poniedziałek, 26 lutego, 2024
Strona głównaWeltUpadł polski bank. Klienci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy

Upadł polski bank. Klienci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy

W ostatni czwartek Sąd ogłosił upadłość Getin Noble Banku, co stanowi doniosłe wydarzenie dla wielu klientów, zwłaszcza tych, którzy mieli kredyty we frankach szwajcarskich. Sytuacja, w jakiej się znaleźli, jest trudna i ogranicza im wybór do zaledwie dwóch możliwości.

Pierwszym wyjściem dla klientów posiadających kredyty w frankach szwajcarskich jest kontynuowanie spłaty kredytu w obecnych warunkach, mimo upadłości banku. To oznacza, że nadal będą musieli regulować raty zgodnie z ustalonym harmonogramem, ale teraz w trudniejszej sytuacji, ze względu na status upadłego banku.

Drugą możliwością jest podjęcie próby uznanie umowy kredytowej za nieważną i zgłoszenie roszczeń do syndyka. Jednak to niesie ze sobą poważne ryzyko, ponieważ w przypadku upadłości banku nie ma pewności, czy klienci odzyskają swoje pieniądze. Odpowiedzialność za rozpatrzenie tych roszczeń spoczywa teraz na syndyku, który zarządza masy upadłościowej i rozstrzyga o wierzytelnościach wobec banku.

To trudny czas dla wszystkich klientów Getin Noble Banku, zwłaszcza tych z zadłużeniem w obcej walucie. Ograniczone możliwości wyboru mogą wywoływać poczucie bezradności i frustracji. Warto pamiętać, że klienci muszą dokładnie zrozumieć swoje prawa i potencjalne konsekwencje każdej decyzji, którą podejmą w tej sytuacji. Skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą finansowym może pomóc w podjęciu najlepszych decyzji na podstawie indywidualnych okoliczności i potrzeb.

Syndyk, jako osoba zarządzająca procesem upadłościowym, będzie pełnił kluczową rolę w rozpatrywaniu roszczeń klientów i podziału masy upadłościowej. Jednakże, możliwość odzyskania środków zależy od wielu czynników, w tym od ogólnej sytuacji finansowej banku oraz ilości zgłoszonych roszczeń.

Należy zauważyć, że sytuacja prawna i finansowa może się dalej zmieniać w związku z upadłością Getin Noble Banku. Dlatego ważne jest, aby klienci śledzili bieżące informacje i rozwój sytuacji oraz podejmowali świadome decyzje, mając na uwadze swoje interesy finansowe i bezpieczeństwo.

Upadłość Getin Noble Banku

Trzy miesiące po złożeniu wniosku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Sąd Rejonowy w Warszawie podjął decyzję o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku. To końcowy efekt długotrwałego procesu restrukturyzacji, który miał miejsce trzy lata temu.

30 września 2022 roku wszystkie usługi banku zostały wydzielone i przeniesione do nowo utworzonej instytucji finansowej o nazwie VeloBank. Jednak zdecydowano, że kredyty walutowe, w tym te zaciągnięte m.in. we frankach szwajcarskich, pozostaną w pozostałościach Getin Noble Banku.

Ta decyzja może budzić pewne obawy i pytania wśród kredytobiorców, szczególnie tych posiadających kredyty walutowe. Przeniesienie pozostałych usług do VeloBanku oznacza pewne zmiany i niepewność dla klientów dotkniętych restrukturyzacją. Jednocześnie, pozostawienie kredytów walutowych w upadłym banku może stwarzać dodatkowe komplikacje i obawy co do przyszłości tych pożyczek.

Klienci mający kredyty walutowe muszą być szczególnie czujni i zorientowani na rozwój sytuacji. Warto śledzić doniesienia medialne oraz informacje ze strony VeloBanku i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, aby poznać plany i strategie dotyczące obsługi tych pozostałościowych kredytów. Ponadto, kredytobiorcy mogą rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby zrozumieć swoje prawa i możliwości w obliczu upadłości banku.

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku może również wpłynąć na zaufanie klientów do innych instytucji finansowych w kraju. Bankowy Fundusz Gwarancyjny odgrywa kluczową rolę w ochronie depozytów i stabilności sektora bankowego, dlatego też jego działania i efekty restrukturyzacji mogą wpłynąć na ogólną percepcję bezpieczeństwa wśród klientów innych banków.

Ważne jest, aby zarówno klienci, jak i instytucje finansowe, podejmowały odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka i utrzymania stabilności w sektorze bankowym. Jednocześnie, organy regulacyjne muszą nadzorować i monitorować sytuację, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku finansowego i ochronę interesów klientów.

Frankowicze mają tylko dwa wyjścia

Według informacji, obecna sytuacja dla frankowiczów oraz wszystkich kredytobiorców związanych z Getin Noble Bankiem jest niezwykle trudna, a mają oni tylko dwie opcje do wyboru.

Pierwszą możliwością jest kontynuowanie spłaty kredytu w obecnych warunkach, czyli utrzymanie status quo umowy kredytowej. To oznacza, że nadal będą musieli regulować raty zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Druga opcja to zgłoszenie roszczeń syndykowi oraz próba uznanie umowy za nieważną. To jednak niesie ze sobą poważne ryzyko, ponieważ nie jest pewne, czy w przypadku upadłości banku uda się odzyskać cokolwiek z masy upadłościowej. Już od kilku miesięcy prawnicy zwracali uwagę na ten problem.

Nawet jeśli sąd wydałby pozytywny wyrok stwierdzający nieważność umowy, nie gwarantuje to zwrotu nadpłaconych rat. Kancelaria Prawna wskazuje, że problem z odzyskaniem nadpłaconych środków był znany już od momentu ogłoszenia restrukturyzacji banku, a więc aż trzy lata temu.

To może powodować frustrację i niepewność wśród kredytobiorców, którzy zmagają się z trudnymi wyborami. Część osób może być skłonna podjąć ryzyko i próbować odzyskać nadpłacone środki, ale zrozumiałe jest, że wielu innych woli utrzymać stabilność finansową i kontynuować spłatę kredytu, nawet jeśli to oznacza utrzymanie się w dotychczasowych, niekorzystnych warunkach.

Zalecenie prawników pozostaje aktualne – zanim kredytobiorcy podejmą jakąkolwiek decyzję, warto skonsultować się z doświadczonymi prawnikami, aby zrozumieć swoje opcje, ryzyko i potencjalne konsekwencje. Również śledzenie informacji na bieżąco w sprawie postępów w restrukturyzacji banku i upadłości może być kluczowe dla podejmowania właściwych decyzji finansowych w tej trudnej sytuacji.

Kredytobiorco, śpiesz się

Mimo trudnej sytuacji, eksperci wciąż podkreślają konieczność zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi. Choć odzyskanie pieniędzy może być wyzwaniem, zgłoszenie wierzytelności jest ważne, aby uniknąć straty kolejnych nadpłat. Warto również złożyć oświadczenie o potrąceniu.

Portal legaartis.pl ostrzega jednak, że czas na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności jest ograniczony, a termin upływa 19 sierpnia. Po tej dacie zgłoszenie będzie możliwe, ale wymagać będzie wniesienia opłaty sądowej o wysokości około 1010 złotych.

Zanim dokonają zgłoszenia wierzytelności, kredytobiorcy Getin Noble Banku powinni skonsultować się z prawnikiem. Polskie prawo upadłościowe ma restrykcyjny charakter, dlatego też błędy w wypełnionym dokumencie mogą skutkować poważnymi problemami.

Należy podkreślić, że sytuacja związana z upadłością banku może być skomplikowana i pełna niepewności. Dlatego ekspertyzy prawnicze mogą być niezwykle cenne dla klientów, którzy chcą w sposób właściwy zabezpieczyć swoje interesy. Zgłoszenie wierzytelności do syndyka jest kluczowym krokiem w procesie upadłościowym, ale jego poprawność i dokładność mogą mieć ogromne znaczenie dla ewentualnego odzyskania środków.

Warto pamiętać, że sytuacja prawna może się zmieniać, dlatego też ważne jest śledzenie aktualnych informacji na temat procesu upadłościowego oraz możliwych zmian w przepisach.

This is from
Upadł polski bank. Klienci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments