poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaWeltTo nie żart: Masz obowiązek zarejestrować każdą kurę. Za brak do 200...

To nie żart: Masz obowiązek zarejestrować każdą kurę. Za brak do 200 tysięcy kary

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt w Polsce. Wprowadzono wymóg rejestracji każdego hodowcy zwierząt, w tym drobiu, koni czy jeleni, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jako zakład drobiarski. Celem tych zmian jest poprawa bezpieczeństwa dla hodowców oraz konsumentów, oraz ułatwienie kontroli nad zwierzętami i zwalczanie nielegalnej hodowli.

Każdy, kto posiada nawet jedną kurę, musi dokonać rejestracji przed 6 kwietnia 2023 roku, aby uniknąć kary pieniężnej w wysokości 30-krotności średniej krajowej, czyli obecnie ponad 200 tys. złotych. Nowe przepisy mają na celu wykrycie i zwalczanie nielegalnej hodowli oraz uszczelnienie systemu.

Rejestracja zwierząt umożliwi szybką identyfikację w przypadku wykrycia chorób zakaźnych oraz pozwoli na szybkie zlokalizowanie i usunięcie zagrożeń. W ten sposób przepisy te przyczynią się do poprawy zdrowia zwierząt i konsumentów. Wprowadzenie obowiązku rejestracji jest również korzystne dla hodowców, ponieważ pozwoli im na uzyskanie informacji o swoich zwierzętach, takich jak ich historia zdrowotna i pochodzenie.

Przepisom tym sprzeciwia się prezes KRIR, który zwrócił się do ministra rolnictwa o pilną interwencję i zmianę kuriozalnego zapisu.

„Zakład drobiu” już od jednej kury

Aktualne przepisy stanowią jasno: jesteś posiadaczem zwierzęcia hodowlanego-masz obowiązek zarejestrować je w systemie Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. Jak się okazuje, prawo to dotyczy także małych hodowli przyzagrodowych, a obowiązkiem są objęci nawet posiadacze jednej sztuki drobiu. W świetle nowej ustawy, każdy kto utrzymuje drób przyzagrodowo, musi zarejestrować swój „zakład drobiu” w przeciągu ciągu trzech miesięcy od wejścia przepisów w życie, a więc do 6 kwietnia 2023 roku. 

Zdaniem Krajowej Izby Rolniczej osoby utrzymujące  kilka sztuk drobiu na własny użytek powinny być zwolnione z obowiązku rejestracji „zakładu drobiu” w Agencji, a nakładanie na rolników obowiązku rejestracji, niezależnie od posiadanej liczby zwierząt, jest zaskakujące i absurdalne.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem (UE) 2016/429, w sprawie przenośnych chorób zwierząt, które nakłada wymóg rejestracji zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe, istnieją odstępstwa od tego obowiązku, tj. w przypadku zakładów stwarzających nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Wniosek z wprowadzenia tych przepisów jest jasny – rejestracja zwierząt jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa hodowcom i konsumentom, a także dla walki z nielegalną hodowlą. Wszyscy hodowcy powinni przestrzegać tych przepisów i dokonać rejestracji swoich zwierząt przed upływem terminu, aby uniknąć kar pieniężnych i przyczynić się do poprawy systemu hodowli zwierząt w Polsce.

W związku z pojawiającą się w sieci dezinformacją w zakresie tych przepisów wyjaśniamy, że przepisy w zakresie rejestracji drobiu według stanu prawnego na dzień publikacji niniejszego artykułu są nadal obowiązujące. ARiMR powołuje się w swoich komunikatach na wydane w tym zakresie zalecenia, które nie stanowią prawa w Polsce. W konsekwencji braku realizacji obowiązku ustawowego może to w późniejszym czasie (po wyborach) doprowadzić do nakładania przez ten organ na Polaków kar administracyjnych, jakie przewidują te przepisy.

Naszym zdaniem przepisy tej ustawy godzą w prawo wolności i własności i nienaruszalności tej własności przez państwo, jakie gwarantuje obywatelom Konstytucja RP. Jednak ustawodawca tego nie zauważa. Warto w tym miejscy dodać, że zgodnie z art. 25 ustawy oraz wydanym do tej ustawy rozporządzeniem ustawodawca określił również sztywne terminy zgłoszenia narodzonego zwierzęcia. Jednak ustawa i rozporządzenie w tym zakresie pozostają sprzeczne co powoduje, że ciężko jest dociec do tego, w jakim właściwie terminie należy takie zwierzę zarejestrować. Z przepisów tych można jedynie w sposób niebudzący wątpliwości ustalić, że w przypadku wywozu zwierzęcia zagranicę UE narodzonego zwierzaka osoba wywożąca ma na dokonanie tej czynności tylko 5 dni. Organ po otrzymaniu takiego zgłoszenia w trzech dniach musi wydać jej paszport dla takiego zwierzaka.

W przypadku niewykonania tego obowiązku ustawodawca przewidział kary, które wynoszą w przypadku zwierzęcia z rodziny koniowatych karę do 30-krtotnosci średniego wynagrodzenia miesięcznego a w przypadku zwierząt pozostałych do 30 tys. złotych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak ominąć tego rodzaju przepisy zamów u nas płatną poradę prawną.

Poradę możesz zamówić pisząc na nasz adres @: kontakt@legaartis.pl

Here’s Aktualności z kraju,Wydarzenia dnia,Z ostatniej chwili,drób,kura,kury,zakład drobiu-related post from
To nie żart: Masz obowiązek zarejestrować każdą kurę. Za brak do 200 tysięcy kary:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments