sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltPILNE: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności

PILNE: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności

W najnowszym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) przekazano informację o złożeniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank.

Decyzja o ogłoszeniu upadłości przez Getin Noble Bank jest sygnałem trudności finansowych, z którymi boryka się ten bank. BFG, jako organ odpowiedzialny za gwarantowanie depozytów bankowych, działa w celu ochrony interesów klientów i stabilności systemu bankowego.

W obliczu tych informacji, ważne jest, aby klienci Getin Noble Bank zwrócili uwagę na swoje oszczędności i zabezpieczenia finansowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje ochronę depozytów do określonej kwoty, która wynosi obecnie 100 000 euro na jednego klienta w jednym banku. W przypadku ogłoszenia upadłości banku, BFG jest odpowiedzialny za wypłatę odszkodowań klientom, zgodnie z ustalonymi procedurami.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Krok podjęty przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w związku z upadłością Getin Noble Bank jest wynikiem długotrwałych problemów finansowych, z którymi ten bank borykał się przez pewien czas. Getin Noble Bank miał trudności w utrzymaniu stabilności i efektywności operacyjnej, zwłaszcza w obliczu trudności na rynku i rosnących wymagań regulacyjnych. W przeszłości Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podejmowała już pewne działania w celu poprawy sytuacji banku, jednakże okazały się one niewystarczające.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni rolę instytucji zabezpieczającej depozyty i teraz będzie odpowiedzialny za ochronę interesów klientów banku, którzy zostali objęci upadłością. Dla klientów, którzy mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, istotne jest podjęcie ostrożnych działań w celu zabezpieczenia swoich oszczędności i minimalizacji ryzyka finansowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i ma za zadanie chronić pieniądze klientów banków w przypadku ich upadłości. W ramach tego systemu, klientom banków przysługuje gwarancja zwrotu depozytów do określonej kwoty, która obecnie wynosi maksymalnie 100 000 euro. Innymi słowy, w przypadku upadłości Getin Noble Bank, klienci mają prawo otrzymać zwrot swoich depozytów do tej gwarantowanej kwoty.

Ważne jest, aby klienci banku objętego upadłością zrozumieli, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa jako zabezpieczenie dla ich depozytów, ale istnieje pewne ograniczenie kwoty, która może zostać zwrócona. Jeśli klienci mają środki przekraczające gwarantowaną kwotę, mogą się spotkać z utratą części swoich oszczędności. Dlatego ważne jest, aby klienci zabezpieczyli swoje finanse w taki sposób, który minimalizuje ryzyko utraty środków, na przykład poprzez dywersyfikację swoich inwestycji lub poszukiwanie innych instytucji finansowych o stabilnej sytuacji.

Upadek Getin Noble Bank i jego skutki dla klientów stanowią przypomnienie o konieczności dokładnego badania i świadomego zarządzania ryzykiem finansowym. Klienci banków powinni być świadomi sytuacji swojej instytucji finansowej i regularnie monitorować jej kondycję. W przypadku jakichkolwiek niepokojących sygnałów.

Bank został przejęty

Działalność Getin Noble Banku (GNB) z pominięciem portfela kredytów frankowych 3 października 2022 r. została przeniesiona do VeloBanku, którego właścicielem obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Z oszacowania przygotowanego przez Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Leszek Czarnecki domaga się od państwa prawie 1,5 mld zł w związku z przejęciem Getin Noble Banku, którego był założycielem.

Niemniej jednak, dla większych klientów banku, którzy posiadają znacznie większe kwoty zgromadzone na swoich kontach, sytuacja może być bardziej skomplikowana. W takich przypadkach, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić tylko część zgromadzonych środków, które nie przekraczają gwarantowanej kwoty. W związku z tym, duże instytucje finansowe i korporacje muszą być ostrożne i świadome tego ryzyka.

Ważne jest, aby rozważyć dywersyfikację środków, inwestowanie w różne instrumenty finansowe oraz korzystanie z usług profesjonalnych doradców, którzy pomogą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mimo że stanowi zabezpieczenie dla depozytów, nie gwarantuje pełnego zwrotu środków dla klientów posiadających bardzo duże sumy zgromadzone na swoich kontach. Dlatego warto być świadomym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swojego majątku.

akt9

This is from
PILNE: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Natychmiast sprawdź swoje oszczędności:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments