dalsze kroki, jakie mogą podjąć.

W dniu 28 kwietnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. To ważne posunięcie jest częścią procedury przymusowej restrukturyzacji, która została nakazana przez Komisję Europejską. Celem restrukturyzacji jest zabezpieczenie stabilności sektora bankowego i ochrona interesów klientów.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Krok ten jest konsekwencją długotrwałych problemów finansowych, z którymi zmagał się Getin Noble Bank. Bank miał trudności z utrzymaniem stabilności i efektywności operacyjnej w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmowała już wcześniej działania mające na celu poprawę sytuacji banku, jednakże wydaje się, że te środki nie były wystarczające.

Zgodnie z prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, działając jako instytucja zabezpieczająca depozyty, będzie teraz odpowiadał za ochronę interesów klientów banku objętych upadłością. Klienci, którzy mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, powinni działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje oszczędności w sposób, który zapewni im minimalizację ryzyka finansowego.

Gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest instytucją, która ma za zadanie chronić depozyty klientów banków i zapewnić im pewność co do zwrotu środków w przypadku upadłości banku. W przypadku Getin Noble Bank, BFG będzie odpowiedzialny za wypłacenie odszkodowania do wysokości 100 000 euro na osobę.

Bank został przejęty

Działalność Getin Noble Banku (GNB) z pominięciem portfela kredytów frankowych 3 października 2022 r. została przeniesiona do VeloBanku, którego właścicielem obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Z oszacowania przygotowanego przez Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Leszek Czarnecki domaga się od państwa prawie 1,5 mld zł w związku z przejęciem Getin Noble Banku, którego był założycielem.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) jest ważnym wydarzeniem w sektorze bankowym w Polsce. Skutki upadłości będą odczuwalne dla klientów, którzy mogą napotkać pewne trudności w dostępie do środków i usług bankowych. Jednak BFG będzie odpowiedzialny za zwrot środków do wysokości 100 000 euro na osobę, co stanowi pewne zabezpieczenie dla klientów. Ważne jest, aby klienci skontaktowali się zarówno z bankiem, jak i z BFG, aby uzyskać szczegółowe informacje i podjąć odpowiednie kroki w tej sytuacji.

Niemniej jednak, dla większych klientów banku, którzy posiadają znacznie większe kwoty zgromadzone na swoich kontach, sytuacja może być bardziej skomplikowana. W takich przypadkach, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić tylko część zgromadzonych środków, które nie przekraczają gwarantowanej kwoty. W związku z tym, duże instytucje finansowe i korporacje muszą być ostrożne i świadome tego ryzyka. Ważne jest, aby rozważyć dywersyfikację środków, inwestowanie w różne instrumenty finansowe oraz korzystanie z usług profesjonalnych doradców, którzy pomogą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mimo że stanowi zabezpieczenie dla depozytów, nie gwarantuje pełnego zwrotu środków dla klientów posiadających bardzo duże sumy zgromadzone na swoich kontach. Dlatego warto być świadomym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swojego majątku.

akt9

From
Pilna wiadomość dla wszystkich. Polski bank ogłasza upadłość:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments