sobota, 25 maja, 2024
Strona głównaWeltSystem nowej generacji fotoradarów już łapie kierowców! Lawina mandatów ruszyła

System nowej generacji fotoradarów już łapie kierowców! Lawina mandatów ruszyła

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP), fotoradary oraz nieoznakowane radiowozy stały się coraz powszechniejszymi narzędziami używanymi przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) w Polsce do zwalczania pirackich praktyk kierowców na drogach. Dzięki tym technologiom, liczba zarejestrowanych przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości w tym roku sięga niemal 380 tysięcy, co świadczy o rosnącej skuteczności tych środków kontroli.

Teraz, aby jeszcze bardziej podnieść efektywność systemu CANARD, planowane są nowe inwestycje w urządzenia kontrolne. Głównym celem jest zwiększenie liczby odcinkowych pomiarów prędkości na drogach. Dlatego GITD podjęło decyzję o rozbudowie sieci, która obejmie 39 nowych OPP. Ta inicjatywa otrzymała dodatkowe wsparcie, co przyspieszy jej realizację.

Nie tylko ilość OPP ma zostać zwiększona, ale także jakość wykorzystywanych urządzeń. Na autostradzie A4 już funkcjonują kamery nowej generacji, które są wyjątkowo skuteczne w wykrywaniu przekroczeń prędkości. Te najnowocześniejsze urządzenia charakteryzują się wyższą wydajnością, co pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne i dokładne mierzenie prędkości pojazdów.

Efektywność tych działań została potwierdzona na przykładzie trasy S7, gdzie w ciągu zaledwie miesiąca skontrolowano ponad 9 tysięcy przypadków naruszenia przepisów dotyczących prędkości. Rekordowa kara została nałożona na kierowcę, który przekroczył dozwoloną prędkość, za co otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i aż 13 punktów karnych.

Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji na autostradzie A4 już łapie kierowców

Ruszył systematyczny pomiar prędkości, który ma na celu kontrolę kierowców na autostradzie A4 w pobliżu Wrocławia. W ramach tego systemu, żółte kamery zostały zainstalowane na odcinku o długości 8 kilometrów pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie. Nowa inicjatywa ma na celu egzekwowanie przepisów drogowych i egzekwowanie ograniczeń prędkości na tej często uczęszczanej autostradzie.

Zgodnie z wytycznymi, na tym odcinku autostrady obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h dla samochodów osobowych oraz do 80 km/h dla pojazdów ciężarowych. System odcinkowego pomiaru prędkości ma za zadanie zarejestrować i monitorować prędkość pojazdów w czasie rzeczywistym na całym 8-kilometrowym odcinku.

Za przekroczenie limitu prędkości każdy kierowca, którego średnia prędkość zarejestrowana na tym fragmencie autostrady będzie wyższa niż określone limity, zostanie ukarany mandatem. System działa w sposób automatyczny, dzięki czemu wszelkie wykroczenia są bezpośrednio identyfikowane, a mandaty zostaną automatycznie wysłane do właścicieli pojazdów.

Celem wprowadzenia takiego systemu pomiaru prędkości jest zwiększenie bezpieczeństwa na autostradzie oraz egzekwowanie przepisów drogowych w celu zmniejszenia ryzyka wypadków. Wprowadzenie tego rodzaju kontroli ma za zadanie skutecznie przeciwdziałać nadmiernemu przyspieszaniu na odcinkach autostrad, gdzie ograniczenie prędkości jest szczególnie istotne dla zapewnienia płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Jakie organicznie prędkości na autostradzie A4 pod Wrocławiem, kiedy mandat

Według wypowiedzi Moniki Niżniak z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), wybór lokalizacji dla systemu odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A4 był poprzedzony gruntowną analizą bezpieczeństwa ruchu drogowego, przeprowadzoną we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Celem tej analizy było dokładne zrozumienie sytuacji na tym fragmencie autostrady i identyfikacja obszarów wymagających wzmożonego nadzoru.

Odcinek autostrady A4, na którym zainstalowano system odcinkowego pomiaru prędkości, charakteryzuje się brakiem pasa awaryjnego oraz obowiązującym ograniczeniem prędkości do 110 km/h. W latach 2018-2022 na tym konkretnym odcinku doszło do prawie 30 wypadków, które spowodowały obrażenia około 50 osób. Te liczby są zatrważające i świadczą o pilnej potrzebie wprowadzenia skutecznych środków zaradczych.

Analiza bezpieczeństwa drogowego wykazała, że ten fragment autostrady jest szczególnie narażony na poważne zdarzenia drogowe, które często wynikają z nadmiernego przyspieszania i przekroczenia limitów prędkości. Obecność systemu odcinkowego pomiaru prędkości na tym fragmencie ma na celu wprowadzenie stałej i skutecznej kontroli nad prędkością pojazdów, co powinno pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków oraz minimalizacji skutków kolizji.

Na autostradzie jeszcze takiego systemu nie było. Jakie różnice?

Najnowocześniejszy odcinkowy pomiar prędkości został zainstalowany na stałe nad autostradą A4 i stanowi pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. Co warte podkreślenia, kamery używane w tym projekcie są obecnie najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w ramach sieci CANARD, odpowiedzialnej za kontrolę prędkości na polskich drogach.

Nowe kamery zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający monitorowanie dwóch pasów autostrady jednocześnie, co jest innowacyjnym rozwiązaniem. Co więcej, urządzenia te są w stanie precyzyjnie rozróżnić różne typy pojazdów oraz dokładnie zarejestrować ich prędkość. Wszystkie ujawnione wykroczenia natychmiast przekazywane są do centralnej bazy danych CANARD, gdzie są odpowiednio katalogowane i traktowane w procesie egzekucji przepisów drogowych.

Na autostradzie A4 zainstalowano łącznie 4 kamery – po jednej na początku i na końcu odcinka pomiarowego. Ta liczba oznacza o połowę mniej kamer w porównaniu do starszych rozwiązań stosowanych na przykład nad trasą S8 w Warszawie lub w tunelu Zakopianki, gdzie zamontowano po jednej kamerze na każdy pas ruchu.

Inwestycja w nową generację odcinkowego pomiaru prędkości nad autostradą A4 pod Wrocławiem miała kosztować łącznie 1,45 mln złotych. Jest to znaczący krok w rozwoju infrastruktury mającej na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Ponadto, ten konkretny OPP jest wyjątkowy, ponieważ jest pierwszym w Polsce, który został zamontowany w biegu autostrady, co potwierdza dążenie do skuteczniejszej kontroli prędkości na kluczowych trasach.

Odcinkowy pomiar prędkości na S7 i ponad 9 tys. mandatów w miesiąc

Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji wcześniej pojawił się na S7 w okolicy miejscowości Białobrzegi. Liczby najlepiej oddają obraz skuteczności tych urządzeń. W ciągu miesiąca system ujawnił ponad 9 tys. wykroczeń, czyli ok. 300 dziennie.

Rekordzista z S7 dostał słony mandat i 13 punktów karnych

Rekordzista wpadł już drugiego dnia po przełączeniu OPP w tryb rejestracji – przy ograniczeniu do 120 km/h kierowca Forda przekroczył średnią prędkość o 52 km/h. Dostał mandat 1500 zł i 13 punktów karnych.

Odcinkowy pomiar prędkości zaskoczy kierowców w dwóch województwach

Na tym jednak nie koniec. GITD już w blokach czeka na uruchomienie dwóch kolejnych lokalizacji. Odcinkowy pomiar prędkości nowej generacji zamontowano w woj. lubuskim w miejscowości Białcz – tam kamery skontrolują ponad 3 km drogi wojewódzkiej nr 132.

Z kolei jeden z najdłuższych OPP (prawie 8 km) ustawiono w woj. zachodniopomorskim nad trasą Łubianka/Brynka (droga wojewódzka 151). Po uruchomieniu przyłącza elektrycznego kamery w obu lokalizacjach przejdą testy, a następnie zaczną rejestrować wykroczenia.

Odcinkowy pomiar prędkości i sześć nowych lokalizacji

Nowa generacja odcinkowego pomiaru prędkości została wcześniej wdrożona na drodze S7 w okolicy miejscowości Białobrzegi. Liczby bez wątpienia oddają skuteczność tych zaawansowanych urządzeń. W ciągu jednego miesiąca system zarejestrował ponad 9 tysięcy wykroczeń, co oznacza średnio około 300 naruszeń prędkości dziennie.

Rekordzista, który został ujawniony na trasie S7, otrzymał surowy mandat oraz aż 13 punktów karnych. Niebawem po przełączeniu odcinkowego pomiaru prędkości w tryb rejestracji, kierowca Forda przekroczył dopuszczalną prędkość o aż 52 km/h, podczas gdy ograniczenie wynosiło 120 km/h. To wyraźnie pokazuje, że system jest niezwykle skuteczny w wykrywaniu i karaniu za nadmierną jazdę.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) już przygotowuje się do uruchomienia dwóch kolejnych lokalizacji dla odcinkowego pomiaru prędkości nowej generacji. W województwie lubuskim, w miejscowości Białcz, kamery zostaną zainstalowane na drodze wojewódzkiej nr 132, gdzie będą kontrolować ponad 3 kilometry trasy. Natomiast w województwie zachodniopomorskim, na trasie Łubianka/Brynka, zostanie uruchomione jedno z najdłuższych odcinkowych pomiarów prędkości o długości prawie 8 kilometrów, na drodze wojewódzkiej 151. Po zakończeniu procesu przyłączania urządzeń do zasilania, kamery przejdą testy i rozpoczną pełną rejestrację wykroczeń.

Te nowoczesne technologie nadzoru prędkości nie tylko zwiększają bezpieczeństwo na drogach, ale także skutecznie eliminują pirackie praktyki kierowców. Świadomość odcinkowego pomiaru prędkości i ryzyka otrzymania mandatu oraz punktów karnych powinna skłonić kierowców do przestrzegania limitów prędkości i bardziej odpowiedzialnej jazdy na drodze. Działania GITD w zakresie wdrażania coraz nowocześniejszych urządzeń kontroli prędkości pokazują wyraźny zamiar poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto najdłuższe OPP w Polsce

Spośród 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości (OPP), obok tych już wspomnianych na trasie S7 i na odcinku autostrady A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, urządzenia te pojawią się również na innych kluczowych trasach szybkiego ruchu. Należy do nich między innymi najdłuższy z odcinkowych pomiarów prędkości, znajdujący się na autostradzie A1 pomiędzy Pomorzanami a Bocianami, który ma aż 19 km długości. Kolejne znaczące lokalizacje to obwodnica Białobrzegów oraz odcinek autostrady A1 od węzła Nowy Ciechocinek do Miejsca Obsługi Podróżnych Kałęczynek, oba z odcinkami o długości 14 km.

Zastosowanie odcinkowych pomiarów prędkości na dłuższych trasach autostrad ma na celu kontrolowanie prędkości pojazdów na większej przestrzeni, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Urządzenia te są wyjątkowo efektywne w wykrywaniu i rejestrowaniu naruszeń przepisów dotyczących prędkości, co pozwala na skuteczne egzekwowanie przestrzegania limitów prędkości przez kierowców.

Odcinkowy pomiar prędkości, oto 39 NOWYCH lokalizacji w województwach (tabela)

Województwo Miejscowość opis lokalizacji kat. drogi nr drogi
MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy DW719 od 24 km 400 m do 25 km 800 m W (wojewódzka) 719
MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica miasta K (krajowa) S7
MAZOWIECKIE Nieporęt-Zielonka pomiędzy m. Nieporęt i Zielonka DW (droga wojewódzka) 631
MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50
ŁÓDZKIE Pomorzany / Bociany Pomorzany / Bociany od Węzła Kutno Północ do węzła Kowal K A1
ŁÓDZKIE Pabianice S14 Dobroń-Pabianice Płn.- 75 km 300 m (bramka Viatoll) do 69 km 900m K S14
ŁÓDZKIE Łódź Chocianowicka – Łaskowice P (powiatowa) 1120E
ŁÓDZKIE Bychlew / Jadwinin Bychlew 6 – Jadwinin 16a W 485
ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 – Biała Rządowa 49 K 74
ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 – Mokra Prawa 189A K 70
PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka odcinek 4 km P 1391
PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19
PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 – Korczaka 16 K 9
PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka – Gniewczyna Tryniecka W 835
PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 – Lutcza 782 K 19
PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 – Podgrodzie 142 K 94
DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty – Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4
DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG (droga gminna) 105392D
DOLNOŚLĄSKIE Bierzów – Przylesie Odcinek drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami Bierzów – Przylesie (węzeł A4/Brzeg) W 403
ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka – Brynka Łubianka – Brynka W 151
LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132
LUBUSKIE Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzańskie Świdnica, Obwodowa – Nowogród Bobrzańskie, Leśna 6 K 27
OPOLSKIE Kietlice – Kilisino Kietlice – Kilisino W 416
ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) – Świerklany (Plebiscytowa) W 929
ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców 28 W 902
ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice W 935,00
ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88
ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88
WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica Tarnowo Podgórne – Poznań Ławica K S11
WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2
LUBELSKIE Hrubieszów wjazd do miejscowości, od 46 km do 50 km 100 m W 844
LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m – 111 km 600 m W 801
KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek-Kłódka Rogoźno Zamek – Kłódka K 16,00
KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo DW251 od 70 km 000 m do 63 km 800 m W 251
KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek-MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek – MOP Kałęczynek K A1
POMORSKIE Swarożyn A1 Pelpin-Swarożyn 36 km 200 m do 26 km K A1
POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20
POMORSKIE Borowo Gdańska 2 – Turystyczna 1 W 211
PODLASKIE Baciuty-Łupianka Stara Baciuty – Łupianka Stara DW 678

Odcinkowy pomiar prędkości bardziej bezwzględny niż fotoradary

System odcinkowego pomiaru prędkości działa odmiennie niż klasyczny fotoradar, ponieważ mierzy prędkość pojazdów na dłuższych odcinkach drogi, a nie punktowo. Gdy samochód lub motocykl opuszcza kontrolowany odcinek, system oblicza średnią prędkość na całym pokonanym dystansie, na podstawie czasu przejazdu. Jeżeli pojazd przekroczył dozwoloną prędkość, kierowca zostanie ukarany mandatem.

Kluczową zaletą tego rozwiązania jest możliwość wpływania na zachowania kierujących na dłuższym odcinku drogi niż ma to miejsce w przypadku klasycznych fotoradarów. Doświadczenia GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) pokazują, że w miejscach objętych nadzorem za pomocą odcinkowych pomiarów prędkości, liczba zdarzeń drogowych spada, a ruch na drogach uspokaja się.

Na autostradzie A4, odcinkowy pomiar prędkości automatycznie identyfikuje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z kontrolowanego odcinka drogi. Na zdjęciu, które otrzyma kierowca pojazdu przekraczającego limit prędkości, widoczne będą różne dane, takie jak miejsce, data i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalna dozwolona prędkość na tym fragmencie drogi.

Urządzenia są także wyposażone w technologie pozwalające na rejestrację wysokiej jakości zdjęć, nawet w porze nocnej, co pozwala na precyzyjne identyfikowanie pojazdów, które popełniają wykroczenia.

Istnieje wiele różnych wykroczeń, za które kierowcy mogą otrzymać punkty karne. Aż 21 rodzajów wykroczeń może skutkować nałożeniem 15 punktów karnych, a niektóre mogą być obciążone karą 12 punktów. Wystarczy popełnić dwa razy wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości lub korzystaniem z telefonu podczas jazdy, aby stracić prawo jazdy. Dodatkowo, za poważne wykroczenia popełnione w warunkach recydywy, grozi podwójna stawka mandatu.

Wprowadzenie odcinkowych pomiarów prędkości na polskich drogach ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zachęcenie kierowców do przestrzegania limitów prędkości, co może znacznie zmniejszyć liczbę wypadków i zagrożeń na drogach. Dlatego ważne jest, aby wszyscy użytkownicy dróg byli świadomi konsekwencji przekraczania prędkości i niebezpieczeństwa, które może to spowodować.

Ile punktów karnych za przekroczenie prędkości w 2023 roku?

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości jest na liście najczęstszych wykroczeń popełnianych przez polskich kierowców samochodów i motocykli. Zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym niesie ze sobą szczególnie wysokie ryzyko spotkania z policją, a tzw. 50 plus zawsze kończy się utratą prawa jazdy na 3 miesiące.

Błyskawiczna utrata uprawnień i uziemienie kierowcy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w taryfikator punktów karnych. W 2023 roku obowiązuje 10 stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

 • przekroczenie prędkości do 10 km/h – 1 punkt karny;
 • przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne;
 • przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych;
 • przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 15 punktów karnych.

Ile punktów karnych w 2023 roku za przekroczenie prędkości? Oto 10 stawek zależnych od widełek

Przekroczenie dozwolonej prędkości jest jednym z najczęściej występujących wykroczeń popełnianych przez kierowców w Polsce. Szczególnie niebezpieczne jest zbyt szybka jazda w terenie zabudowanym, gdyż niesie ze sobą wysokie ryzyko potrącenia pieszego, co może skończyć się tragicznie.

Nowy taryfikator punktów karnych wprowadził błyskawiczną utratę prawa jazdy za powtarzające się wykroczenia. Dwa razy przekroczona prędkość lub korzystanie z telefonu podczas prowadzenia auta mogą spowodować, że kierowca straci uprawnienia na 3 miesiące. Przykładając wagę do bezpieczeństwa, obecnie obowiązuje 10 różnych stawek punktów karnych za przekroczenie prędkości, niezależnie od rodzaju drogi.

Za przekroczenie prędkości do 10 km/h, kierowca otrzymuje 1 punkt karny, co jest nową regulacją, wcześniej za takie przewinienie nie groziły punkty karne. W miarę wzrostu nadmiernego przyspieszenia, liczba punktów karnych rośnie proporcjonalnie: od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne, od 16 do 20 km/h – 3 punkty karne, od 21 do 25 km/h – 5 punktów karnych, od 26 do 30 km/h – 7 punktów karnych, od 31 do 40 km/h – 9 punktów karnych (wcześniej było 6 pkt.), od 41 do 50 km/h – 11 punktów karnych (zamiast poprzednich 8 pkt.), od 51 do 60 km/h – 13 punktów karnych, od 61 do 70 km/h – 14 punktów karnych, natomiast przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h wiąże się z aż 15 punktami karnymi.

W związku z tym, kierowcy muszą bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, zdawać sobie sprawę z konsekwencji niebezpiecznego przekraczania prędkości i innych wykroczeń na drodze. Wspomniane zmiany w taryfikatorze mają na celu zapewnienie większej dyscypliny w ruchu drogowym i zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez konsekwentne karanie kierowców, którzy lekceważą przepisy. Dlatego też, apelujemy do wszystkich użytkowników dróg o przestrzeganie limitów prędkości i rozwagę za kierownicą, aby wspólnie zmniejszyć liczbę wypadków i zagrożeń na naszych drogach.

Mandat za przekroczenie prędkości 2023. Nawet 5 tys. zł w recydywie

Jakie obowiązują mandaty w przypadku recydywy drogowej za przekroczenie prędkości? Oto stawki z nowego taryfikatora:

 • przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat 800 zł (przy recydywie – 1600 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 40 km/h mandat 1000 zł (recydywa – 2000 zł);
 • przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h mandat 1500 zł (3000 zł przy recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h mandat 2000 zł (4000 zł w recydywie);
 • przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł).

This is from
System nowej generacji fotoradarów już łapie kierowców! Lawina mandatów ruszyła:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments