sobota, 15 czerwca, 2024
Strona głównaWeltPoczta Polska rozpoczyna kontrole. Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na...

Poczta Polska rozpoczyna kontrole. Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji

Obowiązek płacenia abonamentu RTV jest tematem, który wzbudza ogromne emocje w społeczeństwie. W związku z tym, w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele mitów dotyczących kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Poczta Polska postanowiła wyjaśnić te kwestie i podać fakty dotyczące tego zagadnienia.

Pierwszym faktem jest to, że obowiązek rejestracji odbiornika telewizyjnego dotyczy każdego, niezależnie od tego, czy będzie się na nim oglądać tradycyjną telewizję czy też korzystać z płatnych platform z filmami i serialami. Zakupiony odbiornik telewizyjny umożliwia odbiór telewizji, co zgodnie z obowiązującym prawem wiąże się z koniecznością rejestracji tego urządzenia.

Drugi fakt dotyczy kontroli rejestracji odbiorników RTV. Poczta Polska wyjaśnia, że żaden listonosz nie ma uprawnień do przeprowadzania takich kontroli. Zadanie to jest realizowane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Liczba osób odpowiedzialnych za te kontrole w całym kraju jest ograniczona, a ich głównym celem są firmy i instytucje, z niewielką ilością kontroli w gospodarstwach domowych.

Kolejnym faktem jest to, że obowiązek płacenia za oglądanie publicznej telewizji i słuchanie radia występuje również w innych krajach Europy. Praktyka ta jest powszechna w wielu państwach, gdzie istnieją odpowiednie instytucje lub mechanizmy poboru opłat abonamentowych za usługi radiowo-telewizyjne.

Warto podkreślić, że Poczta Polska, działając zgodnie z przepisami ustawy o opłatach abonamentowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, wykonuje kontrole rejestracji odbiorników RTV na podstawie właściwych regulacji prawnych.

5 wybranych mitów i faktów na temat abonamentu RTV

Pojawia się mit, że nie trzeba rejestrować odbiornika telewizyjnego, jeśli nie będzie się na nim oglądać tradycyjnej telewizji, a jedynie seriale i filmy z płatnej platformy. Poczta Polska tłumaczy, że zakupiony odbiornik telewizyjny umożliwia odbiór telewizji, a zgodnie z obowiązującym prawem, istnieje domniemanie użytkowania, jeśli odbiornik jest w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Dlatego odbiornik należy zarejestrować.

Kolejny mit dotyczy uprawnień listonosza do dokonywania kontroli rejestracji odbiornika RTV. W rzeczywistości żaden listonosz nie ma takich uprawnień, a sprawą kontrol rejestracji zajmują się wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, a ich liczba w całym kraju jest ograniczona.

Warto podkreślić, że obowiązek rejestracji odbiorników oraz przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV. Kontrolerzy skupiają się jednak głównie na firmach i instytucjach, a ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich przeprowadzanych kontroli.

Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV odbywają się na podstawie przepisów ustawy o opłatach abonamentowych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, więc mają solidne oparcie prawne.

Ważne jest także wyjaśnienie, że Poczta Polska, celem kontroli rejestracji odbiorników, korzysta ze swojej bazy abonenckiej, która zawiera informacje o zarejestrowanych abonentach. Ponadto, korzysta także z ogólnodostępnych baz danych, takich jak Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich Ewidencji czy Centralna Ewidencja i Informacje o Działalności Gospodarczej, co umożliwia sprawdzenie rzetelności informacji i dokładności danych rejestracyjnych.

Wszystkie te działania Poczty Polskiej mają na celu egzekwowanie obowiązku rejestracji odbiorników RTV, a kontrola odbywa się zgodnie z przepisami prawa i na podstawie dostępnych baz danych. To zapewnia przejrzystość i rzetelność w prowadzeniu tego procesu.

Od wezwania Poczty Polskiej do uregulowania zaległych opłat abonamentowych można się odwołać

Wszyscy klienci mają prawo do składania odwołań, co jest uregulowane przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych. Poczta Polska, jako instytucja odpowiedzialna za pobór opłat abonamentowych, zapewnia, że pisma wyjaśniające, skargi, reklamacje i wnioski są starannie rozpatrywane na każdym etapie prowadzonej sprawy i postępowania.

W przypadku prowadzenia egzekucji, klient ma prawo złożyć zarzuty, zażalenia i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na każdym etapie postępowania. To daje możliwość klientom skorzystania z instancji odwoławczej w razie zaistnienia sporu lub niejasności dotyczących opłat abonamentowych.

Poczta Polska zachęca klientów do składania wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty płatności do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To daje dodatkowe możliwości dla osób, które napotykają trudności finansowe lub innych przyczyn nie są w stanie terminowo uiścić opłat abonamentowych.

Abonament RTV płacą również w innych krajach

Warto wspomnieć, że płacenie opłat abonamentowych za usługi radiowo-telewizyjne nie jest jedynie charakterystyczne dla Polski. W innych krajach również istnieją podobne mechanizmy poboru tego typu opłat.

Na przykład w Czechach, podobnie jak w Polsce, poczta pełni rolę poborców opłat abonamentowych, a za abonenta uznaje się każdego płatnika energii elektrycznej. To oznacza, że operator pocztowy pozyskuje informacje od operatorów energetycznych w celu identyfikacji płatników.

W Niemczech istnieje specjalna instytucja powołana do pobierania opłat abonamentowych, a opłaty automatycznie doliczane są do kosztów mieszkania.

W Portugalii i we Włoszech opłata abonamentowa jest doliczana do opłat za prąd, co upraszcza proces poboru tych opłat.

Podsumowując, opłaty abonamentowe za usługi radiowo-telewizyjne są zjawiskiem powszechnym w wielu krajach i podlegają specjalnym mechanizmom poboru, które zazwyczaj powierzane są odpowiednim instytucjom lub operatorom. Różnice w podejściach są związane z różnymi uwarunkowaniami prawno-organizacyjnymi poszczególnych krajów.

This is from
Poczta Polska rozpoczyna kontrole. Musisz zarejestrować telewizor, nawet jeśli nie będziesz na nim oglądał telewizji:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments