wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltSkończyłeś 65 lat? Dostaniesz dodatkowe 500 złotych co miesiąc

Skończyłeś 65 lat? Dostaniesz dodatkowe 500 złotych co miesiąc

W roku 2023 wprowadzono nowe zasady dotyczące emerytur dla seniorów, którzy ukończyli 65. i 75. rok życia. Teraz istnieje możliwość otrzymania znacznie wyższych świadczeń emerytalnych. Aby skorzystać z tego dodatkowego wsparcia finansowego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Możliwe jest otrzymywanie dodatkowych 500 złotych, a niektóre osoby mogą otrzymać jeszcze większą kwotę.

Dodatkowe 500 zł do emerytury. Kto może je dostać?

Osoby, które mają ukończone 18 lat, mieszkają na terenie Polski i są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 500 plus. Dotyczy to sytuacji, w których konieczna jest pomoc innej osoby w codziennym życiu, takiej jak przygotowywanie posiłków czy wykonywanie higieny osobistej.

> – Prawo do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Jakie są limity?

Począwszy od 1 marca 2023 roku, suma brutto wszystkich emerytur, rent lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych z funduszy publicznych lub otrzymywanych z zagranicznych instytucji odpowiedzialnych za emerytury i renty, nie może przekroczyć 2157,80 złotych.

Aby mieć prawo do świadczenia 500 plus dla osób niesamodzielnych, konieczne jest uwzględnienie łącznej wysokości wszystkich świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Od marca ustalono, że maksymalna kwota brutto wynosi 1896,13 złotych.

Oznacza to, że suma brutto wszystkich emerytur, rent lub innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub otrzymywanych z zagranicznej instytucji odpowiedzialnej za emerytury i renty nie może przekraczać tej kwoty.

Ponowne przeliczenie świadczenia. Kto z seniorów może to zrobić?

Emeryci mogą otrzymać nawet o 100 złotych wyższą emeryturę, jeśli złożą wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia. Jednak nie wszyscy emeryci mogą to zrobić.

Kto może otrzymać dodatkowe 200 złotych do emerytury?

  • Seniorzy, którzy pełnili służbę jako strażacy, strażaczki oraz ratownicy i ratowniczki górskie mogą zwiększyć swoje świadczenie nawet o 200 złotych.
  • Do przyznania dodatku wlicza się wiek emerytalny oraz lata służb.
  • Seniorzy, którzy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia, powinni złożyć wniosek u powiatowego lub miejskiego komendanta.
  • Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dodatkowe pieniądze będą dożywotnio wypłacane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Emeryturę lub rentę możemy przeliczyć, jeśli:

  • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowałeś wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które moglibyśmy uwzględnić przy obliczaniu Twojego świadczenia;
  • obecnie możesz udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwałeś po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu świadczenia pracowałeś lub opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Jeśli przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury lub renty nie posiadasz wszystkich dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia, istnieje możliwość przeliczenia świadczenia na podstawie dostępnych informacji. W takiej sytuacji konieczne będzie dostarczenie brakujących dokumentów, jeśli zostaną one później odnalezione.

Jeżeli obecnie dysponujesz dokumentami lub innymi dowodami zarobków za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, istnieje możliwość uwzględnienia tych zarobków przy obliczaniu świadczenia. Przykładowo, jeśli posiadasz dokumentację potwierdzającą dochody, jakie osiągałeś przed przejściem na emeryturę lub rentę, te informacje mogą zostać wzięte pod uwagę przy aktualizacji wysokości Twojego świadczenia.

Dodatkowo, jeżeli po przyznaniu świadczenia pracowałeś lub opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne, istnieje możliwość przeliczenia emerytury lub renty na podstawie tych nowych składek. W takim przypadku, Twoje aktualne zarobki i składki mogą wpływać na wysokość świadczenia, a przeliczenie może być dokonane w oparciu o obowiązujące przepisy i formuły obliczeniowe.

W każdym przypadku przeliczenia emerytury lub renty warto skonsultować się z właściwym organem ubezpieczeń społecznych lub instytucją zajmującą się przyznawaniem świadczeń, aby uzyskać dokładne informacje na temat procedur i dokumentów wymaganych do przeprowadzenia przeliczenia.

aktualizacja: 13.07

From
Skończyłeś 65 lat? Dostaniesz dodatkowe 500 złotych co miesiąc:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments