wtorek, 25 czerwca, 2024
Strona głównaWeltTe roczniki muszą wymienić swoje prawo jazdy. Pozostało im mało czasu

Te roczniki muszą wymienić swoje prawo jazdy. Pozostało im mało czasu

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy jest teraz koniecznością. Obejmuje ona wszystkich posiadaczy dokumentów wydanych przed 19 stycznia 2013 roku, którzy zostali zobligowani do dokonania tej czynności w określonym przedziale czasowym. Głównym celem tego procesu jest ujednolicenie wyglądu i standardów dokumentów oraz zwiększenie ich odporności na fałszerstwa. Niżej przedstawiam szczegółowe informacje na temat osób, które są zobowiązane do przeprowadzenia tej operacji w ciągu kilku nadchodzących miesięcy.

Przymusowa wymiana prawa jazdy

W przeciągu ostatnich dekad zaobserwowano znaczące ewolucje w wyglądzie prawa jazdy. Przed rokiem 1986 kierowcy otrzymywali „szare prawo jazdy” po pomyślnym zdaniu egzaminu. Następnie, wraz z nadejściem roku 1986, dokument ten przeszedł subtelny rebranding, zyskując delikatny różowy odcień. Rzeczywista przełomowa zmiana nadeszła jednak w styczniu 1999 roku, kiedy to tradycyjne papierowe prawo jazdy odeszło w zapomnienie, zastąpione przez unijne prawo jazdy w formie karty czekowej. Od roku 2013, dzięki nowej dyrektywie, unijne prawa jazdy stały się jeszcze bardziej ujednolicone, co stanowi podstawę dla obecnej konieczności wymiany wszystkich wcześniej wydanych dokumentów na ten nowoczesny standard.

Ale co skłoniło władze do tej wymiany? Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej rządu federalnego, głównym celem jest przede wszystkim zapewnienie jednolitości wśród wszystkich wydawanych praw jazdy, a także zwiększenie ich odporności na fałszerstwa. Warto podkreślić, że proces wymiany jest przede wszystkim działaniem o charakterze administracyjnym, nie wymaga powtarzania egzaminów na prawo jazdy (co z pewnością jest ulgą dla coraz większej liczby uczących się kierowców) ani przeprowadzania dodatkowych badań medycznych. Dlatego też, jest to inicjatywa mająca na celu przede wszystkim usprawnienie dokumentów i zwiększenie ich bezpieczeństwa, bez obciążania obywateli dodatkowymi procedurami egzaminacyjnymi czy lekarskimi.

Wymiana prawa jazdy: Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Prawo jazdy można wymienić we właściwym urzędzie. Należy przedstawić ważny dowód osobisty lub paszport, biometryczne zdjęcie paszportowe oraz aktualne prawo jazdy. Ważne: Jeśli stare papierowe prawo jazdy nie zostało wydane przez urząd właściwy dla Twojego aktualnego miejsca zamieszkania, potrzebujesz tzw. kopii karty indeksu organu, który pierwotnie wydał dokument. Wniosek o wydanie takiej kopii można złożyć pocztą, telefonicznie lub online i przesłać go do aktualnego organu wydającego prawo jazdy. Wymiana prawa jazdy nie jest bezpłatna: należy uiścić opłatę w wysokości 25 euro.

Terminy wymiany praw jazdy wydanych do 1998 r.

Poniższe terminy mają zastosowanie do wymiany praw jazdy wydanych przed 31 grudnia 1998 r. Decydujący jest rok urodzenia posiadacza prawa jazdy.

Rok urodzenia Wygaśnięcie okresu wymiany
do 1953 roku 19 stycznia 2033
1953 do 1958 19 stycznia 2022 r
1959 do 1964 19 stycznia 2023 r
1965 do 1970 19 stycznia 2024 r
1971 lub później 19 stycznia 2025 r

Konieczność wymiany prawa jazdy jest obowiązkowa i osoby, które nie dostosują się do określonego terminu, będą narażone na karę upomnienia w wysokości dziesięciu euro. Jednak zawsze warto zachować ostrożność podczas podróży za granicę. Zdaniem organizacji ADAC (Niemieckiego Automobilklubu), każda osoba, która będzie prowadziła pojazd za granicą z nieaktualnym prawem jazdy po upływie terminu wymiany, może napotkać na problemy.

W niektórych krajach zagranicznych może być wymagane posiadanie międzynarodowego prawa jazdy, nawet jeśli podróżujesz z nowym unijnym prawem jazdy. Dlatego zawsze warto sprawdzić i dostosować się do przepisów obowiązujących w kraju, do którego się udajesz, aby uniknąć ewentualnych kłopotów podczas podróży. Wymiana prawa jazdy nie tylko zapewni zgodność z prawem w kraju macierzystym, ale także ułatwi podróżowanie i przemieszczanie się za granicą.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
Te roczniki muszą wymienić swoje prawo jazdy. Pozostało im mało czasu:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments