wtorek, 16 lipca, 2024
Strona głównaWeltPolski Bank ogłasza ogromne zmiany. Od teraz przelew tylko BLIKIEM

Polski Bank ogłasza ogromne zmiany. Od teraz przelew tylko BLIKIEM

Wkrótce użytkownicy mBanku staną przed pewnymi zmianami, które wpłyną na sposób realizacji niektórych transakcji. Anulowanie krajowych przelewów nie będzie już zawsze możliwe, a przekazanie środków na telefon będzie ograniczone do odbiorców korzystających z usługi przelewów na numer telefonu BLIK. Te nowe zasady dotkną licznych klientów mBanku, który obsługuje w Polsce 4,6 miliona klientów indywidualnych i 33 tysiące klientów korporacyjnych.

Ograniczenie możliwości anulowania krajowych przelewów oznacza, że raz zlecona transakcja nie będzie można cofnąć w każdym przypadku. Klienci będą musieli bardziej uważać i dokładnie sprawdzać szczegóły przed przystąpieniem do finalizacji przelewu. Ta zmiana może wpływać na bezpieczeństwo finansowe klientów, ponieważ raz wysłane środki mogą być trudniejsze do odzyskania w przypadku błędnej lub nieautoryzowanej transakcji.

Przelew na numer telefonu będzie dostępny tylko dla osób, które korzystają z usługi BLIK, która umożliwia płatności i przekazy pieniężne za pomocą aplikacji mobilnej. To oznacza, że osoba odbierająca środki musi posiadać aktywne konto w banku obsługującym usługę BLIK i mieć zarejestrowany numer telefonu w systemie. Ta zmiana wpłynie na wygodę klientów, którzy dotychczas mogli przekazywać środki na dowolny numer telefonu.

mBank, jako jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, podejmuje te zmiany w celu optymalizacji swoich usług i dostosowania się do zmieniających się potrzeb klientów. Choć mogą one wywołać pewne trudności dla niektórych użytkowników, bank stara się zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności w przeprowadzaniu transakcji.

mBank wprowadza zmiany w przelewach

mBank szykuje się do wprowadzenia szeregu zmian dotyczących zarówno przelewów krajowych, jak i zagranicznych. Od 26 września klienci banku będą mogli zlecać przelewy na numery telefonów tylko do odbiorców, którzy korzystają z systemu płatności mobilnej BLIK. Jednak dotychczasowe postanowienia dotyczące przelewów na numer telefonu będą obowiązywać do 25 września 2023 roku. Jeśli oczekujesz na taki przelew i nadawca go zleci przed tą datą, wciąż będziesz go mogł(a) odebrać – tak wynika z wykazu zmian mBanku.

Ponadto, wprowadzane są również zmiany dotyczące przelewów SWIFT, czyli przelewów walutowych do banków zagranicznych. Aby klient mBanku mógł zlecić taki przelew, musi posiadać wystarczającą ilość środków na swoim rachunku. Jeśli klient zleci przelew SWIFT w dniu, który nie jest dniem roboczym u dostawcy lub po godzinie 13:00 w dniu roboczym, rachunek zostanie obciążony w najbliższym dniu roboczym po dniu, w którym mBank przyjął zlecenie przelewu. Z kolei zlecenie płatnicze można zmienić lub odwołać. Jeśli natomiast mBank otrzyma przelew SWIFT w dniu, który nie jest dniem roboczym u dostawcy lub po godzinie 14:01 w dniu roboczym, rachunek zostanie uznany w najbliższym dniu roboczym po dniu jego przyjęcia.

mBank informuje klientów o tych zmianach, aby mogli odpowiednio się do nich przygotować. Wprowadzenie nowych postanowień dotyczących przelewów na numery telefonów oraz zmian w procedurach przelewów SWIFT ma na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności usług świadczonych przez bank. Klienci będą musieli świadomie dostosować swoje działania, aby uniknąć potencjalnych problemów związanych z tymi zmianami i kontynuować korzystanie z usług mBanku w sposób płynny i bezpieczny.

Modyfikacje również w anulowaniu przelewów i oprocentowaniu rachunków

mBank ogłosił, że wkrótce wprowadzi zmiany dotyczące potwierdzenia przelewów w polskiej walucie, które nie są realizowane natychmiast, lecz w ramach określonych sesji wychodzących. Klienci będą mieli możliwość pobrania potwierdzenia przelewu w momencie zlecenia tego przelewu. Jednak ważne jest, aby klient zdawał sobie sprawę, że jeśli skorzysta z tego rozwiązania, nie będzie mógł zmienić ani anulować takiego przelewu. Informacja na stronie internetowej banku będzie zawierać datę, od której to rozwiązanie będzie dostępne.

Ponadto, mBank wprowadzi również zmiany dotyczące oprocentowania rachunków. Wprowadzona zostanie stopa rezerwy obowiązkowej jako jeden z wskaźników mających wpływ na oprocentowanie rachunku, podczas gdy stopa redyskonta weksli zostanie usunięta jako wskaźnik. Te zmiany są wprowadzane w celu zapewnienia spójności zapisów w całym regulaminie banku.

Te zmiany mają na celu ulepszenie usług świadczonych przez mBank i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb klientów. Możliwość pobrania potwierdzenia przelewu w momencie jego zlecenia może przynieść większą wygodę klientom, umożliwiając im natychmiastowy dostęp do dokumentacji dotyczącej przelewu. Jednak ważne jest, aby klienci byli świadomi konsekwencji związanych z tym rozwiązaniem, takimi jak brak możliwości zmiany lub anulowania przelewu.

Zmiany w zakresie oprocentowania rachunków mają na celu wprowadzenie spójności i jednolitości w regulaminie banku. Przyłączenie stopy rezerwy obowiązkowej jako wskaźnika oprocentowania umożliwi klientom lepsze zrozumienie sposobu obliczania oprocentowania ich rachunków.

Klienci mBanku powinni śledzić informacje udostępniane przez bank w celu dowiedzenia się, od kiedy te zmiany zaczną obowiązywać oraz jakie dokładnie będą miały konsekwencje dla ich rachunków i operacji bankowych. Przejrzystość i informowanie klientów są kluczowymi aspektami w procesie wprowadzania zmian w bankowości, aby zapewnić, że klienci są dobrze poinformowani i mogą podjąć odpowiednie działania.

Na temat zmian możesz się wypowiedzieć do 12 września

Klienci mBanku, którzy zgadzają się na wprowadzone zmiany, nie muszą podejmować żadnych działań. Jednak ci, którzy nie zgadzają się z tymi zmianami, mają możliwość zgłoszenia sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy do 12 września. Ważne jest, że takie działania nie będą wiązać się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Jeśli klient zgłosi sprzeciw, ale nie wypowie umowy, umowa wygaśnie 12 września 2023 roku. Jeśli klient zdecyduje się wypowiedzieć umowę, rozwiązanie nastąpi w dniu poinformowania go o zmianach, ale nie później niż w dniu, w którym zmiany miałyby zostać wprowadzone.

Ważne jest, że mBank zapewnia klientom możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian lub zdecydowania się na rozwiązanie umowy, jeśli nie akceptują nowych warunków. To daje klientom pewność, że mają kontrolę nad swoimi umowami i mogą podjąć decyzję zgodnie z własnymi preferencjami. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, umowa nadal będzie obowiązywać do określonej daty, dając klientom czas na podjęcie odpowiednich działań.

Klienci mBanku, którzy rozważają zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy, powinni zapoznać się z dokładnymi terminami i procedurami, które zostały ustalone przez bank. Informacje te mogą być dostępne na stronie internetowej banku lub w komunikatach wysyłanych do klientów. Warto również zauważyć, że zgłoszenie sprzeciwu lub wypowiedzenie umowy nie powinno wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla klientów.

Niezależnie od decyzji podjętej przez klientów, mBank zapewnia, że informacje na temat procedur i terminów będą jasne i zrozumiałe. To pozwala klientom na podejmowanie świadomych decyzji i zachowanie pełnej kontroli nad swoimi finansami.

This is from
Polski Bank ogłasza ogromne zmiany. Od teraz przelew tylko BLIKIEM:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments