wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltPilna wiadomość: Polski bank ogłosił swoją upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności

Pilna wiadomość: Polski bank ogłosił swoją upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności

W najnowszym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) ogłoszono, że dnia 28 kwietnia został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Jest to kolejny etap procedury przymusowej restrukturyzacji, którym BFG wypełnia swoje zobowiązania nakładane przez Komisję Europejską.

Problemy finansowe spowodowały trudności dla Getin Noble Banku

Długotrwałe problemy finansowe, z którymi zmagał się Getin Noble Bank, skłoniły instytucję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Bank miał trudności z utrzymaniem stabilności i efektywności operacyjnej w obliczu wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Mimo działań podejmowanych przez Bankową Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu poprawy sytuacji, wydaje się, że nie były one wystarczające.

Zgodnie z prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) będzie teraz odpowiadał za ochronę interesów klientów banku objętych upadłością. Klienci, którzy mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, powinni działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje oszczędności w sposób, który minimalizuje ryzyko finansowe.

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla klientów banków

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ma za zadanie chronić pieniądze klientów banków w przypadku ich upadłości. Obecnie klientom banków przysługuje gwarancja zwrotu depozytów do określonej kwoty, która wynosi do 100 000 euro. W przypadku upadłości Getin Noble Banku, klienci mają prawo otrzymać zwrot swoich depozytów w granicach gwarantowanej kwoty.

Działalność Getin Noble Banku została przeniesiona do VeloBanku, pomijając portfel kredytów frankowych, 3 października 2022 roku. VeloBank jest współwłasnością Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) oraz Systemu Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), który został utworzony przez osiem największych banków komercyjnych w Polsce: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank i Santander Bank Polska.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienie nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł. Bezzwrotne wsparcie w wysokości 6,87 mld zł pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Deloitte Advisory oszacowało, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Leszek Czarnecki domaga się odszkodowania za przejęcie Getin Noble Banku

Leszek Czarnecki, założyciel Getin Noble Banku, domaga się od państwa odszkodowania w wysokości prawie 1,5 mld zł związanej z przejęciem banku.

Ryzyko dla większych klientów banku

Dla większych klientów banku, którzy posiadają znacznie większe kwoty zgromadzone na swoich kontach, sytuacja może być bardziej skomplikowana. Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić tylko część zgromadzonych środków, które nie przekraczają gwarantowanej kwoty. W związku z tym, duże instytucje finansowe i korporacje muszą być ostrożne i świadome tego ryzyka. Dywersyfikacja środków, inwestowanie w różne instrumenty finansowe oraz korzystanie z usług profesjonalnych doradców są ważne w celu ochrony majątku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny stanowi zabezpieczenie dla depozytów, ale nie gwarantuje pełnego zwrotu środków dla klientów posiadających duże sumy zgromadzone na swoich kontach. Warto być świadomym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swojego majątku, takie jak dywersyfikacja inwestycji, korzystanie z różnych instrumentów finansowych oraz skorzystanie z usług profesjonalnych doradców, którzy pomogą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

From
Pilna wiadomość: Polski bank ogłosił swoją upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments