wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltTo nie żart: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Zabezpiecz swoje oszczędności

To nie żart: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Zabezpiecz swoje oszczędności

Wstrząsająca wiadomość obiegła Polskę, gdy Pierwszy Bank ogłosił swoją niewypłacalność i złożył wniosek o upadłość. To niezwykłe zdarzenie w historii polskiego sektora bankowego wywołało panikę wśród klientów.

W najnowszym komunikacie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), ogłoszono, że dnia 28 kwietnia został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank. Jest to kolejny etap procedury przymusowej restrukturyzacji, którym BFG wypełnia swoje zobowiązania nakładane przez Komisję Europejską.

Wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku

Podjęcie tego kroku jest wynikiem długotrwałych problemów finansowych, z którymi zmagał się Getin Noble Bank. Bank napotkał trudności w utrzymaniu stabilności i efektywności operacyjnej w obliczu wyzwań na rynku i zmieniających się przepisów regulacyjnych. Bankowa Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła już wcześniej działania mające na celu poprawę sytuacji banku, jednakże okazało się, że te środki nie były wystarczające.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, pełniący rolę instytucji zabezpieczającej depozyty, będzie teraz odpowiedzialny za ochronę interesów klientów banku objętego upadłością. Osoby, które mają środki zgromadzone na kontach w Getin Noble Bank, powinny działać ostrożnie i zabezpieczyć swoje oszczędności w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko finansowe.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, mającą na celu ochronę pieniędzy klientów banków w przypadku upadłości. W ramach tego systemu, klienci banków mają gwarancję zwrotu swoich depozytów do określonej kwoty, która obecnie wynosi maksymalnie 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku upadłości Getin Noble Bank, klienci mają prawo do zwrotu swoich depozytów do ustalonej gwarantowanej kwoty.

Wprowadzenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ma na celu zabezpieczenie interesów klientów banku w trudnym okresie upadłości. Jest to działanie mające na celu przywrócenie zaufania klientów do sektora bankowego poprzez zapewnienie pewności, że ich oszczędności są chronione w przypadku niepowodzenia banku. Działania te mają na celu minimalizację negatywnych skutków finansowych dla klientów i ochronę stabilności systemu bankowego jako całości.

Bank został przejęty

Działalność Getin Noble Banku (GNB) z pominięciem portfela kredytów frankowych 3 października 2022 r. została przeniesiona do VeloBanku, którego właścicielem obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) jest także System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska.

Na przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów banku i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono kwotę 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Z oszacowania przygotowanego przez Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Leszek Czarnecki domaga się od państwa prawie 1,5 mld zł w związku z przejęciem Getin Noble Banku, którego był założycielem.

Niemniej jednak, dla większych klientów banku, którzy posiadają znacznie większe kwoty zgromadzone na swoich kontach, sytuacja może być bardziej skomplikowana. W takich przypadkach, Bankowy Fundusz Gwarancyjny może zwrócić tylko część zgromadzonych środków, które nie przekraczają gwarantowanej kwoty.

W związku z tym, duże instytucje finansowe i korporacje muszą być ostrożne i świadome tego ryzyka. Ważne jest, aby rozważyć dywersyfikację środków, inwestowanie w różne instrumenty finansowe oraz korzystanie z usług profesjonalnych doradców, którzy pomogą w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mimo że stanowi zabezpieczenie dla depozytów, nie gwarantuje pełnego zwrotu środków dla klientów posiadających bardzo duże sumy zgromadzone na swoich kontach. Dlatego warto być świadomym ryzyka i podejmować odpowiednie kroki w celu ochrony swojego majątku.

Upadek Pierwszego Banku w Polsce jest niezwykle niepokojącym zdarzeniem, które wywołało niepewność wśród klientów banku. Bank centralny i rząd podjęli działania mające na celu utrzymanie stabilności systemu finansowego oraz ochronę interesów klientów. Jednak dla klientów najważniejsze jest teraz zabezpieczenie swoich oszczędności poprzez skontaktowanie się z bankiem, sprawdzenie systemu gwarantowania depozytów oraz poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. W obliczu tej sytuacji, konieczne jest staranne planowanie i działanie w celu ochrony swojej stabilności finansowej.

akt8

From
To nie żart: Pierwszy Bank w Polsce ogłasza upadłość. Zabezpiecz swoje oszczędności:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments