poniedziałek, 19 lutego, 2024
Strona głównaWeltPrzebudowa to zupełnie coś innego niż odbudowa czy rozbudowa

Przebudowa to zupełnie coś innego niż odbudowa czy rozbudowa

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że remont lub przebudowa nie mogą być uznane za wykonanie budynku. Ten werdykt dotyczył przetargu na modernizację parku Bródnowskiego w Warszawie. Zamawiający wymagał od wykonawców posiadania doświadczenia w realizacji co najmniej dwóch inwestycji o wartości min. 2 mln zł, opartych na „wykonaniu budynku”. To wyrażenie stało się przedmiotem kontrowersji. Firma, której oferta była najlepsza, przedstawiła referencje potwierdzające sześć realizacji inwestycji. Konkurencyjna firma twierdziła, że żadna z tych referencji nie potwierdza „wykonania budynku”. Ich zdaniem dotyczyły one remontów lub przebudów, które nie mieszczą się w tym wyrażeniu.

Termin „wykonanie budynku” nie został dokładnie zdefiniowany w specyfikacji. Wykonawca, który złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, twierdził, że trzeba się odnieść do definicji budowy zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.). Zgodnie z tą definicją, budową jest wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu oraz odbudowa, rozbudowa i nadbudowa.

Skład orzekający poparł tę argumentację. Zauważyli, że warunki udziału w przetargu zapisane w specyfikacji należy najpierw interpretować językowo.

„Wprowadzenie wykładni celowościowej, jak sugeruje przystępująca strona, spowodowałoby de facto stworzenie nowego brzmienia warunku udziału w postępowaniu, naruszając zamierzenia zamawiającego określone w specyfikacji warunków zamówienia, które nie były kwestionowane we wcześniejszym etapie procesu. Akceptacja takiej wykładni na etapie oceny ofert byłaby niezgodna i naruszałaby zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców” – wyjaśniono w uzasadnieniu wyroku, który uwzględniał odwołanie.

Krajowa Izba Odwoławcza przeanalizowała wszystkie wymienione w ofercie inwestycje i uznała, że jedną z nich można zakwalifikować jako „wykonanie budynku”. Była to inwestycja związana z rozbudową pomieszczeń, dostosowaniem konstrukcji i poszycia budynku. Pozostałe inwestycje to remonty lub przebudowy. Na przykład referencje dotyczące „modernizacji budynku dawnej portierni z przeznaczeniem jej na magazyn odpadów” potwierdzały jedynie przebudowę, ponieważ zmieniły parametry użytkowe. Budynek nie został odbudowany ani rozbudowany.

Firma, której oferta została uznana za najlepszą, próbowała się bronić, przywołując stanowisko ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2012 r. skierowane do marszałka, w którym zapowiedziano prace legislacyjne mające wyjaśnić pojęcia remontu, przebudowy i odbudowy. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że obecna sprawa jest dowodem na to, że te starania były niewystarczające i nie rozwiązały problemów związanych z interpretacją tych terminów.

Drogi czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Podstawa prawna: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 10 lipca 2023 r., sygn. akt KIO 1817/23

From
Przebudowa to zupełnie coś innego niż odbudowa czy rozbudowa:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments