wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltRuszyło nowe wsparcie dla Polaków! Można dostać 3500 złotych miesięcznie!

Ruszyło nowe wsparcie dla Polaków! Można dostać 3500 złotych miesięcznie!

Znaczenie socjalnego wsparcia w Polsce rośnie, dlatego rząd regularnie wprowadza nowe programy finansowego wsparcia dla obywateli. Jeżeli spełniamy określone kryteria, możemy otrzymać miesięczne wsparcie finansowe w wysokości około 3500 złotych. Poniżej dowiesz się, kto może ubiegać się o to wsparcie oraz kiedy rozpoczną się przyjmowanie wniosków.

W okresie wyborczym, coraz więcej informacji na temat nowych form wsparcia dla różnych grup społecznych trafia do opinii publicznej. Obecnie jedna z tych grup może liczyć nawet na 3500 złotych miesięcznie. Ta znaczna suma pieniędzy na pewno będzie dużym wsparciem w obliczu trudności ekonomicznych, z jakimi wielu obywateli się boryka.

Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że kryteria, które musimy spełnić, aby ubiegać się o to wsparcie, mogą być szczegółowe i różnić się w zależności od programu. Konkretna grupa społeczna, która będzie kwalifikować się do otrzymania wsparcia w wysokości 3500 złotych, musi dokładnie przestrzegać ustalonych kryteriów.

Przyjęto projekt ustawy

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm 26 maja 2023 roku, pierwotnie przewidywał, że świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych będzie oparte na trzech progach, wynoszących odpowiednio 50%, 100% i 200% renty socjalnej. Jednak w późniejszej wersji projektu, procedowanej w Senacie pod koniec czerwca, wprowadzono aż sześć progów, które bezpośrednio wpływają na wysokość świadczenia.

Rząd określił, że świadczenie wspierające będzie mieścić się w przedziale od 50% do 220% renty socjalnej, przy czym poszczególne progi zostały ustalone na podstawie oceny poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia będzie zależna od tego, do którego progu dana osoba się kwalifikuje.

Nowe progi wynoszą:

  • 220% renty socjalnej dla osób z poziomem wsparcia od 95 do 100 punktów,
  • 180% dla tych z poziomem od 90 do 94 punktów,
  • 120% dla tych z poziomem od 85 do 89 punktów,
  • 80% dla tych z poziomem od 80 do 84 punktów,
  • 60% dla tych z poziomem od 75 do 79 punktów,
  • 40% dla tych z poziomem od 70 do 74 punktów.

Wprowadzenie większej liczby progów ma na celu bardziej precyzyjne określenie wysokości świadczenia w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły otrzymać odpowiednie wsparcie finansowe, które odpowiada ich indywidualnym potrzebom.

Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne były świadome tych progów i mogły wiedzieć, do którego progu się kwalifikują. W ten sposób będą mogły skorzystać z dostępnych świadczeń i otrzymać wsparcie, które jest adekwatne do ich sytuacji i potrzeb.

Rusza nowe wsparcie dla Polaków. Kto otrzyma decyzje?

Poziom wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych będzie ustalany przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne. Wysokość świadczenia będzie zależeć od kategorii wsparcia i mieścić się w przedziale od około 700 zł do około 3500 zł miesięcznie.

Obecnie renta socjalna po waloryzacji wynosi 1588,44 zł brutto miesięcznie. Natomiast planowane świadczenie wspierające ma wejść w życie od 1 stycznia 2024 roku i ma być corocznie waloryzowane. Pierwsze wypłaty świadczenia są zaplanowane na rok 2024.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać osobom niepełnosprawnym, które otrzymają ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów, lub 1 punktu w przypadku dzieci poniżej trzeciego roku życia. Warto zaznaczyć, że to świadczenie nie będzie zależne od dochodów ani wieku osoby niepełnosprawnej, a także nie będzie miało znaczenia, kiedy niepełnosprawność rozpoczęła się.

Nowe świadczenie wspierające ma na celu zapewnienie większego wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych, aby pomóc im w sprostaniu ich specyficznym potrzebom i zwiększyć ich jakość życia. Odpowiednia ocena poziomu potrzeby wsparcia zostanie dokonana przez odpowiednie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, aby zapewnić uczciwe i adekwatne przyznawanie świadczeń.

Kiedy można składać wnioski?

Od roku 2024 osoby z niepełnosprawnościami będą miały możliwość skorzystania z nowego, wyższego świadczenia wspierającego. Osoby niepełnosprawne będą mogły składać wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia od stycznia 2024 roku. W momencie otrzymania oceny w 2024 roku, będą miały możliwość składania wniosków o wypłatę tego świadczenia.

Nowe świadczenie wspierające ma na celu zwiększenie wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie go do ich indywidualnych potrzeb. Od stycznia 2024 roku osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek o ocenę swojego poziomu potrzeby wsparcia. Po przeprowadzeniu oceny, która zostanie przeprowadzona w 2024 roku, będą mogły składać wnioski o wypłatę tego świadczenia.

Ta inicjatywa ma na celu zapewnienie większego wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i sytuację życiową. Umożliwienie składania wniosków o wypłatę świadczenia po otrzymaniu oceny zapewni obiektywną i dokładną ocenę potrzeb każdej osoby niepełnosprawnej.

Warto pamiętać, że szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków i kwalifikacji do otrzymania świadczenia będą dostępne po rozpoczęciu programu w 2024 roku. Dlatego ważne jest, aby być świadomym tych zmian i na bieżąco śledzić informacje związane z procedurami aplikacyjnymi.

This is from
Ruszyło nowe wsparcie dla Polaków! Można dostać 3500 złotych miesięcznie!:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments