poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWeltPiwo będzie droższe nawet o 10 zł. Ogłoszono nowe przepisy

Piwo będzie droższe nawet o 10 zł. Ogłoszono nowe przepisy

Przedstawiciele branży piwowarskiej wyrażają głębokie zaniepokojenie planowanym wprowadzeniem systemu kaucyjnego w Polsce. Obawiają się, że wprowadzenie tego systemu może spowodować drastyczne wzrosty cen, zwłaszcza w przypadku produktów sprzedawanych w opakowaniach objętych kaucją. Zdają sobie sprawę, że przystosowanie branży do nowych przepisów będzie wymagało znacznego nakładu czasu i środków finansowych.

Dla branży piwowarskiej dostosowanie do systemu kaucyjnego oznaczać będzie konieczność przeprojektowania procesów produkcji, logistyki i sprzedaży, aby spełnić wymogi zwrotu opakowań i odpowiednio je przetwarzać. To proces czasochłonny i wymagający inwestycji w nową infrastrukturę, technologie oraz wyposażenie.

Dodatkowo, zwiększone koszty związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego mogą przeniknąć na klientów, co przekłada się na wyższe ceny piwa i innych napojów objętych tym systemem. Branża obawia się, że wzrost cen może wpłynąć na popyt i konsumpcję, co może mieć negatywny wpływ na cały sektor piwowarski.

Wprowadzenie systemu kaucyjnego jest związane z dążeniem do poprawy recyklingu opakowań i zmniejszenia ilości odpadów, co ma korzystny wpływ na środowisko. Jednak przedstawiciele branży podkreślają, że osiągnięcie tych celów wymaga czasu i planowania, aby umożliwić płynne dostosowanie się do nowych przepisów, bez nieproporcjonalnych wzrostów cen.

Wzrost cen piwa

Browary Polskie, zrzeszające największych producentów piwa w Polsce, wyrażają poważne obawy związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego w kraju. Wprowadzenie tego systemu wiąże się z ogromnymi kosztami dla branży, szacowanymi nawet na miliardy złotych. Jednym z głównych wyzwań, przed którym stoją browary, jest konieczność dostosowania swojej infrastruktury do nowych wymagań związanych z butelkami zwrotnymi, co może prowadzić do konieczności poniesienia wysokich nakładów finansowych.

Aktualnie browary posiadają około 700 milionów szklanych butelek wielorazowego użytku, które podlegają systemowi zwrotu. Jednak wprowadzenie systemu kaucyjnego może zmusić producentów piwa do przekształcenia tych butelek w jednorazowe, aby uniknąć wysokich kar, jakie grożą za niewłaściwe wdrożenie systemu. Ten krok mógłby skutkować koniecznością inwestowania w nowe jednorazowe butelki, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla browarów.

Przedstawiciele branży szacują, że w wyniku wprowadzenia systemu kaucyjnego, cena piwa w butelce zwrotnej może wzrosnąć nawet o 10 złotych. Dokładnie tyle wynosi kara administracyjna i podatek VAT, które grożą za niewłaściwe wdrożenie systemu. Browary uważają, że posłowie partii rządzącej (PiS) nie podjęli odpowiednich kroków, aby uchronić konsumentów przed wzrostem cen piwa i innych napojów objętych systemem kaucyjnym.

Decyzja o wprowadzeniu systemu kaucyjnego ma na celu zwiększenie recyklingu opakowań i zmniejszenie ilości odpadów, co jest krokiem w stronę bardziej zrównoważonej gospodarki. Jednak obawy branży piwowarskiej są zrozumiałe, ponieważ wymaga to ogromnych nakładów finansowych i zmian w działalności produkcyjnej, które mogą wpłynąć na ceny produktów. Dlatego ważne jest, aby rząd i branża znalazły kompromisowe rozwiązania, które pozwolą osiągnąć cele ekologiczne, jednocześnie minimalizując wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa.

Prace nad przepisami dotyczącymi systemu kaucyjnego trwały prawie trzy lata, a teraz rząd oczekuje, że przedsiębiorcy zbudują cały system od podstaw w ciągu zaledwie jednego roku. Tak krótki czas na wdrożenie kompleksowej infrastruktury jest uznawany za nierealny i niezwykle wymagający dla firm. Konsekwencją niewywiązania się z tego terminu są groźne wielomiliardowe kary, które zagrażają przedsiębiorcom.

Jednym z sektorów, który szczególnie obawia się wprowadzenia nowego systemu, jest przemysł piwowarski. Obowiązkowy system kaucyjny dla butelek zwrotnych miałby być wprowadzony, jednak związki branżowe uważają, że rządowa ustawa ma wiele wad i negatywnych konsekwencji. W przypadku niewłaściwego wdrożenia, tysiące ton szkła mogą wylądować na stłuczce lub na wysypiskach, a to skutkowałoby zmarnowaniem wieloletnich wysiłków budowania efektywnego systemu kaucyjnego. Zdaniem związkowców, to wywołałoby efekt odwrotny do zamierzonego, obciążając środowisko dodatkowymi odpadami i zanieczyszczeniami.

Związkowcy mają nadzieję, że prace nad ustawą w Senacie pozwolą na naprawienie błędów i wprowadzenie odpowiednich poprawek. W ten sposób system kaucyjny mógłby rzeczywiście służyć środowisku i konsumentom, poprawiając gospodarkę odpadami i wspierając zrównoważone praktyki. Obecne obawy związane z niewłaściwym wdrożeniem systemu i groźbami kar dla przedsiębiorców stawiają pod znakiem zapytania efektywność i skuteczność wprowadzanych zmian.

System kaucyjny

Zgodnie z założeniem, planowany system kaucyjny miałby wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku i objąć różnego rodzaju opakowania, takie jak jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra. W ramach tego systemu, do cen produktów zostanie doliczona opłata, która będzie zdeponowana w momencie zakupu i oddana konsumentom w momencie zwrotu pustych opakowań.

Jednak ważne jest zaznaczenie, że kaucja ta będzie objęta podatkiem VAT. Oznacza to, że do ceny produktów, na których zostanie doliczona kaucja, zostanie dodany odpowiedni podatek od wartości dodanej, który ostatecznie będzie musiał zostać zapłacony przez konsumentów. Podatek VAT jest powszechnym podatkiem, który obciąża końcowego konsumenta, dlatego konsumenci będą musieli ponieść dodatkowy koszt w związku z wprowadzeniem tego systemu kaucyjnego.

W praktyce, kiedy konsument zakupi produkt w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, opłata za kaucję zostanie doliczona do ceny tego produktu. Kiedy konsument zwróci puste opakowanie, otrzyma zwrot kaucji równoważny wcześniejszej opłacie. Jednak należy pamiętać, że podatek VAT będzie pobierany od tej opłaty, więc ostateczna kwota zwrotu dla konsumenta może być nieco niższa niż pierwotnie wpłacona kaucja.

Wprowadzenie takiego systemu ma na celu zachęcenie konsumentów do aktywnego uczestnictwa w recyklingu i zwrotu opakowań, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia zrównoważonego wykorzystania surowców. Jednak należy równocześnie rozważyć wpływ podatku VAT na konsumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o ostateczny koszt zakupu i zwrotu opakowań. Ważne jest, aby odpowiednio zbalansować korzyści ekologiczne zewnętrzne z wpływem ekonomicznym na konsumentów i branżę, aby zapewnić skuteczność i akceptację tego nowego systemu kaucyjnego.

This is from
Piwo będzie droższe nawet o 10 zł. Ogłoszono nowe przepisy:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments