poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWeltPłacisz kartą płatniczą? Według sądu jesteś klientem drugiej kategorii

Płacisz kartą płatniczą? Według sądu jesteś klientem drugiej kategorii

Przedsiębiorstwo zajmujące się wynajmem samochodów zarówno długoterminowym, jak i krótkoterminowym, prowadziło postępowanie w sprawie obowiązku wystawiania paragonów z kasy fiskalnej przy płatnościach dokonywanych za pomocą terminala płatniczego. Firma przekonywała, że zgodnie z jednym z rozporządzeń, dokonywanie płatności wyłącznie za pośrednictwem terminala zwalnia ich z konieczności ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.

Sprawa trafiła do rozpatrzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Sąd miał za zadanie podjąć decyzję w kwestii, czy rzeczywiście płatności kartą lub przelewem zwalniają przedsiębiorstwo z obowiązku wystawiania paragonów z kasy fiskalnej.

Po dokładnym rozpatrzeniu argumentów przedstawionych przez firmę oraz przepisów prawa, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał ostateczne orzeczenie. Sąd uznał, że opisane rozporządzenie nie zwalnia przedsiębiorstwa z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, nawet w przypadku przyjmowania płatności wyłącznie za pośrednictwem terminala płatniczego.

W efekcie, urzędnicy zostali upomniani przez Sąd, który potwierdził konieczność wystawiania paragonów z kasy fiskalnej przy każdej transakcji sprzedaży samochodów, niezależnie od wybranego środka płatności.

Warto podkreślić, że wymóg ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ma na celu zapewnienie przejrzystości i rzetelności wobec klientów oraz umożliwienie odpowiednich kontrol i audytów ze strony organów podatkowych. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju przyjmowanych płatności, przestrzegały obowiązujących przepisów podatkowych i wydawały paragony zgodnie z przepisami prawa.

Płacisz kartą? Firma nie musi drukować paragonu

W istocie, Skarbówka (czyli organy podatkowe) miała inne stanowisko w tej sprawie, które kwestionowało twierdzenia przedsiębiorstwa zajmującego się wynajmem samochodów odnośnie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, gdy płatność odbywa się za pośrednictwem terminala płatniczego. Urzędnicy argumentowali, że nie wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 roku zostają wtedy spełnione, ponieważ wpłata nie odbywa się bezpośrednio przez bank.

Warto przypomnieć, że wspomniane rozporządzenie przewiduje możliwość zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, pod warunkiem spełnienia dwóch kluczowych kryteriów. Po pierwsze, zapłata musi być w pełni przekazywana na rachunek firmy poprzez pocztę, bank lub SKOK. Po drugie, z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, na jakie usługi lub towary ta opłata została dokonana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił zdania urzędników Skarbówki i zauważył pewną niekonsekwencję w ich argumentacji. Sąd w swoim orzeczeniu wskazał, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa, które są operatorami terminali płatniczych, jednocześnie przetwarzają płatności kartami przez Internet. W takich sytuacjach zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży paragonem fiskalnym nie jest kwestionowane.

Zdaniem Sądu, nie ma istotnej różnicy między płatnościami kartą dokonywanymi w sklepie stacjonarnym za pomocą terminala, a tymi przeprowadzanymi przez Internet. W obu przypadkach klient otrzymuje potwierdzenie transakcji w postaci paragonu fiskalnego lub faktury. Dlatego też Sąd uznał, że argumentacja urzędników Skarbówki nie jest jednoznaczna i może prowadzić do nierówności interpretacyjnych w stosowaniu przepisów.

W konsekwencji, Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że przedsiębiorstwo, które akceptuje płatności za pośrednictwem terminala płatniczego, nadal jest zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,skarbówka,terminal płatniczy,Urząd Skarbowy-related post from
Płacisz kartą płatniczą? Według sądu jesteś klientem drugiej kategorii:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments