wtorek, 23 kwietnia, 2024
Strona głównaWeltUmowa zbycia udziałów w Spółce z o.o.

Umowa zbycia udziałów w Spółce z o.o.

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest podstawowym prawem każdego wspólnika. Można sprzedać całość udziałów lub tylko ich część innemu podmiotowi, który może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Warto zaznaczyć, że zbycie udziałów obejmuje nie tylko umowę sprzedaży, ale także darowiznę lub zamianę.

W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zasada wymaga zawarcia umowy w odpowiedniej formie i uwzględnienia istotnych elementów. Zgodnie z artykułem 180 kodeksu spółek handlowych, zbycie udziału lub jego części powinno odbyć się na piśmie, z notarialnie poświadczonymi podpisami. Oznacza to, że należy udać się do notariusza z gotową umową i złożyć podpisy w jego obecności. Zachowanie tej formy jest niezbędne dla ważności całej transakcji, ponieważ brak jej skutkuje nieważnością umowy. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, w tym przypadku spółki założone za pomocą portalu S24 mogą skorzystać ze wzorca udostępnionego w systemie. Oświadczenia zbywcy i nabywcy można opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać:

 • Dane stron umowy, tj. sprzedającego udziały i kupującego
 • Liczbę zbywanych udziałów oraz ich łączną wartość nominalną
 • Cenę sprzedawanych udziałów
 • Termin zapłaty ceny
 • Wskazanie momentu przeniesienia udziałów na kupującego

Ograniczenia w zbyciu udziałów mogą wynikać z postanowień umowy spółki. Umowa ta może wymagać zgody spółki na zbycie udziałów lub wprowadzać inne ograniczenia. Przepisy nie precyzują procedury udzielania zgody, ale wskazują, że zarząd udziela jej na piśmie.

Po zawarciu umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, należy przedłożyć spółce dowód zawarcia umowy, aby poinformować ją o zbyciu udziałów. W ten sposób zapobiega się sytuacji, w której zbywca nadal jest uważany za wspólnika, a nabywca nie może w pełni korzystać z praw przysługujących udziałowcom (np. uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników).

Podsumowując, zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może wydawać się prostym procesem, ale należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, takich jak sprawdzenie, czy udziały są wolne od wad prawnych i czy w ogóle należą do zbywcy. Po nabyciu udziałów przez nabywcę konieczne jest także dokonanie odpowiednich zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozliczenie z urzędem skarbowym.

Drogi czytelniku przypominamy, że nasza kancelaria oferuje profesjonalną obsługę i doradztwo prawne świadczone na rzecz przedsiębiorców. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie już dla osób planujących rozpoczęcie swojej działalności.

Świadczone przez nas kompleksowe usługi doradcze są odpowiedzią na indywidualne potrzeby klientów. Doradzamy w zakresie wyboru formy prawnej dla planowanej działalności, dopełnimy wszelkich formalności polegających na jej zarejestrowaniu w odpowiednich instytucjach, a następnie będziemy dokonywać bieżącej obsługi prawnej w trakcie jej działania.

Nasza oferta to pomoce prawna w zakresie wszelkich problemów prawnych, z jakimi mogą się Państwo spotkać jako przedsiębiorcy w swojej działalności. Świadczone przez nas kompleksowe usługi oraz porady prawne w zakresie prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa gospodarczego pomogą Państwu w prowadzeniu działalności, oszczędzając czas i pieniądze naszych klientów.

Forma współpracy:

 • Indywidualne zlecenia jednorazowe
 • Doraźna obsługa prawna
 • Stała obsługa prawna na podstawie umowy zlecenia
 • porady prawne
 • sporządzanie pism procesowych
 • pozwy
 • odpowiedzi na pozwy
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty i wyroków nakazowych
 • apelacje
 • wnioski
 • doradztwo, zakładanie i funkcjonowanie działalności gospodarczej
 • pozwy
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami (pełen zakres usług: nabywanie, najem, włącznie ze sporządzaniem umów: przedwstępnej i właściwej oraz umówienie notariusza)
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych i cywilnych (dotyczy przedsiębiorców objętych stałą obsługą prawną)
 • umowy deweloperskie – przygotowanie umów związanych z działalnością deweloperską dla deweloperów
 • redakcja i opiniowanie kontraktów, wniosków i pism procesowych
 • przygotowanie umów oraz ich wzorów
 • negocjowanie umów i kontraktów z kontrahentami, pomoc prawna dla Klienta w trakcie negocjacji
 • porady związane z prawem pracy: tworzenie umów o pracę, wypowiedzeń, regulaminów
 • przygotowanie porad prawnych, uwzględniających doktrynę oraz najnowsze orzecznictwo

Napisz do nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Here’s Prawo co dnia,Przedsiębiorca,Wydarzenia dnia,adwokat warszawa,KSH,lega artis,legaartis,porady prawne,prawnik,prawnikm dla firm,spółka z o.o.,udziały w spółce,zbycie udziałów-related post from
Umowa zbycia udziałów w Spółce z o.o.:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments