czwartek, 30 maja, 2024
Strona głównaWeltUstawa o nowym świadczeniu podpisana przez prezydenta. Od 1 stycznia Polacy dostaną...

Ustawa o nowym świadczeniu podpisana przez prezydenta. Od 1 stycznia Polacy dostaną dodatkowe pieniądze na konto

Pod koniec lipca Prezydent Andrzej Duda zatwierdził nową ustawę o świadczeniu wspierającym, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku. Jednym z najważniejszych aspektów tego nowego dodatku jest to, że aby się o niego ubiegać, nie będzie konieczne uzyskanie żadnych nowych decyzji czy orzeczeń. Jest to znaczący krok w usprawnieniu i ułatwieniu procesu uzyskiwania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Ustawa podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę zakłada gruntowną przebudowę obecnego systemu świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego, które będzie skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, ma na celu poprawę jakości życia oraz wsparcia tych osób w codziennych wyzwaniach. Nowe świadczenie ma być bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb, co pozwoli na lepsze spełnienie oczekiwań i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.

Warto również zaznaczyć, że nowa ustawa przewiduje modyfikację warunków przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. To oznacza, że opiekunowie osób z niepełnosprawnościami będą mogli otrzymać pomoc w opiece nad nimi bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań. To ważne ułatwienie dla rodzin i opiekunów, które będą mogły skupić się na zapewnieniu najlepszej opieki swoim bliskim bez zbędnej biurokracji.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla znaczenie wprowadzenia nowego świadczenia wspierającego oraz modyfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Cała ta reforma ma na celu zapewnienie lepszego i bardziej sprawiedliwego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Dążenie do indywidualnego podejścia i uwzględnienia różnorodnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami pokazuje zaangażowanie w poprawę jakości życia tych osób i wyrównywanie szans społecznych.

Świadczenie wspierające – dla kogo?

Nowe świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób niepełnosprawnych, które otrzymają ocenę poziomu potrzeby wsparcia wynoszącą co najmniej 70 punktów. Zakres świadczenia będzie zależał od liczby punktów uzyskanych w ocenie, a prawo do tego wsparcia będzie przyznawane w kolejnych latach, zaczynając od 2024 roku, dla osób, które zdobędą najwięcej punktów.

Jest to ważny krok, ponieważ świadczenie pielęgnacyjne będzie również przysługiwać rodzicom lub opiekunom dzieci niepełnosprawnych do osiągnięcia przez nie 18. roku życia. To oznacza, że rodzice czy opiekunowie nie będą ograniczeni w podejmowaniu pracy zarobkowej, co pozwoli im na większą swobodę w życiu zawodowym i osobistym. Co istotne, pobieranie innych świadczeń emerytalno-rentowych nie wpłynie na prawo do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważnym celem polityki świadczeń jest upodmiotowienie osób niepełnosprawnych, czyli umożliwienie im samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania otrzymywanego wsparcia. Dążenie do zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb podkreśla troskę o uwzględnienie różnorodności sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Realizatorem tego nowego świadczenia wspierającego będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co pozwoli na sprawne wdrożenie i rozpoczęcie wypłat dla uprawnionych osób. Cała ta inicjatywa ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, zapewnienie im godnych warunków i szansy na rozwój, oraz wzmocnienie równości szans w społeczeństwie.

Ignacy Michałowski

Researcher OSINT z doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Publikuje materiały od ponad 20 lat. W działalności społecznej angażował się w różne projekty i inicjatywy, które miały na celu poprawę jakości życia ludzi, zwłaszcza tych z ubogich społeczności. Był również zaangażowany w walkę o prawa człowieka.

From
Ustawa o nowym świadczeniu podpisana przez prezydenta. Od 1 stycznia Polacy dostaną dodatkowe pieniądze na konto:

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments