niedziela, 26 maja, 2024
Strona głównaWeltPolskie Banki biją na alarm. Możliwe są bankructwa jeszcze w tym roku

Polskie Banki biją na alarm. Możliwe są bankructwa jeszcze w tym roku

Prezes Banku Pekao, Leszek Skiba, wyraził swoje obawy co do pomysłu podważania stawki WIBOR w umowach hipotek. Zdaniem prezesa, taka próba mogłaby doprowadzić do poważnych skutków, przypominając eksplozję bomby atomowej dla sektora bankowego w Polsce. Banki znalazłyby się w krytycznej sytuacji, a cały polski rynek finansowy zostałby poważnie wstrząśnięty.

Skiba podkreślił, że banki nie byłyby w stanie znieść powtórki z sytuacji, jaką miała miejsce w przypadku hipotek we frankach szwajcarskich. Straty związane z hipotekami frankowymi były ogromne, ale ich wartość byłaby niewielka w porównaniu z potencjalnymi stratami, które by dotknęły umowy oparte na WIBOR. Podważenie stawki WIBOR wpłynęłoby nie tylko na umowy kredytowe, ale także na obligacje korporacyjne, skarbowe i umowy między firmami. Banki poniosłyby gigantyczne straty, których wartość dorównywałaby wartości tych umów, a ze względu na dużą ilość hipotek złotowych na rynku, żaden bank nie byłby w stanie przetrwać takiej sytuacji.

Prezes Banku Pekao odniósł się również do kwestii możliwych obniżek stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) wcześniej podjęła decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Jednakże według przewidywań większości ekonomistów, RPP może obniżyć stopę referencyjną NBP o co najmniej 0,5 punktu procentowego przed końcem bieżącego roku. Taka decyzja miałaby na celu stymulowanie gospodarki w warunkach obniżającej się inflacji i mogłaby przyczynić się do łagodzenia presji na sektor bankowy.

Stopy procentowe w dół przed końcem roku? Eksperci: możliwe nawet 3-4 obniżki

Według naszych ekonomistów, prognozowany jest spadek stóp procentowych w Polsce. W skrajnym scenariuszu, możliwe są cztery cięcia po 0,25 punktu procentowego, ale bardziej prawdopodobne są trzy obniżki o taką samą wartość, co oznaczałoby, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynosiłaby 5,75 procent lub 6 procent.

Taki spadek stóp procentowych jest wynikiem obniżającej się inflacji oraz zmian w jej strukturze. Obniżeniu ulega również inflacja bazowa, a spadek presji cenowej dotyczy coraz większej liczby kategorii koszyka inflacyjnego.

Prezes Pekao S.A. wskazał, że dotychczasowe ujemne realne stopy procentowe nie wystarczająco hamowały gospodarkę. W przypadku szybkiego spadku inflacji mogłoby dojść do momentu, w którym stopy procentowe w ujęciu realnym stają się dotkliwie dodatnie, co mogłoby silniej wpłynąć na spowolnienie polskiej gospodarki. Aby uniknąć takiego scenariusza, NBP będzie działał prewencyjnie, obniżając stopy procentowe.

Na podstawie danych z drugiego kwartału 2023 roku, skonsolidowany zysk netto Banku Pekao S.A. wyniósł 1,693 miliarda złotych, co oznacza wzrost o ponad trzykrotność w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Całe pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem netto na poziomie 3,140 miliarda złotych.

Wszystkie te informacje wskazują na dynamiczne zmiany w polskiej gospodarce, które wpłynęły na decyzje dotyczące polityki monetarnej i przekładają się na wyniki finansowe instytucji bankowych, takich jak Bank Pekao S.A.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
Polskie Banki biją na alarm. Możliwe są bankructwa jeszcze w tym roku:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments